O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 49)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄40-41

Zgodaj proti stereotipom in predsodkom

Blaž Kovač, 17.10.2008

Človekove pravice

Blaž Kovač, Blaž Kovač, Pravna praksa, 40-41/2008V Amnesty International Slovenije (AIS) se aktivno lotevamo izzivov glede položaja romske skupnosti, saj ocenjujemo, da se prav pri tej trenutno najdejo najbolj pereča vprašanja človekovih pravic pri nas, hkrati pa vse prevečkrat ostanejo nenaslovljena. V zvezi s tem si pri AIS prizadevamo za sistem...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄40-41

Spor majhne vrednosti - pooblastila sodišča druge stopnje

Avtor ni naveden, 17.10.2008

Civilni sodni postopki

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 40-41/2008Sklep II Ips 380/2007, 5. junij 2008 (v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Mariboru I Cp 1111/2006) ZPP - prvi odstavek 339. člena, 1. do 3. točka 358. člena, prvi in drugi odstavek 458. člena
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄40-41

Posredovanje osebnih podatkov tuji policiji v okviru EU

Boštjan Koritnik, 17.10.2008

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Boštjan Koritnik, Boštjan Koritnik, Pravna praksa, 40-41/2008Italijanska policija je hotel prosila za podatek, ali je bila oseba, ki je osumljena storitve kaznivega dejanja tatvine in zlorabe bančne kartice, v nekem obdobju gost v tem hotelu. Ali obstaja pravna podlaga za posredovanje osebnega podatka italijanskemu organu pregona v predkazenskem postopku?
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄40-41

Rok za pravnomočno končanje postopka nove razsoje po ZKP

Avtor ni naveden, 17.10.2008

Kazenski postopek

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 40-41/2008V prvem odstavku 40. člena in v drugi alineji prvega odstavka 41. člena Zakona o zasebnem varovanju (Ur. l. RS, št. 126/03 in 102/07) se razveljavijo besede: "ali kršil določila standardov varovanja", v ostalem delu sta prvi odstavek 40. člena in druga alineja prvega odstavka 41. člena Zakona o zase...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄40-41

Presoja pripornega razloga - evropski nalog za prijetje in predajo

Avtor ni naveden, 17.10.2008

Kazenski postopek

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 40-41/2008Sodba I Ips 284/2008, 28. avgust 2008 ZSKZDČEU - 12. točka 7. člena ZKP - 1. točka prvega odstavka 201. člena
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄40-41

Vpliv krize (tudi) na pravo

Boštjan Koritnik, 17.10.2008

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Boštjan Koritnik, Boštjan Koritnik, Pravna praksa, 40-41/2008"Noveli ZGD-1A in ZGD-1B ne prinašata nič pretresljivega, čeprav sta obe razmeroma obsežni," je na oktobrskem srečanju Pravniškega društva Ljubljana - pod taktirko predsednice Branke Neffat se je v prepolnem avditoriju odvilo minuli četrtek - ob predstavitvi zadnjih dveh novel Zakona o gospodarskih ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄40-41

Posredovanje medicinske dokumentacije zavarovalnici

Boštjan Koritnik, 17.10.2008

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Boštjan Koritnik, Boštjan Koritnik, Pravna praksa, 40-41/2008Zavarovalnica, pri kateri je bil pokojni pacient življenjsko zavarovan, zahteva z dopisom, brez dokazil, da je pokojni to dovolil, njegovo medicinsko dokumentacijo za več let nazaj. Kakšna dokazila mora zavarovalnica poslati, da se lahko pošlje fotokopije zavarovalnici oz. upravičencu? Kaj pa, če za...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄40-41

Dokončno zavrženje pritožb hrvaških varčevalcev LB

mag. Dominika Švarc, 17.10.2008

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

mag. Dominika Švarc, mag. Dominika Švarc, Pravna praksa, 40-41/2008Veliki senat Evropskega sodišča za človekove pravice (ESČP) je 3. oktobra s sodbo dokončno zavrgel pritožbe treh hrvaških varčevalcev zagrebške podružnice stare Ljubljanske banke (LB), ker sta dva od njih svoje prihranke že dobila izplačane na Hrvaškem, tretja pritožnica pa na Hrvaškem ni izčrpala v...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄40-41

Luksemburška kronika

Boštjan Koritnik, 17.10.2008

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Boštjan Koritnik, Boštjan Koritnik, Pravna praksa, 40-41/2008Članek iz revije Pravna praksa
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄40-41

Dolžno ravnanje odgovornih oseb ministrstva pri podeljevanju koncesije

Mojca Beliš, 17.10.2008

Uprava

Mojca Beliš, Mojca Beliš, Pravna praksa, 40-41/2008Ravnanje uradnih oseb ministrstva, ki v postopku podelitve koncesije predlagajo Vladi, da podeli koncesijo določenemu podjetju v nasprotju s pogoji iz javnega poziva in mu s tem omogočijo korist, ustreza opredelitvi korupcije v smislu 3. alineje 2. člena Zakona o preprečevanju korupcije (ZPKor).
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄40-41

Spoštovanje norme

dr. Matjaž Ambrož, 17.10.2008

Ostalo

dr. Matjaž Ambrož, dr. Matjaž Ambrož, Pravna praksa, 40-41/2008Eno osrednjih vprašanj, ki si jih tradicionalno zastavljajo kriminologi, je: "Zakaj delinkvent prekrši normo?" Da bi našli odgovor, mu merijo glavo, proučujejo njegov kromosomski material, se sprašujejo, v kakšni družini je odraščal, kakšne učinke ima na njegovo vedenje nepravična razdelitev resurso...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄40-41

Sodnik za izvrševanje kazenskih sankcij

Maja Malešević, 17.10.2008

Izvrševanje kazenskih sankcij, amnestija in pomilostitev

Maja Malešević, Maja Malešević, Pravna praksa, 40-41/2008Vse večje evropske države poznajo institut sodnika za izvrševanje kazenskih sankcij. Uvedle so ga predvsem zaradi prepričanja, da sodstvo bolje zaščiti pravice obsojencev v postopku izvršitve kazni kot upravni organi. V Sloveniji uvedba takega instituta uradno še ni bila predlagana. Pri nas tako del...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄40-41

Davčna obravnava premij za zavarovanja povezana z odškodninsko odgovornostjo članov organov vodenja in nadzora

Avtor ni naveden, 17.10.2008

Davki občanov in dohodnina

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 40-41/2008 Pojasnilo MF, št. 421-157/2008, 3. september 2008
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄40-41

Kratkotrajno delo

Brigita Rajšter-Vranović, 17.10.2008

Delovna razmerja

Brigita Rajšter-Vranović, Brigita Rajšter-Vranović, Pravna praksa, 40-41/2008V Uradnem listu, št. 91/08, z dne 26. septembra 2008 je bilo na podlagi 12. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno1 sprejeto in objavljeno Navodilo za opravljanje kratkotrajnega dela, ki je začelo veljati 27. septembra 2008. Navodilo podrobneje u...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄40-41

Obravnava presežka DDV po novem obračunu davka na dodano vrednost in izvajanje pobotov

Avtor ni naveden, 17.10.2008

Davek na dodano vrednost in trošarine

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 40-41/2008 Pojasnilo DURS, št. 4290-73/2008-01, 19. september 2008
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄40-41

Odpravnina ob delni invalidski upokojitvi

mag. Nataša Belopavlovič, 17.10.2008

POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE

mag. Nataša Belopavlovič, mag. Nataša Belopavlovič, Pravna praksa, 40-41/2008Delavki, ki opravlja delo v javnem vrtcu, je bila z odločbo Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (ZPIZ) priznana III. kategorija invalidnosti zaradi posledic bolezni in se ji je priznala pravica do dela na delovnem mestu, na katero je razporejena s polovico polnega delovnega časa. Delavka...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄40-41

Plačilo DMV za določene vrste motornih vozil, ki se homologirajo kot tovorna vozila

Avtor ni naveden, 17.10.2008

Druge davščine in olajšave

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 40-41/2008 Pojasnilo DURS, št. 4230-98/2008-2, 24. september 2008
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄40-41

Davčna obravnava plačila odškodnine žrtvam vojnega nasilja

Avtor ni naveden, 17.10.2008

Davki občanov in dohodnina

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 40-41/2008 • Ali se od odškodnine žrtvam vojnega nasilja, ki jo prejme oseba kot dedič upravičenca do te odškodnine na podlagi sklepa o dedovanju, plača dohodnina? Z vidika Zakona o dohodnini (ZDoh-2)1 Upravičenec, ki prejme odškodnino po zakonu, ki ureja plačilo odškodnine žrtvam vojnega in povojnega nasi...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄40-41

Zagonetke postopka razlastitve po Zakonu o urejanju prostora (ZUreP-1)

Miha Skubic, 17.10.2008

Urejanje prostora

Miha Skubic, Miha Skubic, Pravna praksa, 40-41/2008Dr. Andraž Teršek je v prilogi PP, št. 37, navedel argumente, zaradi katerih meni, da so določbe Zakona o urejanju prostora (ZUreP-1),1 ki opredeljujejo pogoje, zlasti pa postopek razlastitve, neustavne. Njegovi sklepi izvirajo predvsem iz ugotovljene prakse upravnih organov, deloma pa tudi iz anali...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄40-41

Zdravstveno zavarovanje študentov po 26. letu

Petra Japelj, 17.10.2008

Zdravstveno varstvo in zdravstveno zavarovanje

Petra Japelj, Petra Japelj, Pravna praksa, 40-41/2008Julija je Državni zbor sprejel Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ-K).1 Ta novela Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ)2 se je pripravljala vse od leta 2005, med drugim pa se je z njo spremenila tudi ureditev ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄40-41

Vacatio legis

Avtor ni naveden, 17.10.2008

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 40-41/2008je (ali bo) mimo: 1. Poročilo o izidu rednih volitev poslancev v državni zbor (Ur. l. RS, št. 95/08) 2. Odločba Komisije z dne 25. avgusta 2008 o ekvivalentnosti med kategorijami vozniških dovoljenj (notificirano pod dokumentarno številko C(2008) 3790) (UL L 270) 3. Pravilnik o napredovanju javn...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄40-41

Status parlamentarne stranke

dr. Miro Cerar, 17.10.2008

Pravoznanstvo

dr. Miro Cerar, dr. Miro Cerar, Pravna praksa, 40-41/2008Predstavljajmo si, da se Slovenska ljudska stranka (SLS) v prihodnjih dneh pridruži vladni koaliciji, Stranka mladih Slovenije (SMS) pa ostane v opoziciji. Na parlamentarnih volitvah sta obe stranki kandidirali na skupni listi, pri čemer pa so bili v Državni zbor s te liste izvoljeni le poslanci SLS...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄40-41

Vlada RS

Avtor ni naveden, 17.10.2008

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 40-41/2008 Sklepi, ki jih je Vlada RS sprejela na seji 1. oktobra 2008: - Uredba o poslovanju z uporabniki v javnem zdravstvu; - prečiščeno besedilo Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o javnem financiranju visokošolskih in drugih zavodov, članic univerz od leta 2004 do 2008; - Uredba o spremembah i...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄40-41

Priznanja in nagrade za leto 2008

Avtor ni naveden, 17.10.2008

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 40-41/2008 Zveza društev pravnikov Slovenije Izvršni odbor Zveze društev pravnikov Slovenije je (na podlagi pravilnika o priznanjih in nagradah ZDPS, sprejetega in objavljenega v letu 2000) 12. junija 2008 v Pravni praksi, št. 23, objavil razpis za predlaganje kandidatov, med katerimi naj bi izbrali letošn...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄40-41

Rent-a-judge?

dr. Vesna Bergant-Rakočević, 17.10.2008

Sodišča

dr. Vesna Bergant-Rakočević, dr. Vesna Bergant-Rakočević, Pravna praksa, 40-41/2008V predvolilni mrzlici smo čisto po nemarnem prezrli zanimive ideje, ki so vzklile na polju dobrih namenov, katerih cilj je rešiti zagate pravosodja in (končno) zagotoviti državljanom učinkovit (kvaliteten, hiter ...) sistem varovanja njihovih pravic.
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 40-41

Leto objave

< Vsi
2008(49)
> Oktober(49)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 8. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

A B C ĆČDĐEFGHI J K LM NOP QR S Š T UV WXYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov