O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 3
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 51)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄40-41

Skladnost nacionalne ureditve z načelom prepovedi diskriminacije iz prava Skupnosti

Katarina Vatovec, 16.10.2009

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Katarina Vatovec, Pravna praksa, 40-41/2009Izvršitveni pravosodni organ lahko zavrne izvršitev evropskega naloga za prijetje, če je ta nalog izdan zaradi izvršitve zaporne kazni ali ukrepa, vezanega na odvzem prostosti, ko se zahtevana oseba nahaja v izvršitveni državi članici ali je državljan ali prebivalec te države, in se ta država zaveže...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄40-41

s tujih knjižnih polic

Irena Vovk, 16.10.2009

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 40-41/2009Marisa Silvestri in Chris Crowther - Dowey Gender and Crime (Sage, 2008, 272 strani) Knjiga ponuja prepotreben, izčrpen in predvsem kritičen pogled na "večno" razpravo o povezanosti med spolom in kriminaliteto. Odlikuje pa jo prav vpogled v to tematiko z obeh zornih kotov - ženskega in moškega. ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄40-41

Posredovanje zasebnih e-sporočil tretjim osebam

Irena Vovk, 16.10.2009

Državno tožilstvo in državno pravobranilstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 40-41/2009Oče mladoletnega otroka, ki živi pri materi, s katero ima oče s pravnomočno odločbo urejena vsa statusna vprašanja, materina elektronska sporočila v zvezi z otrokom pošilja tretjim osebam (npr. Centru za socialno delo, Varuhu človekovih pravic, vrtcu). Kaj lahko mati stori v takem primeru?
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄40-41

Prebivališče kot pogoj za dodelitev brezplačne vinjete invalidnim osebam

Katarina Vatovec, 16.10.2009

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Katarina Vatovec, Pravna praksa, 40-41/2009Avstrijski zakon, ki med drugim določa plačilo cestnine z nakupom vinjete za uporabo nekaterih cest,1 omogoča tudi brezplačno dodelitev letne vinjete za invalidne osebe, ki imajo v Avstriji stalno ali običajno prebivališče. Kaj pomeni taka ureditev, upoštevajoč prepoved diskriminacije na podlagi drž...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄40-41

Novela ZGD-1C z uvodnimi pojasnili

dr. Peter Podgorelec, 16.10.2009

Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Peter Podgorelec, Pravna praksa, 40-41/2009Ob vsaki pomembnejši noveli Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1)1 izda GV Založba knjigo z neuradnim prečiščenim besedilom zakona, ki so mu dodana še izčrpna uvodna pojasnila. Tako je bilo tudi tokrat, ob noveli ZGD-1C, ki je bila sprejeta 27. maja letos. Knjiga z naslovom Zakon o gospodarskih druž...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄40-41

Ali vlak iztiri ali se iztiri?

mag. Tina Lengar-Verovnik, 16.10.2009

Ostalo

mag. Tina Lengar-Verovnik, Pravna praksa, 40-41/2009Bralec me je vprašal, ali vlak iztiri ali se iztiri. Če bi vest o železniški nesreči pisala sama, bi gotovo zapisala, da je vlak iztiril. Ker pa iz izkušenj vem, da so lahko naše predstave o jeziku (in o lastnem znanju oziroma poznavanju jezikovne rabe) zelo zavajajoče, sem preverila, kaj o tem glag...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄40-41

Posredovanje osebnih podatkov matere

Irena Vovk, 16.10.2009

Državno tožilstvo in državno pravobranilstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 40-41/2009Na Center za socialno delo se je obrnil odvetnik, ki zastopa očeta mladoletnega otroka, katerega mati živi v tujini, in na podlagi 10. člena Zakona o odvetništvu (ZOdv) zaprosil za podatke o materi. Ali center odvetniku sme posredovati ime in priimek, prebivališče in druge osebne podatke matere?
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄40-41

Luksemburška kronika

Irena Vovk, 16.10.2009

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Irena Vovk, Pravna praksa, 40-41/2009Članek iz revije Pravna praksa
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄40-41

Za celovito podporo uporabniku

Boštjan Koritnik, 16.10.2009

Ostalo

Boštjan Koritnik, Pravna praksa, 40-41/2009Na podlagi 20-letnih izkušenj pri posredovanju poslovnih informacij so v družbi IUS SOFTWARE razvili, kot zagotavljajo, portal z največjo zbirko pravnih informacij v Sloveniji. Slednje za povprečnega uporabnika ni preverljiva informacija, dejstvo pa je, da je možnosti, ki jih portal ponuja, ogromno,...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄40-41

Nagrajevalni zakonik

dr. Matjaž Ambrož, 16.10.2009

Ostalo

dr. Matjaž Ambrož, Pravna praksa, 40-41/2009Ko sem se pred kratkim udeležil poročnega obreda znanke, so nas posedli za večje okrogle mize po mešanem sistemu. Tako sem spoznal tudi komunikativnega gospoda, ki mi je, ko je izvedel, da sem pravnik, predstavil nekaj svojih pogledov na stvar. "Eden od stebrov, na katerih počiva vsak pravni sistem,...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄40-41

Pro bono delo odvetnikov v Sloveniji in Evropi

mag. Neža Kogovšek, 16.10.2009

Odvetništvo in notariat

mag. Neža Kogovšek, Pravna praksa, 40-41/2009Pro bono delo odvetnikov in odvetnic je pojav, star toliko kot odvetniški poklic. Šele v zadnjem času pa se je po vsej Evropi razširilo pro bono gibanje, ki poleg odvetnikov in odvetnic vključuje tudi druge akterje, in sicer predvsem neprofitne nevladne organizacije, ki delujejo v javnem interesu.1 ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄40-41

Časovna prekluzija ob trajajoči kršitvi

Andreja Tratnik, 16.10.2009

Varstvo človekovih pravic

Andreja Tratnik, Pravna praksa, 40-41/2009Grško-turški spopadi na Cipru v 80. letih prejšnjega stoletja so bili obravnavani že pred več mednarodnimi organi, tudi pred Evropskim sodiščem za človekove pravice (ESČP). To je do zdaj izdalo že štiri meddržavne sodbe, v katerih sta si nasproti stala Turčija in Ciper (v nadaljevanju četrta meddrža...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄40-41

Neverbalna komunikacija: mimika

dr. Marko Pavliha, 16.10.2009

Ostalo

Bogdana Herman, dr. Marko Pavliha, Pravna praksa, 40-41/2009Izvrsten retorik mora obvladati številne komunikacijske kompetence, denimo miselne sposobnosti in veščine, verbalno in neverbalno komunikacijo, posamezne komunikacijske zvrsti, stilska načela, komunikacijske modele, aktivno poslušanje, empatijo ter veščine pisnih in ustnih ubeseditvenih postopkov. ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄40-41

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o opredelitvi pridobitne in nepridobitne dejavnosti

Avtor ni naveden, 16.10.2009

Davek od dohodka pravnih oseb

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 40-41/2009V Uradnem listu RS, št. 68 z dne 28. avgusta 2009, je objavljen Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o opredelitvi pridobitne in nepridobitne dejavnosti, ki ga je izdal minister za finance na podlagi četrtega odstavka 9. člena in 76. člena Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄40-41

Vračilo DDV v drugi državi članici EU po 1. januarju 2010, če davčni zavezanec opravlja oproščeno in obdavčeno dejavnost

Avtor ni naveden, 16.10.2009

Davek na dodano vrednost in trošarine

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 40-41/2009 Pojasnilo DURS, št. 4230-256/2009-2, 14. september 2009 • Ali bodo s 1. januarjem 2010 kakšne spremembe v zvezi z vračilom DDV v drugi državi članici EU glede na to, da opravljam v državi članici sedeža obdavčeno in oproščeno dejavnost? Davčni zavezanec bo v zahtevku za vračilo DDV, ki bo predlože...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄40-41

Stopnja DDV od geodetskih storitev

Avtor ni naveden, 16.10.2009

Davek na dodano vrednost in trošarine

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 40-41/2009 Pojasnilo DURS, št. 4230-244/2009-2, 25. avgust 2009 • Za svoje stranke (fizične osebe) bom izvajal pogodbeno komasacijo na nezazidanih stavbnih zemljiščih, kot pripravo na gradnjo. Ker so stranke lastniki omenjenih zemljišč in tudi neposredni investitorji gradnje stanovanjskega naselja, me zanima...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄40-41

Privilegij zoper samoobtožbo - klic obdolženca na operativno komunikacijski center

Avtor ni naveden, 16.10.2009

Kazenski postopek

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 40-41/2009Izjave, dane ob klicu na operativno komunikacijski center, nimajo statusa uradnega zaznamka o zbranih obvestilih s strani obdolženca, glede katerega velja, da se iz spisa izloči, če je bila izjava dana policiji pred poukom po četrtem odstavku 148. členu ZKP.
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄40-41

Začasna odredba - prepoved odtujitve in obremenitve nepremičnine z zaznambo prepovedi v zemljiški knjigi

Avtor ni naveden, 16.10.2009

Lastnina in druge stvarne pravice, Civilni sodni postopki

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 40-41/2009Neskladje med podatki o nepremičninah, navedenih v predlogu za izdajo začasne odredbe, in zemljiškoknjižnimi podatki ter o nepremičninah po stanju ob izdaji sklepa o predlogu za izdajo začasne odredbe samo po sebi ni ovira za izdajo začasne odredbe o prepovedi odtujitve in obremenitve nepremičnine z...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄40-41

Pridobitev letnega dopusta v času koriščenja starševskega dopusta

mag. Nataša Belopavlovič, 16.10.2009

Delovna razmerja

mag. Nataša Belopavlovič, Pravna praksa, 40-41/2009 Delavka je bila na porodniškem dopustu od novembra 2008 do avgusta 2009. • Ali ji pripada ves dopust za leto 2009, glede na to, da do 30. junija 2009 ni izrabila niti enega dne dopusta? Druga delavka je na porodniškem dopustu od decembra 2008 do 15. decembra 2009. • Ali delavki pripada ves dopus...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄40-41

Pravni interes združenj

Avtor ni naveden, 16.10.2009

Varstvo okolja

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 40-41/2009Sklep US RS, št. U-I-273/08, z dne 23. septembra 2009 Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti Zakona o varstvu okolja (Ur. l. RS, št. 41/04, 17/06, 20/06, 39/06 in 70/08) in drugih podzakonskih aktov, ki urejajo dimnikarsko dejavnost, se zavrže. Združenja imajo pravni interes le za izpodb...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄40-41

Skrbni pregled podjetja

Katarina Koren, 16.10.2009

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Jerneja Jeraj, Katarina Koren, Pravna praksa, 40-41/2009Skrbni pregled (angl. due diligence) je v praksi skupek opravil, ki so usmerjena v temeljit pregled podjetja ali dela podjetja (v nadaljevanju podjetje) za potrebe naročnika skrbnega pregleda. Naročnik skrbnega pregleda je najpogosteje interesent za nakup podjetja,1 ki želi zbrati čim več informacij...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄40-41

Davčna obravnava obresti na pozitivno stanje na transakcijskem računu

Avtor ni naveden, 16.10.2009

Davki občanov in dohodnina

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 40-41/2009 Pojasnilo DURS, št. 42150-12/2009, 2. oktober 2009 • Kakšna je davčna obravnava obresti na pozitivno stanje na transakcijskem računu v primeru, ko so sredstva na transakcijskih računih, katerih imetniki so upokojenci, študentje ali otroci, obrestovana po 3-odstotni letni obrestni meri, pri preosta...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄40-41

Obdavčitev dohodkov poslancev Evropskega parlamenta - izvajanje predpisov

Avtor ni naveden, 16.10.2009

Druge davščine in olajšave

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 40-41/2009 Pojasnilo DURS, št. 423-1/2009, 24. avgust 2009
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄40-41

Neodplačni prenos zemljišča in obračun DDV

Avtor ni naveden, 16.10.2009

Davek na dodano vrednost in trošarine

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 40-41/2009 Pojasnilo DURS, št. 4230-255/2009-2, 16. september 2009 • Občina namerava kot davčni zavezanec neodplačno prenesti zemljišče na Republiko Slovenijo. Ali je treba od takšne transakcije obračunati DDV? Pri odgovarjanju izhajamo iz predpostavke, da občina v zameno za navedeno zemljišče od Republike ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄40-41

Stopnja DDV od uporabe bowling steze

Avtor ni naveden, 16.10.2009

Davek na dodano vrednost in trošarine

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 40-41/2009 Pojasnilo DURS, št. 4230-243/2009, 3. september 2009 • Po kateri davčni stopnji se z DDV obdavči uporabo bowling steze (igra oziroma ura igranja)? Uporaba bowling steze (igra oziroma ura igranja bowlinga) se obdavči z DDV po nižji, 8,5-odstotni stopnji od davčne osnove, kadar je uporabnina zaračun...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 40-41

Leto objave

< Vsi
2009(51)
> Oktober(51)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 8. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 12. OSTALO

Avtorji

A B CĆČDĐEFG HIJK L M NOP QR S Š T UV WXYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov