O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 3
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 51)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄40-41

Vlada RS

Avtor ni naveden, 16.10.2009

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 40-41/2009 Sklepi, ki jih je Vlada RS sprejela na svoji 48. seji (8. oktober 2009): - predlog zakona o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju 2010-2015; - Uredba o spremembi Uredbe o koncesiji za obstoječe žičnice;
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄40-41

Normativni program vlade RS

Avtor ni naveden, 16.10.2009

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 40-41/2009Članek iz revije Pravna praksa
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄40-41

Iz poročevalca Državnega zbora

Avtor ni naveden, 16.10.2009

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 40-41/2009 Številka 127 (7. oktober 2009): - predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o gospodarskih zbornicah (ZGZ-A) - skrajšani postopek;- predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prekrških (ZP-1F) - prva obravnava;- šestnajsto poročilo o izvajanju Zakona o ugotavljanju vzajemnosti;- ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄40-41

Razpisi

Avtor ni naveden, 16.10.2009

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 40-41/2009 Ur. l. RS, št. 57/09 1. Javni razpis za neposredno sofinanciranje kadrovskih štipendij delodajalcem za šolsko/študijsko leto 2009/2010 - Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije; rok je 30. april 2010 oziroma do porabe sredstev. Ur. l. RS, št. 74/09 2. Svetovalec Ustavnega sodišča II za po...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄40-41

Poslanska vprašanja in pobude

Avtor ni naveden, 16.10.2009

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 40-41/2009- v zvezi s sodno statistiko (Alenka Jeraj); - v zvezi z nedelovanjem inšpekcije Ministrstva za okolje in prostor (Bogdan Barovič); - v zvezi s spremembo zakona o jamstveni shemi RS za fizične osebe (Rado Likar); - v zvezi s priznavanjem tujih izobraževalnih kvalifikacij (Levanič Dejan); - v z...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄40-41

Slovenska sodišča in postopek za predhodno odločanje

dr. Matej Avbelj, 16.10.2009

Civilni sodni postopki

dr. Matej Avbelj, Pravna praksa, 40-41/2009Člen 234 Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti (Pogodba ES), ki vsebuje eno od pravnih podlag za sprožitev postopka predhodnega odločanja pred Sodiščem ES, se je v zgodovini EU izkazal za enega ključnih mehanizmov pravne integracije držav članic. Na njegovi osnovi se je namreč oblikoval sodni dia...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄40-41

Vsebina PP št.41/2009

Avtor ni naveden, 16.10.2009

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 40-41/2009stran 3 UVODNIK Aleš Zalar Branimo svobodo, zagotavljamo pravičnost
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄40-41

Priznanja in nagrade za leto 2009

Avtor ni naveden, 16.10.2009

Sodišča

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 40-41/2009Izvršni odbor Zveze društev pravnikov Slovenije je (na podlagi pravilnika o priznanjih in nagradah ZDPS, sprejetega in objavljenega v letu 2000) 11. junija 2009 v Pravni praksi, št. 23, objavil razpis za predlaganje kandidatov, med katerimi naj bi izbrali letošnje dobitnike priznanj zveze: za življe...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄40-41

Ali je mediju res jasno, kje so meje začasne odredbe?

David Premelč, 16.10.2009

Civilni sodni postopki

David Premelč, Pravna praksa, 40-41/2009Da primer Cerani v zadnjem času vzbuja precej pozornosti v novinarski in pravni stroki, potrjujejo med drugim kar štirje prispevki v PP na to temo1 v manj kot mesecu dni. Očitno gre za žgočo temo, ki buri duhove pravnikov (in še bolj novinarjev). Zelo grobo opisano je razprava do zdaj potekala od pr...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄40-41

Neodplačni prenos zemljišča in obračun DDV

Avtor ni naveden, 16.10.2009

Davek na dodano vrednost in trošarine

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 40-41/2009 Pojasnilo DURS, št. 4230-255/2009-2, 16. september 2009 • Občina namerava kot davčni zavezanec neodplačno prenesti zemljišče na Republiko Slovenijo. Ali je treba od takšne transakcije obračunati DDV? Pri odgovarjanju izhajamo iz predpostavke, da občina v zameno za navedeno zemljišče od Republike ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄40-41

Skrbni pregled podjetja

Katarina Koren, 16.10.2009

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Jerneja Jeraj, Katarina Koren, Pravna praksa, 40-41/2009Skrbni pregled (angl. due diligence) je v praksi skupek opravil, ki so usmerjena v temeljit pregled podjetja ali dela podjetja (v nadaljevanju podjetje) za potrebe naročnika skrbnega pregleda. Naročnik skrbnega pregleda je najpogosteje interesent za nakup podjetja,1 ki želi zbrati čim več informacij...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄40-41

Davčna obravnava obresti na pozitivno stanje na transakcijskem računu

Avtor ni naveden, 16.10.2009

Davki občanov in dohodnina

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 40-41/2009 Pojasnilo DURS, št. 42150-12/2009, 2. oktober 2009 • Kakšna je davčna obravnava obresti na pozitivno stanje na transakcijskem računu v primeru, ko so sredstva na transakcijskih računih, katerih imetniki so upokojenci, študentje ali otroci, obrestovana po 3-odstotni letni obrestni meri, pri preosta...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄40-41

Stopnja DDV od uporabe bowling steze

Avtor ni naveden, 16.10.2009

Davek na dodano vrednost in trošarine

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 40-41/2009 Pojasnilo DURS, št. 4230-243/2009, 3. september 2009 • Po kateri davčni stopnji se z DDV obdavči uporabo bowling steze (igra oziroma ura igranja)? Uporaba bowling steze (igra oziroma ura igranja bowlinga) se obdavči z DDV po nižji, 8,5-odstotni stopnji od davčne osnove, kadar je uporabnina zaračun...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄40-41

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o opredelitvi pridobitne in nepridobitne dejavnosti

Avtor ni naveden, 16.10.2009

Davek od dohodka pravnih oseb

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 40-41/2009V Uradnem listu RS, št. 68 z dne 28. avgusta 2009, je objavljen Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o opredelitvi pridobitne in nepridobitne dejavnosti, ki ga je izdal minister za finance na podlagi četrtega odstavka 9. člena in 76. člena Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄40-41

Privilegij zoper samoobtožbo - klic obdolženca na operativno komunikacijski center

Avtor ni naveden, 16.10.2009

Kazenski postopek

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 40-41/2009Izjave, dane ob klicu na operativno komunikacijski center, nimajo statusa uradnega zaznamka o zbranih obvestilih s strani obdolženca, glede katerega velja, da se iz spisa izloči, če je bila izjava dana policiji pred poukom po četrtem odstavku 148. členu ZKP.
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄40-41

Obdavčitev dohodkov poslancev Evropskega parlamenta - izvajanje predpisov

Avtor ni naveden, 16.10.2009

Druge davščine in olajšave

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 40-41/2009 Pojasnilo DURS, št. 423-1/2009, 24. avgust 2009
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄40-41

Posredovanje osebnih podatkov matere

Irena Vovk, 16.10.2009

Državno tožilstvo in državno pravobranilstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 40-41/2009Na Center za socialno delo se je obrnil odvetnik, ki zastopa očeta mladoletnega otroka, katerega mati živi v tujini, in na podlagi 10. člena Zakona o odvetništvu (ZOdv) zaprosil za podatke o materi. Ali center odvetniku sme posredovati ime in priimek, prebivališče in druge osebne podatke matere?
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄40-41

Posredovanje zasebnih e-sporočil tretjim osebam

Irena Vovk, 16.10.2009

Državno tožilstvo in državno pravobranilstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 40-41/2009Oče mladoletnega otroka, ki živi pri materi, s katero ima oče s pravnomočno odločbo urejena vsa statusna vprašanja, materina elektronska sporočila v zvezi z otrokom pošilja tretjim osebam (npr. Centru za socialno delo, Varuhu človekovih pravic, vrtcu). Kaj lahko mati stori v takem primeru?
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄40-41

Pravni interes združenj

Avtor ni naveden, 16.10.2009

Varstvo okolja

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 40-41/2009Sklep US RS, št. U-I-273/08, z dne 23. septembra 2009 Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti Zakona o varstvu okolja (Ur. l. RS, št. 41/04, 17/06, 20/06, 39/06 in 70/08) in drugih podzakonskih aktov, ki urejajo dimnikarsko dejavnost, se zavrže. Združenja imajo pravni interes le za izpodb...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄40-41

Prebivališče kot pogoj za dodelitev brezplačne vinjete invalidnim osebam

Katarina Vatovec, 16.10.2009

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Katarina Vatovec, Pravna praksa, 40-41/2009Avstrijski zakon, ki med drugim določa plačilo cestnine z nakupom vinjete za uporabo nekaterih cest,1 omogoča tudi brezplačno dodelitev letne vinjete za invalidne osebe, ki imajo v Avstriji stalno ali običajno prebivališče. Kaj pomeni taka ureditev, upoštevajoč prepoved diskriminacije na podlagi drž...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄40-41

Vedo, kaj hočejo?

mag. Janez Tekavc, 16.10.2009

Sodišča

mag. Janez Tekavc, Pravna praksa, 40-41/2009Sodniška služba je ena najstarejših služb v človeški družbi. Kjer so spori, je tudi razsojanje, in kjer je razsojanje, se le redkokdaj zgodi, da sta s sodbo zadovoljni obe strani. Celo biblični sodnik Salomon s svojo slavno sodbo verjetno ni zadovoljil obeh strani. Neprava mati je nedvomno odšla z o...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄40-41

Zastaralni rok za terjatev

dr. Jasna Murgel, 16.10.2009

Civilni sodni postopki

dr. Jasna Murgel, Pravna praksa, 40-41/2009Kot upravnik zalagamo denar za plačilo računa Elektru Celje za skupno elektriko na stopniščih večstanovanjskih stavb, ne glede na prejeta plačila s strani etažnih lastnikov. Neplačnike nato terjamo sami. Zastaralni rok za te terjatve je pet let.
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄40-41

Kdo bo sodil o sodniških plačah?

Iztok Ščernjavič, 16.10.2009

Sodišča

Iztok Ščernjavič, Pravna praksa, 40-41/2009V preteklih dneh so strani enega od tiskanih medijev zapolnili prispevki na temo sodniških plač, tokrat v zvezi s tožbami, ki so jih vložili sodniki zaradi premalo izplačanih plač v preteklem obdobju. Izhodišče prispevkov je informacija, da naj bi vsi sodniki Višjega delovnega in socialnega sodišča ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄40-41

Pravni zapleti v postopku volitev romskih svetnikov

Blaž Kovač, 16.10.2009

Človekove pravice

Blaž Kovač, Pravna praksa, 40-41/2009Romska manjšina1 je 27. septembra 2009 v mestni občini Novo mesto volila člana občinskega sveta - predstavnika romske "skupnosti" (v nadaljevanju: romski svetnik). Zaplet je povzročilo dejstvo, da je na volitvah kandidirala Nerominja (najverjetneje Slovenka) in na volitvah zmagala. Protikandidat je ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄40-41

Stopnja DDV od geodetskih storitev

Avtor ni naveden, 16.10.2009

Davek na dodano vrednost in trošarine

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 40-41/2009 Pojasnilo DURS, št. 4230-244/2009-2, 25. avgust 2009 • Za svoje stranke (fizične osebe) bom izvajal pogodbeno komasacijo na nezazidanih stavbnih zemljiščih, kot pripravo na gradnjo. Ker so stranke lastniki omenjenih zemljišč in tudi neposredni investitorji gradnje stanovanjskega naselja, me zanima...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 40-41

Leto objave

< Vsi
2009(51)
> Oktober(51)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 8. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 12. OSTALO

Avtorji

A B CĆČDĐEFG HIJK L M NOP QR S Š T UV WXYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov