O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 38)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄46

Vacatio legis

Avtor ni naveden, 27.11.2008

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 46/2008 1. Zakon o spremembi in dopolnitvah Zakona o javnih financah - ZJF-D (Ur. l. RS, št. 109/08) - velja od 20. novembra. 2. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o bančništvu - ZBan-1B (Ur. l. RS, št. 109/08) - velja od 20. novembra. 3. Zakon o dopolnitvi Zakona o Vladi Republike Slovenij...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄46

Nova vlada naj bi bila tudi strokovna - kaj pa državna uprava?

mag. Slobodan Rakočević, 27.11.2008

Uprava

mag. Slobodan Rakočević, mag. Slobodan Rakočević, Pravna praksa, 46/2008Bistvena vprašanja, povezana s stanjem državne uprave, zlasti njena strokovna ustreznost, organiziranost in pogoji ter okviri njenega delovanja, žal nikoli niso deležna osrednje pozornosti političnih funkcionarjev. Tudi v snovanju koalicijskih sporazumov se v to področje vsebinsko ne poglablja dovol...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄46

EU na poti k EKČP?

mag. Matej Avbelj, 27.11.2008

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

mag. Matej Avbelj, mag. Matej Avbelj, Pravna praksa, 46/2008V Kranjski Gori so med 20. in 22. novembrom potekali tradicionalni, tokrat že šesti dnevi evropskega prava v organizaciji Akademije za evropsko pravo (ERA) Inštituta za evropske študije in družbe Planet GV. Udeleženci so se seznanili s številnimi novostmi, ki jih pravo EU prinaša na področjih gospod...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄46

Novosti, ki jih bo treba vključiti v letno poročilo za leto 2008

mag. Mojca Kunšek, 27.11.2008

Gospodarske družbe, splošni predpisi

mag. Mojca Kunšek, mag. Mojca Kunšek, Pravna praksa, 46/2008S spremembami1 Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1),2 ki so začele veljati 23. julija 2008 in se uporabljajo že pri izdelavi letnega poročila za leto 2008, bodo morala podjetja letna poročila pripraviti z upoštevanjem spremenjenih zahtev glede revidiranja in konsolidiranja letnega poročila, oblikov...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄46

Vsebina PP št.46/2008

Avtor ni naveden, 27.11.2008

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 46/2008stran 3 UVODNIK Aleš Zalar Quo vadis, pravosodna politika?
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄46

Razpisi

Avtor ni naveden, 27.11.2008

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 46/2008 Ur. l. RS, št. 12/08 1. Krediti za študij v tujini - Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendiranje ter Deželna banka Slovenije; rok je 31. januar 2009. Ur. l. RS, št. 107/08 2. Direktor - Splošna bolnišnica Trbovlje; rok je 1. december. 3. Direktor - skupščina Stanovanjskega podj...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄46

Kazenskopravni sistem na prelomnici

mag. Katarina Krapež, 27.11.2008

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

mag. Katarina Krapež, mag. Katarina Krapež, Pravna praksa, 46/2008Delovanje kazenskopravnega sistema je z vseh strani že dolgo zaznamovano z nezadovoljstvom. Stranke tarnajo zaradi počasnosti sodišč, strokovna in splošna javnost izpostavljata primere slabih praks, sodniki se ne strinjajo z odnosom strank do njih in do postopka, krivična pa se jim zdi tudi njihova ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄46

Neposredno trženje na podlagi državnih nejavnih evidenc

mag. Katarina Krapež, 27.11.2008

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

mag. Katarina Krapež, mag. Katarina Krapež, Pravna praksa, 46/2008Neobvezno načelno mnenje, št. 0712-700/2008, 21. oktober 2008 Ali je dopustno, da Ministrstvo za notranje zadeve kot upravljavec Centralnega registra prebivalstva pošilja v svojem imenu na prošnjo društev in drugih organizacij vabila in podobne dopise? Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) v...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄46

Pravica do pokojnine in pravica do izbire nosilca zavarovanja

Avtor ni naveden, 27.11.2008

POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 46/2008Sodba Vrhovnega sodišča št. VIII Ips 213/2004 z dne 1. februarja 2005, sodba Višjega delovnega in socialnega sodišča št. Psp 136/2003 z dne 9. aprila 2004 in sodba Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani št. Ps 1459/2000 z dne 22. januarja 2003 se razveljavijo.
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄46

Seznanitev z zdravstveno dokumentacijo umrlega pacienta

mag. Katarina Krapež, 27.11.2008

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

mag. Katarina Krapež, mag. Katarina Krapež, Pravna praksa, 46/2008Hči umrle pacientke, ki je bila zdravljena v našem zavodu, se želi seznaniti z zdravstveno dokumentacijo svoje umrle matere. Prosimo za razlago "zakonitega namena seznanitve" iz 42. člena Zakona o pacientovih pravicah.
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄46

Kaj prinaša Zakon o pacientovih pravicah otrokom

Urban Brulc, 27.11.2008

Zdravstvena in lekarniška dejavnost

Urban Brulc, Urban Brulc, Pravna praksa, 46/2008Zakon o pacientovih pravicah (ZPacP)1 je skupaj z osmimi podzakonskimi akti slovenski zdravstveni sistem obogatil z dokaj obsežno, sistematično in celovito ureditvijo univerzalnih (občih) pravic pacientov, torej tistih večinoma iz Ustave izpeljanih pravic, ki jih ima vsak uporabnik zdravstvenih stor...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄46

Starševsko nadomestilo pri brezposelnosti ali s. p.

Avtor ni naveden, 27.11.2008

SOCIALNO VARSTVO IN ZAVAROVANJE

, Pravna praksa, 46/2008 V kratkem nameravam odpovedati pogodbo za nedoločen čas s svojim delodajalcem in torej ne bom upravičena do nadomestila za brezposelnost. Kmalu načrtujemo tudi novega družinskega člana, zato me zanima: • Če si kot brezposelna oseba sama plačujem prispevke, kot da bi prejemala minimalno plačo, a...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄46

Luksemburška kronika

Boštjan Koritnik, 27.11.2008

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Boštjan Koritnik, Boštjan Koritnik, Pravna praksa, 46/2008Članek iz revije Pravna praksa
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄46

Razsojeno

Toni Tovornik, 27.11.2008

Civilni sodni postopki

Toni Tovornik, Toni Tovornik, Pravna praksa, 46/2008Pravilnost izvedenskega mnenja Izvedensko mnenje je prepričalo okrajno sodišče, da je v veljavi obdržalo sklep o izvršbi, na podlagi katerega je bil toženec dolžan plačati tožeči stranki 16.237,14 evra z zakonskimi zamudnimi obrestmi (od vložitve predloga za izvršbo), stroške izvršilnega postopka ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄46

Mednarodna ugrabitev otroka

Brina Felc, 27.11.2008

Evropska (gospodarska) skupnost (unija), Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

Brina Felc, Brina Felc, Pravna praksa, 46/2008Danes je zlasti zaradi izredne mobilnosti in možnosti zaposlitev v tujini sklenjenih veliko zakonskih zvez narodnostno mešanih parov. Veliko teh parov se pozneje tudi razveže. Najhujše posledice občutijo otroci ločencev, saj jih pogosto eden od staršev odpelje v svojo matično državo, s tem pa izgubi...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄46

Nadgradnja doktrine in-house na področju javnega naročanja

Marko Zupanc, 27.11.2008

Evropska (gospodarska) skupnost (unija), PRORAČUN

Marko Zupanc, Marko Zupanc, Pravna praksa, 46/2008Članek iz revije Pravna praksa.
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄46

Aktualno v zakonodaji

mag. Jasmina Cigrovski, 27.11.2008

Ostalo

mag. Jasmina Cigrovski, mag. Jasmina Cigrovski, Pravna praksa, 46/2008Vpogled v zakonodajo Neposredna plačila v kmetijstvu Od 15. novembra dalje velja nova Uredba o neposrednih plačilih v kmetijstvu, ki določa nacionalno ovojnico, uveljavljanje plačilnih pravic, upravljanje z nacionalno rezervo, proizvodno vezana plačila in druge sheme pomoči v kmetijstvu. Razvojne...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄46

Izkazovanje večkratnega zaporednega prenosa upravičenja do pridobitve lastninske pravice na nepremičnini

Nadija Šuler, 27.11.2008

Lastnina in druge stvarne pravice

Nadija Šuler, Nadija Šuler, Pravna praksa, 46/2008Zakon o posebnih pogojih za vpis lastninske pravice na posameznih delih stavbe v zemljiško knjigo (ZPPLPS)1 je prinesel kar nekaj olajšav za vknjižbo etažne lastnine, a je imel omejen časovni domet. Od poenostavitev, ki jih je dopuščal, je ostal v veljavi le 6. člen,2 po katerem se šteje, da je oseb...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄46

Quo vadis, pravosodna politika?

Aleš Zalar, 27.11.2008

PRAVOSODJE

Aleš Zalar, Aleš Zalar, Pravna praksa, 46/2008Verjetno se ni težko strinjati z oceno, da je poslanstvo pravosodnega sistema predvsem v zagotavljanju vsestranskih, pravičnih in pravočasnih pravnih storitev reševanja težav, nesoglasij ali sporov, dostopnih vsakomur v poštenem postopku, učinkovito in v razumnem roku, z njim pa se varujejo pravice ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄46

Kako narediti zgodovino zanimivejšo?

mag. Katarina Krapež, 27.11.2008

Ostalo

mag. Katarina Krapež, mag. Katarina Krapež, Pravna praksa, 46/2008www.sistory.si Jezik: slovenski in angleški Tip: samostojni spletni portal, ki je nastal v okviru Inštituta za novejšo zgodovino Vzdrževanost: zadnja objavljena novica in objava na forumu sta stari dober mesec Preglednost: preprosto, oblikovno zelo minimalistično spletišče, na katerem se bo upor...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄46

Pravni napovednik

mag. Katarina Krapež, 27.11.2008

Ostalo

mag. Katarina Krapež, mag. Katarina Krapež, Pravna praksa, 46/2008 27. 11. - 16. 12. Izobraževanje in priprava kandidatov na izdelavo osnutka sodne odločbe prve stopnje - pravniški državni izpit Nebra; (www.nebra.si). 28. 11., 9.00 Vse o društvih Inštitut za računovodstvo; (www.iracunovodstvo.eu). 28. 11., 9.00 Stečaji, izvršbe, pri...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄46

Pravosodje v času globalne krize

Hinko Jenull, 27.11.2008

PRAVOSODJE

Hinko Jenull, Hinko Jenull, Pravna praksa, 46/2008Članek iz revije Pravna praksa
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄46

Inter doctores et doctos praefero doctos

Janez Kranjc, 27.11.2008

Pravoznanstvo

Janez Kranjc, Janez Kranjc, Pravna praksa, 46/2008Kdaj je nastal rek Inter doctores et doctos praefero doctos (Med tistim, ki ima doktorat, in tistim, ki kaj zna, imam raje tistega, ki kaj zna) neznanega avtorja, žal ne vemo. Ne vemo tudi, kakšne so bile konkretne okoliščine njegovega nastanka. Za današnji čas pa je zanimiv in uporaben predvsem zat...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄46

globus

Dean Zagorac, 27.11.2008

Ostalo

Dean Zagorac, Dean Zagorac, Pravna praksa, 46/2008 Velika Britanija: radikalno zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov 20. 11. - Spodnji dom britanskega parlamenta je sprejel Zakon o klimatskih spremembah, ki bo zahteval, da se v vsej državi količina izpustov toplogrednih plinov do leta 2050 zmanjša za kar 80 odstotkov. Veljati bo začel, ko ga bo...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄46

Dogodki - izjave

mag. Katarina Krapež, 27.11.2008

Ostalo

mag. Katarina Krapež, mag. Katarina Krapež, Pravna praksa, 46/2008od 18. do 24. novembra Torek, 18. 11. Zamenjajte zadnje tolarje. Svet Banke Slovenije je sprejel sklep, da bo brezplačna menjava tolarjev v evre s 1. januarjem 2009 možna le še na glavni blagajni Banke Slovenije. Kot so po seji sporočili s centralne banke, so se zneski zamenjave tolarske gotovine...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 46

Leto objave

< Vsi
2008(38)
> November(38)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

A B C ĆČDĐEF GHIJ K LMNOP QR S Š T UV WXYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov