O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 49)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄40-41

Vacatio legis

Avtor ni naveden, 17.10.2008

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 40-41/2008je (ali bo) mimo: 1. Poročilo o izidu rednih volitev poslancev v državni zbor (Ur. l. RS, št. 95/08) 2. Odločba Komisije z dne 25. avgusta 2008 o ekvivalentnosti med kategorijami vozniških dovoljenj (notificirano pod dokumentarno številko C(2008) 3790) (UL L 270) 3. Pravilnik o napredovanju javn...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄40-41

Vlada RS

Avtor ni naveden, 17.10.2008

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 40-41/2008 Sklepi, ki jih je Vlada RS sprejela na seji 1. oktobra 2008: - Uredba o poslovanju z uporabniki v javnem zdravstvu; - prečiščeno besedilo Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o javnem financiranju visokošolskih in drugih zavodov, članic univerz od leta 2004 do 2008; - Uredba o spremembah i...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄40-41

Priznanja in nagrade za leto 2008

Avtor ni naveden, 17.10.2008

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 40-41/2008 Zveza društev pravnikov Slovenije Izvršni odbor Zveze društev pravnikov Slovenije je (na podlagi pravilnika o priznanjih in nagradah ZDPS, sprejetega in objavljenega v letu 2000) 12. junija 2008 v Pravni praksi, št. 23, objavil razpis za predlaganje kandidatov, med katerimi naj bi izbrali letošn...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄40-41

Vsebina PP št.41/2008

Avtor ni naveden, 17.10.2008

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 40-41/2008stran 3 UVODNIK dr. France Bučar "Ne" prisilnemu jopiču prava 6
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄40-41

Razpisi

Avtor ni naveden, 17.10.2008

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 40-41/2008 Ur. l. RS, št. 12/08 1. Krediti za študij v tujini - Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendiranje ter Deželna banka Slovenije; rok je 31. januar 2009. Ur. l. RS, št. 94/08 2. Okrajni sodnik na Okrajnem sodišču v Celju - MP; rok je 20. oktober. 3. Osemnajst okrajnih sodnikov na Okrajnem s...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄40-41

Čakajoč na zeleno

Boštjan Koritnik, 17.10.2008

Ostalo

Boštjan Koritnik, Boštjan Koritnik, Pravna praksa, 40-41/2008http://finance.yahoo.com Jezik: angleščina Tip: interaktivni spletni portal, namenjen podajanju informacij o gospodarstvu ter gibanju vrednosti vrednostnih papirjev in surovin na (ne)organiziranih svetovnih trgih Vzdrževanost: glede na naravo informacij se (razumljivo) ves čas posodablja in dopol...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄40-41

Neplačilo socialnih prispevkov

Avtor ni naveden, 17.10.2008

SOCIALNO VARSTVO IN ZAVAROVANJE

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 40-41/2008Nekdanji delodajalec je redno izplačeval plačo, vendar prispevkov, ki jih je obračunal (odtegnil) na plačilnem listu, ni plačal dalje ustreznim institucijam (pokojninsko invalidsko zavarovanje, zdravstveno varstvo, zaposlovanje in starševsko varstvo).
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄40-41

Rent-a-judge?

dr. Vesna Bergant-Rakočević, 17.10.2008

Sodišča

dr. Vesna Bergant-Rakočević, dr. Vesna Bergant-Rakočević, Pravna praksa, 40-41/2008V predvolilni mrzlici smo čisto po nemarnem prezrli zanimive ideje, ki so vzklile na polju dobrih namenov, katerih cilj je rešiti zagate pravosodja in (končno) zagotoviti državljanom učinkovit (kvaliteten, hiter ...) sistem varovanja njihovih pravic.
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄40-41

Razrešitev izvedenca zaradi nekakovostnega dela - misija: nemogoče?

mag. Evelin Pristavec-Tratar, 17.10.2008

Civilni sodni postopki

mag. Evelin Pristavec-Tratar, mag. Evelin Pristavec-Tratar, Pravna praksa, 40-41/2008V zadnjem času smo lahko (spet) zasledili mnenja, da bo moralo Ministrstvo za pravosodje izvajati strožji nadzor nad delom izvedencev. V tem prispevku predstavljena konkretna primera kažeta na precej nedorečenosti, ki pa jih bo verjetno moral doreči zakonodajalec. Sicer se bomo v prihodnje lahko zač...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄40-41

Zakon o upravnem sporu s komentarjem

dr. Rajko Pirnat, 17.10.2008

Kultura in umetnost

dr. Rajko Pirnat, dr. Rajko Pirnat, Pravna praksa, 40-41/2008Nedavno je pri GV Založbi izšla knjiga Zakon o upravnem sporu s komentarjem avtorjev Janeza Breznika, mag. Mire Dobravec Jalen, Marjance Faganel, dr. Erika Kerševana, mag. Gorazda Koblerja, mag. Kristine Ožbolt, Jasne Pogačar, Zdenke Štucin in dr. Boštjana Zalarja. Redaktorja dela sta bila Janez Bre...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄40-41

(Ne)potrebno dvojno plačevanje?

mag. Adrijana Viler-Kovačič, 17.10.2008

Varstvo okolja

mag. Adrijana Viler-Kovačič, mag. Adrijana Viler-Kovačič, Pravna praksa, 40-41/2008Vodno pravo je letos doživelo pomembno spremembo z novelo Zakona o vodah (ZV-1A).1 Žal pa se ta novela ni bistveno dotaknila obstoječega sistema plačevanja za vodno pravico, za katerega lahko z vso upravičenostjo trdimo ne samo, da je preveč zapleten in nepregleden (netransparenten), temveč vsebuje ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄40-41

Plačilo DMV za določene vrste motornih vozil, ki se homologirajo kot tovorna vozila

Avtor ni naveden, 17.10.2008

Druge davščine in olajšave

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 40-41/2008 Pojasnilo DURS, št. 4230-98/2008-2, 24. september 2008
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄40-41

Sodnik za izvrševanje kazenskih sankcij

Maja Malešević, 17.10.2008

Izvrševanje kazenskih sankcij, amnestija in pomilostitev

Maja Malešević, Maja Malešević, Pravna praksa, 40-41/2008Vse večje evropske države poznajo institut sodnika za izvrševanje kazenskih sankcij. Uvedle so ga predvsem zaradi prepričanja, da sodstvo bolje zaščiti pravice obsojencev v postopku izvršitve kazni kot upravni organi. V Sloveniji uvedba takega instituta uradno še ni bila predlagana. Pri nas tako del...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄40-41

Zagonetke postopka razlastitve po Zakonu o urejanju prostora (ZUreP-1)

Miha Skubic, 17.10.2008

Urejanje prostora

Miha Skubic, Miha Skubic, Pravna praksa, 40-41/2008Dr. Andraž Teršek je v prilogi PP, št. 37, navedel argumente, zaradi katerih meni, da so določbe Zakona o urejanju prostora (ZUreP-1),1 ki opredeljujejo pogoje, zlasti pa postopek razlastitve, neustavne. Njegovi sklepi izvirajo predvsem iz ugotovljene prakse upravnih organov, deloma pa tudi iz anali...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄40-41

Kratkotrajno delo

Brigita Rajšter-Vranović, 17.10.2008

Delovna razmerja

Brigita Rajšter-Vranović, Brigita Rajšter-Vranović, Pravna praksa, 40-41/2008V Uradnem listu, št. 91/08, z dne 26. septembra 2008 je bilo na podlagi 12. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno1 sprejeto in objavljeno Navodilo za opravljanje kratkotrajnega dela, ki je začelo veljati 27. septembra 2008. Navodilo podrobneje u...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄40-41

Davčna obravnava premij za zavarovanja povezana z odškodninsko odgovornostjo članov organov vodenja in nadzora

Avtor ni naveden, 17.10.2008

Davki občanov in dohodnina

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 40-41/2008 Pojasnilo MF, št. 421-157/2008, 3. september 2008
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄40-41

Obravnava presežka DDV po novem obračunu davka na dodano vrednost in izvajanje pobotov

Avtor ni naveden, 17.10.2008

Davek na dodano vrednost in trošarine

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 40-41/2008 Pojasnilo DURS, št. 4290-73/2008-01, 19. september 2008
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄40-41

Davčna obravnava plačila odškodnine žrtvam vojnega nasilja

Avtor ni naveden, 17.10.2008

Davki občanov in dohodnina

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 40-41/2008 • Ali se od odškodnine žrtvam vojnega nasilja, ki jo prejme oseba kot dedič upravičenca do te odškodnine na podlagi sklepa o dedovanju, plača dohodnina? Z vidika Zakona o dohodnini (ZDoh-2)1 Upravičenec, ki prejme odškodnino po zakonu, ki ureja plačilo odškodnine žrtvam vojnega in povojnega nasi...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄40-41

Odpravnina ob delni invalidski upokojitvi

mag. Nataša Belopavlovič, 17.10.2008

POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE

mag. Nataša Belopavlovič, mag. Nataša Belopavlovič, Pravna praksa, 40-41/2008Delavki, ki opravlja delo v javnem vrtcu, je bila z odločbo Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (ZPIZ) priznana III. kategorija invalidnosti zaradi posledic bolezni in se ji je priznala pravica do dela na delovnem mestu, na katero je razporejena s polovico polnega delovnega časa. Delavka...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄40-41

Konvencija o dostopu do uradnih dokumentov Sveta Evrope

Nataša Pirc-Musar, 17.10.2008

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Nataša Pirc-Musar, Nataša Pirc-Musar, Pravna praksa, 40-41/2008V Evropi in po svetu si številne institucije (nevladne in tudi vladne) že dalj časa prizadevajo, da bi dostop do informacij javnega značaja tudi v mednarodnem okviru, z vidika nadnacionalnega prava, postal priznana pravica, zlasti da bi bila ta pravica priznana kot temeljna človekova pravica. Evropa...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄40-41

Uvedba upravnega postopka pri odločanju v osnovnih šolah

Tadeja Mrhar, 17.10.2008

Upravni postopek in upravne takse

Tadeja Mrhar, Andrej Kirm, Andrej Kirm, Pravna praksa, 40-41/2008S 1. septembrom je začela veljati novela Zakona o osnovni šoli (ZOsn-F).1 Zakon zdaj odločanje o pravicah in dolžnostih učencev ureja v posebnem poglavju,2 pri čemer izrecno določa, v katerih primerih je šola dolžna odločati z uporabo Zakona o splošnem upravnem postopku (ZUP) in kateri organi so pri...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄40-41

Koalicijski sporazum ali koalicijska pogodba

dr. Albin Igličar, 17.10.2008

Ostalo

dr. Albin Igličar, dr. Albin Igličar, Pravna praksa, 40-41/2008Oblikovanje programa dela vlade, ki jo sestavlja več strank, se navzven izrazi v formalnem aktu, večinsko poimenovanem kot koalicijska pogodba. Ime tega izrazito političnega akta pa ni posrečeno, ker zabrisuje razliko med pravom in politiko. Seveda je ta dokument zelo pomemben za pravotvorno dejavno...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄40-41

Varstvo potrošnikov

Nataša Skubic, 17.10.2008

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Nataša Skubic, Nataša Skubic, Pravna praksa, 40-41/2008Potrošniki so ključen dejavnik pri delovanju notranjega trga EU, ki lahko nemoteno deluje samo, če je vzpostavljena enotna politika varstva potrošnikov znotraj EU. Cilj EU je zagotoviti enako visoko raven varstva potrošnikov v vseh 27 državah članicah. Ta cilj EU uresničuje predvsem s sprejemanjem u...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄40-41

Status parlamentarne stranke

dr. Miro Cerar, 17.10.2008

Pravoznanstvo

dr. Miro Cerar, dr. Miro Cerar, Pravna praksa, 40-41/2008Predstavljajmo si, da se Slovenska ljudska stranka (SLS) v prihodnjih dneh pridruži vladni koaliciji, Stranka mladih Slovenije (SMS) pa ostane v opoziciji. Na parlamentarnih volitvah sta obe stranki kandidirali na skupni listi, pri čemer pa so bili v Državni zbor s te liste izvoljeni le poslanci SLS...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄40-41

Listinjenje

Simon Žgavec, 17.10.2008

Banke in hranilnice

Simon Žgavec, Simon Žgavec, Pravna praksa, 40-41/2008V slovenski pravni sistem je bil že pred več kot dvema letoma sprejet Zakon o hipotekarni in komunalni obveznici (ZHKO),1 ki zelo podrobno ureja eno izmed oblik listinjenja - izdajo hipotekarnih in komunalnih obveznic na podlagi hipotekarnih kreditov oz. kreditov, danih osebam javnega prava. Ne gled...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 40-41

Leto objave

< Vsi
2008(49)
> Oktober(49)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 8. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

A B C ĆČDĐEFGHI J K LM NOP QR S Š T UV WXYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov