O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 3
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 52)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄40-41

Vpogled v zdravstveno dokumentacijo - kljub izrecni prepovedi pacienta

Irena Vovk, 15.10.2010

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 40-41/2010Zdravniška zbornica Slovenije na podlagi Zakona o zdravniški službi (ZZdrS) kot javno pooblastilo izvaja tudi strokovni nadzor s svetovanjem nad delom zdravnikov. Kako ravnati v primeru, ko sicer obstaja zakonska podlaga Zbornice za vpogled v zdravstveno dokumentacijo konkretnega pacienta, pri katerem je bil opravljen domnevno sporen poseg, vendar pa je pacient Zbornici podal izrecno pisno prepoved vpogleda v njegove osebne podatke? Ali je Zbornica upravičena vztrajati pri izvedbi strokovnega nadzora ali pa je dolžna spoštovati pacientovo voljo?
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄40-41

Sodno varstvo sprejemnika ponudbe pri prodaji kmetijskih zemljišč

Janč Ljubimski, 15.10.2010

Zemljiška knjiga in zemljiški kataster

Janč Ljubimski, Pravna praksa, 40-41/2010Članek iz revije Pravna praksa
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄40-41

Posredovanje osebnih podatkov iz zbirk osebnih podatkov DURS

Irena Vovk, 15.10.2010

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 40-41/2010Ali je z vidika določb Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) dopustno posredovanje osebnih podatkov o fizičnih osebah, s katerimi razpolaga Davčna uprava Republike Slovenije (DURS), prosilcem za podatke iz zasebnega sektorja (zavezancu za davek) v primerih, ko prosilec že razpolaga z osebnimi podatki, vendar ugotovi, da ti niso točni? Podatke, ki jih zavezanec želi dostaviti davčnemu organu, namreč pri sprejemu glede identifikacije zavezancev za davek preverijo v evidencah DURS. V primeru napake v črkovanju imena oziroma priimka ali morebitnega neskladja med imenom, priimkom oziroma davčno številko pa DURS podatkov ne sprejme.
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄40-41

Evropa

Irena Vovk, 15.10.2010

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Irena Vovk, Pravna praksa, 40-41/2010Čeprav se je rast proizvodnje v večini držav članic evrskega območja povečala, bo proces prilagoditve bilanc stanja v podjetniškem sektorju vplival na gospodarsko okrevanje, je zapisano v poročilu o evrskem območju za tretje četrtletje 2010. Zato je treba n
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄40-41

Kriza razkriva vse

Matej Tomažin, 15.10.2010

Splošno o vrednostnih papirjih in borzi

Matej Tomažin, Pravna praksa, 40-41/2010Članek iz revije Pravna praksa
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄40-41

Zavarovanje odgovornosti odvetnikov

Jernej Veberič, 15.10.2010

Odvetništvo in notariat

Jernej Veberič, Pravna praksa, 40-41/2010Članek iz revije Pravna praksa
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄40-41

Pojem proizvodnje mamil po KZ - hišna preiskava - pravica do sodnega varstva

Avtor ni naveden, 15.10.2010

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 40-41/2010Za proizvodnjo droge se štejejo vsi postopki, v katerih se pridobivajo snovi, ki imajo psihotropne učinke, vključno z gojenjem takih rastlin.
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄40-41

Odbitek DDV od nočitev in stroškov prehrane

Avtor ni naveden, 15.10.2010

Davek na dodano vrednost in trošarine

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 40-41/2010Ali sme davčni zavezanec odbiti DDV od stroškov nočitev in prehrane, ki jih zagotavlja svojim delavcem? Gradi namreč nepremičnino in v okviru opravljanja dejavnosti prejema tudi račune za prehrano in nočitev, od katerih plačuje DDV. Ali lahko torej od teh nabav odbije DDV, glede na to, da bo zgrajeno nepremičnino dobavil z obračunanim DDV?
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄40-41

Zahtevek zapustnikovega potomca do izločitve dela zapustnikovega premoženja - pravnomočnost sklepa o dedovanju

Avtor ni naveden, 15.10.2010

Dedovanje

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 40-41/2010Zahtevek na podlagi 32. člena ZD, ki ga dedič, ki je sodeloval v zapuščinskem postopku, v tem postopku ni postavil, v pravdi pa ga ne utemeljuje z okoliščinami, ki so narekovale obnovo postopka, ni utemeljen.
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄40-41

Oprostitev plačila DDV za opravljanje storitev carinskega zastopanja v postopku vnosa blaga v carinsko skladišče

Avtor ni naveden, 15.10.2010

Davek na dodano vrednost in trošarine

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 40-41/2010• Ali je storitev zastopanja (vlaganja carinske deklaracije) v carinskem postopku z ekonomskim učinkom - CP 7100 v celoti oproščena plačila DDV, ne glede na to, da je del blaga kasneje sproščen v prost promet na ozemlju Slovenije in ni ponovno izvožen iz Skupnosti? Ali lahko - ne glede na določbo o oprostitvi - davčni zavezanec za storitev zastopanja obračuna DDV, prejemnik takega računa pa ta DDV odbija?
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄40-41

Uveljavljanje pravice do zdravila

Jaka Slokan, 15.10.2010

Zdravstveno varstvo in zdravstveno zavarovanje

mag. Jaka Slokan, Pravna praksa, 40-41/2010Pravica do zdravila je ena od temeljnih pravic iz obveznega zdravstvenega zavarovanja, ki se pacientom (socialno zavarovanim in samoplačniškim) zagotavlja na podlagi recepta ali kot del bolnišničnega zdravljenja. O tej pravici eo ipso vsakodnevno pri opravljanju svojega dela odločajo zdravniki na primarni, sekundarni in terciarni ravni zdravstvene dejavnosti, ki imajo pri zdravstveni oskrbi socialno zavarovanega pacienta dvojno vlogo: kot strokovnjaki v okviru medicinske doktrine z zdravilom zdravijo tega pacienta, pri čemer hkrati (kot uradne osebe) odločajo o njegovih pravicah iz obveznega zavarovanja. Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ), ki je temeljni zakon na področju obveznega zavarovanja, postopka za uveljavljanje te pravice ne ureja, zato je iz procesnega vidika zanimivo vprašanje, kakšna pravna jamstva ima socialno zavarovani pacient na voljo pri uveljavljanju te pravice.
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄40-41

Za izboljšanje plačilne discipline

Vera Samardžija, 15.10.2010

Civilni sodni postopki

Vera Samardžija, Pravna praksa, 40-41/2010Spremembe na področju izvršbe in zavarovanja in tako novele Zakona o izvršbi in zavarovanju (ZIZ-H) so bile nujne predvsem zaradi gospodarske krize, z novelo pa naj bi se zagotovile možnosti za izboljšanje plačilne discipline in s tem spodbuditev gospodarske aktivnosti, je na srečanju Pravniškega društva Maribor 7. oktobra poudarila dr. Vesna Rijavec, ki je bila članica strokovne skupine za pripravo teh sprememb.
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄40-41

Pridobitev pravice do stalnega prebivališča

Katarina Vatovec, 15.10.2010

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Katarina Vatovec, Pravna praksa, 40-41/2010Vzemimo povsem življenjski primer - slovenski državljan, ki zakonito v petletnem nepretrganem obdobju od maja 2006 do maja 2011 prebiva denimo v Združenem kraljestvu, pridobi pravico do stalnega prebivališča v tej državi članici EU. Kaj pa, če bi v tej državi prebival že od našega pristopa k EU, torej maja 2004, do maja 2009, ob upoštevanju, da se je rok za prenos upoštevne direktive, tj. direktiva, ki ureja pravico državljanov EU do prebivanja na ozemlju držav članic, v nacionalno zakonodajo iztekel (šele) 30. aprila 2006? Ali bi se mu v petletno obdobje nepretrganega prebivanja, ki je pogoj za pridobitev stalnega prebivališča, vštel tudi čas prebivanja v tej državi pred iztekom roka za prenos direktive v nacionalno zakonodajo? S takim vprašanjem se je srečalo Sodišče v obravnavani zadevi francoske državljanke, ki je morala dokazati, da ima pravico do stalnega prebivališča v Združenem kraljestvu, da bi bila upravičena do socialne pomoči.
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄40-41

Luksemburška kronika

Irena Vovk, 15.10.2010

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Irena Vovk, Pravna praksa, 40-41/2010Članek iz revije Pravna praksa
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄40-41

PDL v čistilni napravi

Dean Zagorac, 15.10.2010

Ostalo

Dean Zagorac, Pravna praksa, 40-41/2010V okviru strokovnih obiskov družb, ki jih organizira Pravniško društvo Ljubljana (nazadnje so člani obiskali tovarno zdravil Krka v Novem mestu), so se njegovi člani 7. oktobra podali na strokovno voden ogled centralne čistilne naprave v Zalogu
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄40-41

Ob drugi obsodbi Slovenije pred luksemburškim Sodiščem

Katarina Vatovec, 15.10.2010

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Katarina Vatovec, Pravna praksa, 40-41/2010Sodišče je 7. oktobra 2010 obsodilo Slovenijo zaradi neizpolnjevanja obveznosti po pravu EU. Takole je razsodilo: "Republika Slovenija s tem, da v predpisanem roku ni sprejela vseh potrebnih ukrepov na področju izdajanja dovoljenj za industrijske obrate v skladu s členom 5(1) Direktive 2008/1/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. januarja 2008 o celovitem preprečevanju in nadzorovanju onesnaževanja, ni izpolnila obveznosti iz te direktive." Ne gre za prvo obsodbo Slovenije pred tem Sodiščem. Verjetno tudi zato ni bila deležna (večjega) odziva. Odmevnejša, predvsem zato, ker je bila prva, je bila obsodba Slovenije 12. marca 2009.
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄40-41

Spolno nadlegovanje otroka - med varstvom pravic žrtve in obrambe

Andreja Tratnik, 15.10.2010

Varstvo človekovih pravic

Andreja Tratnik, Pravna praksa, 40-41/2010Pregon kaznivih dejanj zoper spolno nedotakljivost je kočljiva zadeva, saj gre za napad na posameznikovo telo, ki lahko na žrtvi pusti tudi težke duševne posledice. Taka kazniva dejanja so še toliko bolj zavržna, če je žrtev otrok. V takih primerih je krivdo težko dokazati (pričanje spolno zlorabljene žrtve namreč ni nujno zanesljivo, v primeru, ko je žrtev otrok, je celo nezaželeno (zaradi t. i. sekundarne viktimizacije), neposrednih dokazov je navadno malo), dokazovanje nedolžnosti pa je še toliko težje (obdolženi se mora pred silami javnosti in državnih organov braniti sam). Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP) se je v skladu s sodno prakso tudi v zadevi A. S. proti Finski izkazalo za nepristranskega in razumnega razsodnika.
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄40-41

Fran Miličinski ali Franz Kafka? Ne, senat (1)

Andraž Teršek, 15.10.2010

Ostalo

dr. Andraž Teršek, Pravna praksa, 40-41/2010Vedeli so, da me izkustvo iz sodnih dvoran ni razveselilo. Da sem do ureditve sodniškega pripravništva in pravne prakse kritičen. Podobno kot do fakultetnega študija prava. Da se nisem odločil postati del pravosodnega sistema. Kljub temu so me prepričevali, naj pridem. Ker se mi bo dogajanje v sodni dvorani zdelo zanimivo. "Tu pri nas je še slabše," so mi pravili. Omenili so tudi, da se bom ob opazovanju vlog v sodni dvorani "zabaval kot še nikoli". Tega sem se zbal. Zabavljaški značaj sodnih dogajanj, ki niso zgled strokovnosti, ki ne pomenijo poklona vladavini prava in razumu, človeka utruja. Kot pravnika ga tudi žali, kot državljana pa tesnobno vznemirja. A sem, po dveletnem premoru, pristal na vlogo "strokovne javnosti" na glavni obravnavi v neki kazenski zadevi na enem od slovenskih sodišč.
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄40-41

Pismo Kasiju o obrnjenem dokaznem bremenu

Ciril Keršmanc, 15.10.2010

Pravoznanstvo

Ciril Keršmanc, Pravna praksa, 40-41/2010Pozdravljen Kasij S.V.B.E.E.V., pišem, da ti povem o izvrstni stvari. V sodni palači na Tavčarjevi 9 v Ljubljani sem 7. oktobra 2010 poslušal prvovrstne ljudi, ki so se odzvali povabilu našega ministrstva za pravosodje. Vseh ne bom našteval - če pa ti povem, da nas je za kratek čas obiskal sam minister Zalar, boš takoj vedel, da je šlo za sila zanimivo reč.
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄40-41

ZIZ-H z uvodnimi pojasnili

Jasna Murgel, 15.10.2010

Kultura in umetnost

dr. Jasna Murgel, Pravna praksa, 40-41/2010Pri GV Založbi je izšla knjiga Zakon o izvršbi in zavarovanju (ZIZ) z novelo ZIZ-H z uvodnimi pojasnili dr. Vesne Rijavec in dr. Tomaža Keresteša (304 strani).
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄40-41

Delo na črno

Irena Vovk, 15.10.2010

Delovna razmerja

Irena Vovk, Pravna praksa, 40-41/2010"Predlog novega zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno se ukvarja predvsem z vprašanjem, kako odvračati delodajalce in delojemalce od tega, da bi na tak način delali, zato je v njem veliko prostora namenjenega sankcijam za kršitelje," je na novinarski konferenci, namenjeni predstavitvi predloga zakona, 6. oktobra pojasnil minister za delo, družino in socialne zadeve dr. Ivan Svetlik. Delež sive ekonomije se namreč v Sloveniji giblje med 17 in 25 odstotki BDP. Predlog zakona je zdaj v enomesečni javni razpravi.
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄40-41

Pravopis in kultura pravnega izražanja

Avtor ni naveden, 15.10.2010

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 40-41/2010Prvo od treh novih nadaljevanj Male šole retorike namenjava temi, o kateri se bolj govori v šolah kot kje drugje; a škoda, da je tako, kajti s pravopisom imamo tudi odrasli Slovenci kar precej težav, ki bi si jih lahko prihranili. Kot veste, se retorika ne omejuje na govorjeno besedo, ampak se obilno posveča še kodiranju in dekodiranju neverbalnih sporočil in tudi pisnemu sporočanju.
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄40-41

Krajevna imena

Nataša Hribar, 15.10.2010

Ostalo

dr. Nataša Hribar, Pravna praksa, 40-41/2010Naj začnem z uganko: v čem se Celje, Velenje, Zagorje in Kočevje razlikujejo od imen Dutovlje, Borovlje, Dobravlje in Trbovlje? Ali pa polje, morje in obzorje od samostalnika sanje? Tudi tokratni kotiček pišem kot odgovor na vprašanje naše zveste bralke M. S., ki nam je poslala naslednje vprašanje: Moja prijateljica je rekla, da si je v Dutovlju (in ne v Dutovljah) ogledala hišo. Dutovlje je samodejno sklanjala kot Celje, in ne kot na primer Trbovlje. Kakšna so tukaj pravila?
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄40-41

s tujih knjižnih polic

Irena Vovk, 15.10.2010

Kultura in umetnost

Irena Vovk, Pravna praksa, 40-41/2010in(ur.) Anti-Bribery Risk Assessment Korupcija je velik problem za globalno ekonomijo. Posledica je razkroj, ne pa razvoj," je na sestanku OECD maja 2010 povedal ameriški zvezni tožilec
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄40-41

Razpisi

Avtor ni naveden, 15.10.2010

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 40-41/2010- MP; rok je 18. oktober. - Notarska zbornica Slovenije; rok je 18. oktober. - Šolski center Slovenj
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 40-41

Leto objave

< Vsi
2010(52)
> Oktober(52)

Področja

2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 8. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

AB CĆČD ĐEFG H I JK L M NOPQRS ŠT U V WXYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov