O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 38)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄46

Izključitev postopka o prekršku in sankcije

mag. Jožef Kovač, 27.11.2008

Prekrški

mag. Jožef Kovač, mag. Jožef Kovač, Pravna praksa, 46/2008V Zakonu o prekrških (ZP-1)1 je določeno, kdaj se ne vodi postopka o prekršku in izreče sankcije zaradi kaznivega dejanja. Zaradi nerodnosti oziroma pomanjkljive zakonodaje lahko pride do situacij, ko ima neko ravnanje vse znake kaznivega dejanja in hkrati prekrška, kljub temu pa ne pride do sprožit...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄46

Neposredno trženje na podlagi državnih nejavnih evidenc

mag. Katarina Krapež, 27.11.2008

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

mag. Katarina Krapež, mag. Katarina Krapež, Pravna praksa, 46/2008Neobvezno načelno mnenje, št. 0712-700/2008, 21. oktober 2008 Ali je dopustno, da Ministrstvo za notranje zadeve kot upravljavec Centralnega registra prebivalstva pošilja v svojem imenu na prošnjo društev in drugih organizacij vabila in podobne dopise? Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) v...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄46

Novosti, ki jih bo treba vključiti v letno poročilo za leto 2008

mag. Mojca Kunšek, 27.11.2008

Gospodarske družbe, splošni predpisi

mag. Mojca Kunšek, mag. Mojca Kunšek, Pravna praksa, 46/2008S spremembami1 Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1),2 ki so začele veljati 23. julija 2008 in se uporabljajo že pri izdelavi letnega poročila za leto 2008, bodo morala podjetja letna poročila pripraviti z upoštevanjem spremenjenih zahtev glede revidiranja in konsolidiranja letnega poročila, oblikov...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄46

Razsojeno

Toni Tovornik, 27.11.2008

Civilni sodni postopki

Toni Tovornik, Toni Tovornik, Pravna praksa, 46/2008Pravilnost izvedenskega mnenja Izvedensko mnenje je prepričalo okrajno sodišče, da je v veljavi obdržalo sklep o izvršbi, na podlagi katerega je bil toženec dolžan plačati tožeči stranki 16.237,14 evra z zakonskimi zamudnimi obrestmi (od vložitve predloga za izvršbo), stroške izvršilnega postopka ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄46

Mednarodna ugrabitev otroka

Brina Felc, 27.11.2008

Evropska (gospodarska) skupnost (unija), Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

Brina Felc, Brina Felc, Pravna praksa, 46/2008Danes je zlasti zaradi izredne mobilnosti in možnosti zaposlitev v tujini sklenjenih veliko zakonskih zvez narodnostno mešanih parov. Veliko teh parov se pozneje tudi razveže. Najhujše posledice občutijo otroci ločencev, saj jih pogosto eden od staršev odpelje v svojo matično državo, s tem pa izgubi...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄46

Luksemburška kronika

Boštjan Koritnik, 27.11.2008

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Boštjan Koritnik, Boštjan Koritnik, Pravna praksa, 46/2008Članek iz revije Pravna praksa
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄46

Nadgradnja doktrine in-house na področju javnega naročanja

Marko Zupanc, 27.11.2008

Evropska (gospodarska) skupnost (unija), PRORAČUN

Marko Zupanc, Marko Zupanc, Pravna praksa, 46/2008Članek iz revije Pravna praksa.
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄46

Aktualno v zakonodaji

mag. Jasmina Cigrovski, 27.11.2008

Ostalo

mag. Jasmina Cigrovski, mag. Jasmina Cigrovski, Pravna praksa, 46/2008Vpogled v zakonodajo Neposredna plačila v kmetijstvu Od 15. novembra dalje velja nova Uredba o neposrednih plačilih v kmetijstvu, ki določa nacionalno ovojnico, uveljavljanje plačilnih pravic, upravljanje z nacionalno rezervo, proizvodno vezana plačila in druge sheme pomoči v kmetijstvu. Razvojne...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄46

EU na poti k EKČP?

mag. Matej Avbelj, 27.11.2008

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

mag. Matej Avbelj, mag. Matej Avbelj, Pravna praksa, 46/2008V Kranjski Gori so med 20. in 22. novembrom potekali tradicionalni, tokrat že šesti dnevi evropskega prava v organizaciji Akademije za evropsko pravo (ERA) Inštituta za evropske študije in družbe Planet GV. Udeleženci so se seznanili s številnimi novostmi, ki jih pravo EU prinaša na področjih gospod...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄46

Zaradi ustavnega imena med Makedonijo in Grčijo še vedno vre

dr. Vasilka Sancin, 27.11.2008

Civilno pravo

dr. Vasilka Sancin, dr. Vasilka Sancin, Pravna praksa, 46/2008V sedemnajstih letih se Makedoniji in Grčiji še vedno ni uspelo sporazumeti o obojestransko sprejemljivem ustavnem imenu za državo Makedonijo, ki je nastala na ozemlju nekdanje SFRJ. Zaradi grškega nasprotovanja imenu Republika Makedonija, razglašenemu z njeno ustavo leta 1991, ki naj bi bilo posled...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄46

Subvencionirana dijaška prehrana

Franci Kimovec, 27.11.2008

Srednje šolstvo

Franci Kimovec, Franci Kimovec, Pravna praksa, 46/2008Zakonodajalec je s sprejetjem Zakona o subvencioniranju dijaške prehrane (ZSDijP)1 slovenskim dijakom z začetkom novega šolskega leta zagotovil pravico do dnevnega toplega obroka. Zaradi pretogih in ponekod premalo premišljenih rešitev ta zakon kljub svoji upravičenosti in pozitivnim učinkom po nepo...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄46

Procesni ugovor pobota v individualnih delovnih sporih

mag. Tanja Pirnat, 27.11.2008

Delovna razmerja, Obligacije

mag. Tanja Pirnat, mag. Tanja Pirnat, Pravna praksa, 46/2008S prehodom na pogodbeni princip urejanja delovnih razmerij se v individualnih delovnih sporih odpirajo nekatera vprašanja, značilna za civilno pravo in pravdi postopek. Eno izmed njih je povezano s procesnim ugovorom pobota, za katerega veljajo (bi morale veljati) nekatere posebnosti v delovnem proc...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄46

Izkazovanje večkratnega zaporednega prenosa upravičenja do pridobitve lastninske pravice na nepremičnini

Nadija Šuler, 27.11.2008

Lastnina in druge stvarne pravice

Nadija Šuler, Nadija Šuler, Pravna praksa, 46/2008Zakon o posebnih pogojih za vpis lastninske pravice na posameznih delih stavbe v zemljiško knjigo (ZPPLPS)1 je prinesel kar nekaj olajšav za vknjižbo etažne lastnine, a je imel omejen časovni domet. Od poenostavitev, ki jih je dopuščal, je ostal v veljavi le 6. člen,2 po katerem se šteje, da je oseb...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄46

Starševsko nadomestilo pri brezposelnosti ali s. p.

Avtor ni naveden, 27.11.2008

SOCIALNO VARSTVO IN ZAVAROVANJE

, Pravna praksa, 46/2008 V kratkem nameravam odpovedati pogodbo za nedoločen čas s svojim delodajalcem in torej ne bom upravičena do nadomestila za brezposelnost. Kmalu načrtujemo tudi novega družinskega člana, zato me zanima: • Če si kot brezposelna oseba sama plačujem prispevke, kot da bi prejemala minimalno plačo, a...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄46

Kaj prinaša Zakon o pacientovih pravicah otrokom

Urban Brulc, 27.11.2008

Zdravstvena in lekarniška dejavnost

Urban Brulc, Urban Brulc, Pravna praksa, 46/2008Zakon o pacientovih pravicah (ZPacP)1 je skupaj z osmimi podzakonskimi akti slovenski zdravstveni sistem obogatil z dokaj obsežno, sistematično in celovito ureditvijo univerzalnih (občih) pravic pacientov, torej tistih večinoma iz Ustave izpeljanih pravic, ki jih ima vsak uporabnik zdravstvenih stor...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄46

Seznanitev z zdravstveno dokumentacijo umrlega pacienta

mag. Katarina Krapež, 27.11.2008

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

mag. Katarina Krapež, mag. Katarina Krapež, Pravna praksa, 46/2008Hči umrle pacientke, ki je bila zdravljena v našem zavodu, se želi seznaniti z zdravstveno dokumentacijo svoje umrle matere. Prosimo za razlago "zakonitega namena seznanitve" iz 42. člena Zakona o pacientovih pravicah.
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄46

Pravica do pokojnine in pravica do izbire nosilca zavarovanja

Avtor ni naveden, 27.11.2008

POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 46/2008Sodba Vrhovnega sodišča št. VIII Ips 213/2004 z dne 1. februarja 2005, sodba Višjega delovnega in socialnega sodišča št. Psp 136/2003 z dne 9. aprila 2004 in sodba Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani št. Ps 1459/2000 z dne 22. januarja 2003 se razveljavijo.
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄46

Pravni napovednik

mag. Katarina Krapež, 27.11.2008

Ostalo

mag. Katarina Krapež, mag. Katarina Krapež, Pravna praksa, 46/2008 27. 11. - 16. 12. Izobraževanje in priprava kandidatov na izdelavo osnutka sodne odločbe prve stopnje - pravniški državni izpit Nebra; (www.nebra.si). 28. 11., 9.00 Vse o društvih Inštitut za računovodstvo; (www.iracunovodstvo.eu). 28. 11., 9.00 Stečaji, izvršbe, pri...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄46

Dogodki - izjave

mag. Katarina Krapež, 27.11.2008

Ostalo

mag. Katarina Krapež, mag. Katarina Krapež, Pravna praksa, 46/2008od 18. do 24. novembra Torek, 18. 11. Zamenjajte zadnje tolarje. Svet Banke Slovenije je sprejel sklep, da bo brezplačna menjava tolarjev v evre s 1. januarjem 2009 možna le še na glavni blagajni Banke Slovenije. Kot so po seji sporočili s centralne banke, so se zneski zamenjave tolarske gotovine...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄46

globus

Dean Zagorac, 27.11.2008

Ostalo

Dean Zagorac, Dean Zagorac, Pravna praksa, 46/2008 Velika Britanija: radikalno zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov 20. 11. - Spodnji dom britanskega parlamenta je sprejel Zakon o klimatskih spremembah, ki bo zahteval, da se v vsej državi količina izpustov toplogrednih plinov do leta 2050 zmanjša za kar 80 odstotkov. Veljati bo začel, ko ga bo...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄46

Quo vadis, pravosodna politika?

Aleš Zalar, 27.11.2008

PRAVOSODJE

Aleš Zalar, Aleš Zalar, Pravna praksa, 46/2008Verjetno se ni težko strinjati z oceno, da je poslanstvo pravosodnega sistema predvsem v zagotavljanju vsestranskih, pravičnih in pravočasnih pravnih storitev reševanja težav, nesoglasij ali sporov, dostopnih vsakomur v poštenem postopku, učinkovito in v razumnem roku, z njim pa se varujejo pravice ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄46

Evropa

mag. Katarina Krapež, 27.11.2008

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

mag. Katarina Krapež, mag. Katarina Krapež, Pravna praksa, 46/2008 Torek, 18. november Zanimivi za priseljence. V članice EU se je leta 2006 priselilo tri milijone tujcev. Med njimi se jih je 1,2 milijona oz. 40 odstotkov preselilo iz ene članice v drugo, 1,8 milijona oz. 60 odstotkov priseljencev pa je prišlo iz tretjih držav, je sporočil evropski statistični ur...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄46

Nova vlada, nova notranja informacija

Matej Tomažin, 27.11.2008

Splošno o vrednostnih papirjih in borzi

Matej Tomažin, Matej Tomažin, Pravna praksa, 46/2008Borzni trgi nudijo zadnje dni pravcato grozljivko. Poleg rdečih tečajev se sem ter tja prikrade še kakšno presenečenje, ki te spomni, da je na borzi oz. na kapitalskem trgu, zlasti na slovenskem, mogoče prav vse.
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄46

Pravosodje v času globalne krize

Hinko Jenull, 27.11.2008

PRAVOSODJE

Hinko Jenull, Hinko Jenull, Pravna praksa, 46/2008Članek iz revije Pravna praksa
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄46

Kako narediti zgodovino zanimivejšo?

mag. Katarina Krapež, 27.11.2008

Ostalo

mag. Katarina Krapež, mag. Katarina Krapež, Pravna praksa, 46/2008www.sistory.si Jezik: slovenski in angleški Tip: samostojni spletni portal, ki je nastal v okviru Inštituta za novejšo zgodovino Vzdrževanost: zadnja objavljena novica in objava na forumu sta stari dober mesec Preglednost: preprosto, oblikovno zelo minimalistično spletišče, na katerem se bo upor...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 46

Leto objave

< Vsi
2008(38)
> November(38)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

A B C ĆČDĐEF GHIJ K LMNOP QR S Š T UV WXYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov