O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 44)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄37-38

Prihodnost (razširjene) Evropske unije

Matic Novak, 24.10.2002

Splošni državni akti, simboli in prazniki

Matic Novak, Pravna praksa, 37-38/2002Začetek novega študijskega leta na Pravnifakulteti v Ljubljani je - poleg novih študijskih obveznosti - prinesel tudi prvi mednarodni forum. Tako je 9. oktobra v zlati predavalnici PF prof. dr. Jaap W. de Zwaan, dekan Rotterdamske pravne fakultete Erasmus, spregovoril o prihodnosti in problemi...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄37-38

Ustavno sodišče RS: Pravni interes ni izkazan

Avtor ni naveden, 24.10.2002

Ustavno sodišče

, Pravna praksa, 37-38/2002I. Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti 40. člena Zakona o državljanstvu RS (Ur. l. RS, št. 1/91-I, 30/91-I, 38/92 in 13/94) in 81. člena Zakona o tujcih (Ur. l. RS, št. 1/91-I in 44/97) se zavrže.
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄37-38

Mednarodna poletna šola socialne varnosti

mag. Grega Strban, 24.10.2002

Socialno varstvo in zavarovanje

mag. Grega Strban, Pravna praksa, 37-38/2002Prvič v Ljubljani Socialna varnost kot zaščita, ki jo družba zagotavlja svojim članom proti nevarnostim ekonomske izgube (to je izgube dohodka iz zaposlitve ali dela(*1)) in povečanim stroškom (npr. zdravniške oskrbe ali vzgoje otrok) skozi proces družbene solidarnosti, je vedno pomembnejši predmet ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄37-38

Dnevi slovenskih pravnikov 2002

Avtor ni naveden, 24.10.2002

Ostalo

, Pravna praksa, 37-38/2002Tradicionalni - tokrat že osemindvajsetipo vrsti - trije Dnevi slovenskih pravnikov, od 10. do 12. oktobra, so privabili v Portorož spet več kot tisoč pravnikov vseh generacij - tudi tistih, kot je dejal dr. Marko Ilešič, "katerim se je črnilo na diplomi komaj posušilo" - in skorajda vseh poklicev -...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄37-38

Ustavno sodišče RS: Volitve občinskih svetnikov

Avtor ni naveden, 24.10.2002

Ustavno sodišče, Lokalna samouprava

, Pravna praksa, 37-38/2002Pobuda za začetek postopka za ocenoustavnosti 11., 20., 21. in 82. člena Zakona o lokalnih volitvah (Ur. l. RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95, 70/95 in 51/02) se zavrne.
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄37-38

Ustavno sodišče RS: Pravni interes - neupravičen predlagatelj

Avtor ni naveden, 24.10.2002

Ustavno sodišče

, Pravna praksa, 37-38/2002Zahteva za oceno ustavnosti določb 6. in15. člena Zakona o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje (Ur. l. RS, št. 58/02) se zavrže. Skupnost občin Slovenije ni upravičeni predlagatelj za vložitev zahteve za oceno ustavnosti oziroma zakonitosti predpisov in splošnih aktov, izdanih za ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄37-38

US RS, obravnavano na seji 9. oktobra 2002:

Avtor ni naveden, 24.10.2002

Ustavno sodišče

, Pravna praksa, 37-38/20021. U-I-321/02, začasna odredba: člen 42zakona o zdravniški službi (Ur. l. RS, št. 98/99) in v delu, ki se nanaša na drugi in tretji odstavek dodanega 41. a člena zakona o zdravniški službi, 4., 5. in 8. člen, tretji odstavek 10. člena ter 11. člen zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdrav...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄37-38

Slavko Flis: 1922-2002

dr. Marko Pavliha, 24.10.2002

Ostalo

dr. Marko Pavliha, Pravna praksa, 37-38/2002Prejšnji torek je deževalo, ko sem sepeljal z obale proti prestolnici. Z grenkim priokusom slabe vesti in neopravičljive nekajmesečne zamude sem načrtoval obisk pri mojem bivšem sodelavcu, kolegu in vzorniku Slavku Flisu, enem od nestorjev slovenskega zavarovalništva in pozavarovalništva, ki je na ž...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄37-38

Odpoved dediščini

dr. Viktorija Žnidaršič, 24.10.2002

Dedovanje

dr. Viktorija Žnidaršič, Pravna praksa, 37-38/2002Zapustnik, to je bralčev oče, je billastnik stanovanja v bloku. Ob smrti je živel v skupnem gospodinjstvu s svojo ženo ter najmlajšim sinom z družino. Omenjeni sin in njegova partnerica nista zaposlena, dobivata pa socialno pomoč in otroški dodatek za dva otroka. Poleg najmlajšega sina je imel zapus...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄37-38

Razporejanje

Avtor ni naveden, 24.10.2002

Delovna razmerja

, Pravna praksa, 37-38/2002Delavka je v družbi zaposlena že vrsto letna delovnem mestu, kot je določeno v pogodbi o zaposlitvi. V pogodbi o zaposlitvi je določba, da je s sklepom o razporeditvi delavec lahko med trajanjem delovnega razmerja razporejen na drugo delovno mesto v skladu z zakonom in kolektivno pogodbo. Zahteve de...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄37-38

Pogodba o delu

Avtor ni naveden, 24.10.2002

Delovna razmerja

, Pravna praksa, 37-38/2002Ali je obseg dela za samostojnegapodjetnika, če sklene z zavodom pogodbo o delu, omejen s številom ur? Če je, s koliko oziroma kakšna pogodba se lahko sklene? Upoštevaje veljavno delovno zakonodajo je pogodba o delu, ki jo ureja 107. člen zakona o delovnih razmerjih, časovno omejena in sicer na 6...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄37-38

Mandat in izvolitev predstavnikov delavcev v nadzornem svetu

mag. Mato Gostiša, 24.10.2002

Gospodarske družbe, splošni predpisi, Delovna razmerja

mag. Mato Gostiša, Pravna praksa, 37-38/2002Avgusta letos je potekel mandat članunadzornega sveta, ki je predstavnik delavcev, skupščina družbe pa je bila že v mesecu juliju, ko svet delavcev še ni izvolil novega. * Ali je glede na določbo 2. odstavka 79. člena zakona o sodelovanju delavcev pri upravljanju (ZSDU) za izpopolnitev nadzornega s...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄37-38

Zbornik: Nacionalna identiteta in evropsko združevanje

mag. Bećir Kečanović, 24.10.2002

Splošni državni akti, simboli in prazniki

mag. Bećir Kečanović, Pravna praksa, 37-38/2002Inštitut za primerjalno pravo pri Pravnifakulteti v Ljubljani je pred kratkim izdal zbornik Slovenska nacionalna identiteta in evropsko združevanje - nekateri pravni vidiki, v katerem profesorji prava in drugi pravni strokovnjaki obravnavajo pereča vprašanja nacionalne identitete, kulture ter ekonom...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄37-38

Odpravnina ob upokojitvi

Avtor ni naveden, 24.10.2002

Delovna razmerja, Pokojninsko in invalidsko zavarovanje

, Pravna praksa, 37-38/2002Delavka se bo upokojila - družinskaupokojitev po možu. Ali ji pripada odpravnina ob upokojitvi? Na podlagi 3. točke 51. člena Splošne kolektivne pogodbe za gospodarske dejavnosti so do odpravnine ob upokojitvi upravičeni vsi delavci, ki jim delovno razmerje preneha zaradi upokojitve. Pri tem n...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄37-38

Evropska unija ali Evropska zveza?

dr. Marko Novak, 24.10.2002

Splošni državni akti, simboli in prazniki

dr. Marko Novak, Pravna praksa, 37-38/2002Na letošnjih Dnevih pravnikov v Portorožuje bilo v okviru sekcije Jezik in pravo govora tudi o prevajanju evropske zakonodaje iz angleščine v slovenščino oz. obratno, ko gre za prevajanje temeljev slovenske zakonodaje v angleški jezik. Eno izmed vprašanj, ki se je izkazalo za aktualno, je bilo vpraš...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄37-38

Vsebina "Pravna praksa" 037/2002

Avtor ni naveden, 24.10.2002

Ostalo

, Pravna praksa, 37-38/2002Dnevi slovenskih pravnikov 2002Nagrade in priznanja ZDPS - Milan Kučan o odnosu med politiko do pravom - 1. sekcija: pomembnejša pravna področja in institucije v Evropi (Jaka Repanšek) - Javna tribuna: Politika in pravo (Andraž Teršek) - Odmevi na Dneve: Politika in sodstvo (Hinko Jenull) mag.
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄37-38

Sklep o izbiri

Avtor ni naveden, 24.10.2002

Delovna razmerja

, Pravna praksa, 37-38/2002Za zaposlitev novih sodelavcev je zavododdal prijavo - potrebo po delavcih na Zavodu za zaposlovanje. V zakonitem roku so se na razpis prijavili samo kandidati, ki niso ustrezali razpisnim pogojem. Zato so sprejeli v delovno razmerje kandidata, ki nima ustreznih pogojev. Ali je pravilno, da so ka...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄37-38

DELOVNA RAZMERJA: Analiza 36 veljavnih kolektivnih pogodb

mag. Bojan Kukec, 24.10.2002

Delovna razmerja, Kolektivne pogodbe

mag. Bojan Kukec, Pravna praksa, 37-38/2002V javnosti prevladuje mnenje, da so si vSloveniji kolektivne pogodbe na področju delovnih razmerij med seboj v glavnem podobne, po natančni vsebinski analizi vseh 36 veljavnih pogodb pa ugotavljam, da temu ni tako. Vsaj kar zadeva ureditev kolektivnih delovnih sporov so med njimi kar pomembne in zan...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄37-38

Evropska razsežnost Dnevov slovenskih pravnikov

dr. Marko Ilešič, 24.10.2002

Ostalo

dr. Marko Ilešič, Pravna praksa, 37-38/2002Tradicija je tradicija. A za tradicijepravijo tudi, da obstajajo zato, da se podirajo. Ali bo tako tudi s tradicionalnim oktobrskim pravniškim srečanjem v Portorožu? Sodeč po izkušnjah z Dnevov slovenskih pravnikov leta 2002 v Portorožu vsaj zaenkrat še ne. Čeprav se koncept tridnevnih izmenja...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄37-38

Nova sistemizacija - (nove) pogodbe o zaposlitvi

Avtor ni naveden, 24.10.2002

Delovna razmerja

, Pravna praksa, 37-38/2002Družba pripravlja reorganizacijo družbe ins tem tudi novo sistemizacijo delovnih mest, ki bo začela veljati po uveljavitvi novega ZDR. V zvezi s tem se postavljajo naslednja vprašanja: 1. Kaj storiti z delavci, ki ne bodo hoteli podpisati nove pogodbe o zaposlitvi, ki bo sestavljena na podlagi no...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄37-38

Ustavno sodišče RS: Stroški postopka pred US

Avtor ni naveden, 24.10.2002

Ustavno sodišče

, Pravna praksa, 37-38/2002Pobudnika sama nosita svoje stroškepostopka. V postopku pred Ustavnim sodiščem nosi vsak udeleženec svoje stroške, če Ustavno sodišče ne odloči drugače. Za drugačno odločitev bi morali obstajati posebno utemeljeni razlogi, ki jih pobudnika nista navedla. Sklep US RS, št. U-I-63/01 z dne 19. 9....
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄37-38

US RS, odločeno na sejah 12. 9., 19. 9., 25. 9. , 3. in 17. 10. 2002 v zadevah:

Avtor ni naveden, 24.10.2002

Ustavno sodišče

, Pravna praksa, 37-38/20021. U-I-220/99: člen 27, 5. in 7. točkaprvega odstavka 25. člena in 51. člen zakona o odvetništvu (Ur. l. RS, št. 18/93 in 24/96) s predlogom za zadržanje 2.
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄37-38

Ustavno sodišče RS: Turizem - spremenjeni pogoji za opravljanje dela

Avtor ni naveden, 24.10.2002

Ustavno sodišče

, Pravna praksa, 37-38/2002Določba 53. člena Zakona o pospeševanjuturizma (Ur. l. RS, št. 57/98 in 21/02) je, kolikor se nanaša na osebe, ki ob uveljavitvi zakona niso izpolnjevale pogojev iz drugega odstavka 34. člena Zakona, v neskladju z Ustavo.
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄37-38

Ustavno sodišče RS: Občina - pravica do dodatnih državnih sredstev

Avtor ni naveden, 24.10.2002

Ustavno sodišče, Lokalna samouprava

, Pravna praksa, 37-38/2002Pobudi za začetek postopka za ocenoustavnosti tretjega, četrtega, petega in šestega odstavka 26. člena Zakon o financiranju občin (Ur. l. RS, št. 80/94 in 56/98) se zavrneta.
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄37-38

Ustavno sodišče RS: Posebni razlogi za ustanovitev občine

Avtor ni naveden, 24.10.2002

Ustavno sodišče, Lokalna samouprava

, Pravna praksa, 37-38/2002Pobude za začetek postopka za ocenoustavnosti in zakonitosti Sklepa Državnega zbora, št. 005-01/95-4/30 z dne 30. 5. 2002 (Ur. l. RS, št 50/02) se zavrnejo. Presoja o izpolnjevanju posebnih razlogov iz tretjega odstavka 13.a člena ZLS, ki omogočajo izjemoma ustanovitev občine z manjšim številom p...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 37-38

Leto objave

< Vsi
2002(44)
> Oktober(44)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 8. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

AB CĆČD ĐEFG HI J K L MN O P QR S Š T UV WXYZŽ

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov