O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 45)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄46

Legitimnost kazenskopravnega poseganja v predpolje kaznivega dejanja

dr. Ljubo Bavcon, 1.12.2011

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

dr. Ljubo Bavcon, Pravna praksa, 46/2011Prispevek je bil pripravljen in predstavljen na Konferenci kazenskega prava in kriminologije, 15. novembra 2011 na Bledu. Objavljamo njegovo posodobljeno in spremenjeno različico. Ko sem sredi osemdesetih let prejšnjega stoletja pripravljal monografijo o političnih deliktih,1<
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄46

Aktualno iz zakonodaje

mag. Jasmina Cigrovski, 1.12.2011

Ostalo

mag. Jasmina Cigrovski, Pravna praksa, 46/2011Pregled slovenske zakonodaje Prenova kazenskega prava Z novelama Zakona o kazenskem postopku (ZKP-K) in Kazenskega zakonika (KZ-1B) se zagotavlja materialnopravna, procesna in organizacijska podlaga za učinkovito delo kazenskega pravosodja, predvsem
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄46

Svobodno izražanje sindikatov in sindikalistov

Andreja Tratnik, 1.12.2011

Varstvo človekovih pravic

Andreja Tratnik, Pravna praksa, 46/2011Do sporov med mestnimi funkcionarji prihaja pogosto. Tudi to, da si očitke izmenjujejo pred očmi javnosti, ni nenavadno. (Žal) smo se navadili tudi na to, da je raven teh obračunov pretežno nizka. Žaljivke nas ne presenetijo več. In tudi sodni obračuni, ki temu sledijo, ne. Kljub temu pa po splošnem prepričanju (verjetno) še vedno velja, da (neutemeljene) žalitve in kritike niso dopustne - tudi (oziroma še toliko manj) med javnimi uslužbenci. Pa je res tako? Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP) je o tem vprašanju odločalo v povezavi s pravico sindikatov in sindikalistov do svobode izražanja iz 10. člena Evropske konvencije o človekovih pravicah (EKČP).
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄46

ESČP (preveč) širi koncept družinskega in zasebnega življenja?

mag. Nana Weber, 1.12.2011

Varstvo človekovih pravic

mag. Nana Weber, Pravna praksa, 46/2011Redko se zgodi, da posameznik pred Evropskim sodiščem za človekove pravice (ESČP) zahteva le ugotovitev kršitve brez denarne odškodnine. Tokrat je pritožnik dobil zadostno zadoščenje že z ugotovitvijo, da je Malta kršila prepoved diskriminacije v povezavi s pravico do spoštovanja zasebnega in družinskega življenja, ker mu zaradi statusa zunajzakonskega otroka in hkratnega dejstva, da mati nima malteškega državljanstva, ni odobrila vloge za pridobitev državljanstva.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄46

Kritična obravnava nove pravne ureditve krivde v slovenski kazenski zakonodaji

mag. Andrej Ferlinc, 1.12.2011

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

mag. Andrej Ferlinc, Pravna praksa, 46/2011 Krivda ni le eden od osrednjih pojmov kazenskega prava in temeljni element v strukturi splošnega pojma kaznivega dejanja. Kot rezultat tisočletnega razvoja, ki je privedel k uveljavitvi načela subjektivne odgovornosti in s tem odgovornosti za krivdo, je enako
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄46

Varstvo upnikov v postopku izbrisa družbe brez likvidacije po uveljavitvi ZPUOOD

Jerneja Prostor, 1.12.2011

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Jerneja Prostor, Pravna praksa, 46/2011 S sprejetjem Zakona o postopkih za uveljavitev ali odpustitev odgovornosti družbenikov za obveznosti izbrisanih gospodarskih družb (ZPUOOD) je zakonodajalec nagnil tehtnico v prid družbenikov izbrisanih družb. Na prvi pogled se zdi, da je ureditev po ZPUOOD s
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄46

Nedovoljen videonadzor

Irena Vovk, 1.12.2011

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 46/2011Neobvezno načelno mnenje, št. 0712-1/2011/2640, 24. oktober 2011 Zaposleni delavec je v podjetju izvajal prikrito avdio in video snemanje, saj naj bi mu iz denarnice večkrat izginilo nekaj denarja. O tatvini je sicer najprej obvestil vodstvo podjetja, ki mu je svetovalo, naj tatvino prijavi po
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄46

Pravica do pravnega sredstva - pravni pouk

Avtor ni naveden, 1.12.2011

Civilni sodni postopki

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 46/2011Sodba I Ips 27089/2010-37, 15. september 2011 URS - 25. člen ZKP - peti odstavek 363. člena, 364. in 420. člen, prvi odstavek 366. člena Pravni pouk sam po sebi pravice do pravnega sredstva ne zagotavlja, prav tako pa tudi napačen pravni pouk oziroma izostanek pravnega pouka v pisnem odpravku so
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄46

Kaznivost nezakonitega prenašanja avtorskih del prek interneta po novem

dr. Sabina Zgaga, 1.12.2011

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

dr. Sabina Zgaga, Pravna praksa, 46/2011 Odkar je bila pred tedni sprejeta nova novela h Kazenskemu zakoniku (KZ-1B), visi med računalniškimi navdušenci v zraku vprašanje, ali je spletno piratstvo kaznivo dejanje ali ne. Natančneje, ali zasebni uporabnik, ki z interneta na svoj računalnik prenese ne
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄46

Prenehanje pogodbe o zaposlitvi za določen čas na podlagi sodbe sodišča

mag. Tanja Pirnat, 1.12.2011

Delovna razmerja

mag. Tanja Pirnat, Pravna praksa, 46/2011Ali lahko sodišče sodno razveže pogodbo o zaposlitvi in prisodi odškodnino po 118. členu Zakona o delovnih razmerjih (ZDR), če ugotovi, da je delovno razmerje nezakonito prenehalo z iztekom časa, za katerega je bila sklenjena pogodba o zaposlitvi za določen čas (ki se šteje za pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas)?
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄46

Nadomestilo izgubljenega zaslužka

Avtor ni naveden, 1.12.2011

Obligacije

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 46/2011Odločba, št. U-I-167/10 z dne 10. novembra 2011 (Ur. l. RS, št. 95/11) Drugi odstavek 62. člena Zakona o Državnem svetu ni v neskladju z Ustavo. Pravica do nadomestila izgubljenega zaslužka, ki pripada članom Državnega sveta, ne pomeni plačila za opra
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄46

Preverjanje pristojnega organa

Avtor ni naveden, 1.12.2011

Uprava

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 46/2011Odločba US RS, št. U-I-292/09, Up-1427/09 z dne 20. novembra 2011 (Ur. l. RS, št.?) Tretji odstavek 22. člena Zakona o mednarodni zaščiti se razveljavi. Sodba Vrhovnega sodišča št. I Up 425/2009 z dne 7. oktobra 2009 se razveljavi in zadeva se vrne Vrhovn
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄46

Dosedanji izvajalci

Avtor ni naveden, 1.12.2011

Obligacije

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 46/2011Odločba US RS, št. U-I-129/10 z dne 10. novembra 2011 (Ur. l. RS, št. 95/11) Prvi odstavek 13. člena v zvezi s 3. točko prvega odstavka 3. člena Pravilnika o kadrovskih, tehničnih in prostorskih pogojih za izvajanje nalog na področju duševnega zdravja za izvajalce institucionalnega varstva ter
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄46

Kako lahko dokupimo pokojninsko oziroma zavarovalno dobo?

Nina Kos, 1.12.2011

POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE

Nina Kos, Pravna praksa, 46/2011V življenju vsakega pride čas, ko začne razmišljati o tem, da bi se upokojil. Razlogi za tako odločitev so lahko različni. Nekomu ustreza oziroma prija dejstvo, da je delovno aktiven kar najdlje, drugi si želi mirno preživeti preostanek svojega življenja, tretji pa morda želi vsega po malem. Tisti, ki si želi čimprejšnje upokojitve, pa žal ne izpolnjuje zahtevanih pogojev za pridobitev pravice do starostne pokojnine, lahko razmisli tudi o dokupu pokojninske oziroma zavarovalne dobe.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄46

Plačilo sodne takse - plačilni nalog enemu od enotnih sospornikov - fikcija umika tožbe

Avtor ni naveden, 1.12.2011

Civilni sodni postopki

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 46/2011Sklep III Ips 64/2011, 13. september 2011 (v zvezi s sklepom Višjega sodišča v Mariboru I Cpg 327/2010) URS - 23. člen ZPP - tretji odstavek 105.a in 188. člena, sedmi odstavek 142. člena, 196. člen, 8. točka drugega odstavka 339. člena ZST-1 - osmi odstavek 3. člena, prvi in četrti odstavek 34.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄46

Odjava sedeža d. o. o.

Aleš Velkaverh, 1.12.2011

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Aleš Velkaverh, Pravna praksa, 46/2011Prijatelj je na mojem naslovu pred nekaj leti prijavil sedež družbe z omejeno odgovornostjo. Od tedaj so se okoliščine nekoliko spremenile, saj dejansko sedeža družbe nima več na mojem naslovu, pa tudi pošta, naslovljena na družbo, ne prihaja več k nam. Kljub več ustnim opozorilom pa uradno nasl
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄46

Od resnice do uklonljivosti moralnih in pravnih norm

dr. Marko Novak, 1.12.2011

Pravoznanstvo

dr. Marko Novak, Pravna praksa, 46/2011 Evropska pravna fakulteta in Fakulteta za državne in evropske študije sta 11. in 12. novembra 2011 na EPF v Novi Gorici organizirali že tretji mednarodni simpozij iz pravne teorije in pravne organizacije. Tokrat se je simpozija udeležilo petnajst pravnih teoretikov in pravnih filozofov iz Hrvaš
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄46

Ego esse miserum credo, cui placet nemo

Janez Kranjc, 1.12.2011

Pravoznanstvo

Janez Kranjc, Pravna praksa, 46/2011Misel je vzeta iz enega od Marcialovih epigramov (V, 28). Po naše bi se glasila: "Mislim, da je nesrečen tisti, ki mu ni nihče po godu." Marcus Valerius Martialis je bil rimski pesnik, doma iz Hispanije. Živel in deloval je v drugi polovici prvega stoletja. Najbolj znan je po dvanajstih knjigah epi
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄46

s tujih knjižnih polic

Irena Vovk, 1.12.2011

Kultura in umetnost

Irena Vovk, Pravna praksa, 46/2011Ross Buckley in Douglas ArDouglas Arner s to Crisis - The Global Financial System and Regulatory Failure (Wolters Kluwer, 2011, 300 strani) Že od zgodnih 80. let prejšnjega stoletja se globalni finančni sistem kaže kot izrazito nestabilen in neodporen na krize, dobro pa
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄46

Uvodna pojasnila k novemu Zakonu o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1)

dr. Grega Strban, 1.12.2011

Kultura in umetnost

dr. Grega Strban, Pravna praksa, 46/2011GV Založba in Zavod za varstvo pri delu (ZVD) sta izdala uvodna pojasnila k novemu Zakonu o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1). Pripravila sta jih strokovnjaka, ki sta sodelovala pri pripravi zakona, Miran Kalčič, izvršni direktor in član upravnega odbora ZVD, in Ana Lozar iz pravne službe ZVD.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄46

Kvalifikatorji in kvalifikatorska pojasnila v SSKJ

dr. Nataša Hribar, 1.12.2011

Ostalo

dr. Nataša Hribar, Pravna praksa, 46/2011Tokratni kotiček bo pa menda res zadnji v nizu kotičkov o uporabi naših slovarskih priročnikov. Kot sem napovedala v zadnjem, nam je ostala še razlaga kvalifikatorjev in kvalifikatorskih pojasnil v SSKJ. Kvalifikatorji so oznake, ki besedo, zvezo ali pomen uvrščajo glede na stil, zvrst, čas, pogost
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄46

Novela ZGD-1E na US

Irena Vovk, 1.12.2011

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Irena Vovk, Pravna praksa, 46/2011 Minister za pravosodje Aleš Zalar je Vlado na seji, ki je potekala 24. novembra, seznanil s predvidenimi težavami v zvezi z izvajanjem novele Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1E - velja od 29. novembra) in ji predlagal, naj na Ustavno sodišče vloži zahtevo za oceno ustavnosti ZGD-1E in predlo
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄46

Kaj lahko sodstvo stori za ohranitev trajnega mandata

Tomaž Pavčnik, 1.12.2011

Sodišča

Tomaž Pavčnik, Pravna praksa, 46/2011Sodeč po predvolilnih izjavah ni bil trajni sodniški mandat še nikoli bolj ogrožen, kot je danes. Že res, da so politične izjave eno, postopek spremembe ustave pa nekaj drugega. V postopku za spremembo ustave so na mizi ustavnopravni argumenti,
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄46

ne preslišite

Avtor ni naveden, 1.12.2011

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 46/2011Četrtek, 1. december, 11.15, rsl1 Evrožvenket: Univerza v številkah V tednu Univerze v Ljubljani bomo v Evrožvenketu to 92 let staro, častitljivo institucijo prikazali skozi številke. Koliko ljudi študira in študij konča, koliko je zaposlenih in za kakšno plačilo delajo, s kakšnimi sred
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄46

Vsebina PP št.46/2011

Avtor ni naveden, 1.12.2011

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 46/2011stran 3 UVODNIK dr. Vesna Bergant Rakočević V območju nelagodja stran 6 ČLOVEKOVE PRAVICE dr. Neža Kogovšek Šalamon Problem izbrisa ni rešen stran 8 ZEMLJIŠKOKNJIŽNO PRAVO Dominik Kuzma
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 46

Leto objave

< Vsi
2011(45)
> December(45)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 8. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

AB C ĆČD ĐEF G H IJK LM N OP QR S Š T UV W XYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov