O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 39)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄46

Normativni program vlade RS

Avtor ni naveden, 29.11.2012

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 46/2012
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄46

s tujih knjižnih polic

Irena Vovk, 29.11.2012

Kultura in umetnost

Irena Vovk, Pravna praksa, 46/2012Rune Ellefsen, Ragnhild Sollund in Guri Larsen (ur.)Eco-global Crimes - Contemporary Problems and Future Challenges (Ashgate, 2012, 332 strani) Podnebne spremembe so eden najresnejših svetovnih problemov. Kriminološke posledice podnebnih sprememb pa pomenijo nov vidik
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄46

Vlada RS

Avtor ni naveden, 29.11.2012

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 46/2012Sklepi, ki jih je Vlada RS sprejela na svoji 38. seji (22. november 2012): - Uredba o oskrbi s pitno vodo; - Drugo poročilo o položaju romske skupnosti v Sloveniji za obdobje druge polovice leta 2010 in leto 2011; - informacija o pripravah na Evropsko teritorialno sodelovanje (ETS) evrops
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄46

Ali ne razumemo nič ali ničesar?

dr. Nataša Hribar, 29.11.2012

Ostalo

dr. Nataša Hribar, Pravna praksa, 46/2012Po dolgem času sem na tečaju slovenščine za tujce dobila zelo visoko, izpopolnjevalno skupino. In sem od nekega udeleženca iz Avstralije, sicer potomca Slovenke, takoj dobila vprašanje, ali je treba nikalni zaimek nič ob zanikanju vedno postaviti v rodilnik ali ne. V vsakdanji rabi je verjetno zasledil oboje. Za primer lahko vzamemo kar naslovni zgled: ali je torej pravilno nič ne razumemo ali je treba nikalni zaimek iz tožilnika prestaviti v rodilnik - ničesar ne razumemo?
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄46

Jugoslovanska velika noč

dr. Janez Kranjc, 29.11.2012

Kultura in umetnost

dr. Janez Kranjc, Pravna praksa, 46/2012Knjiga zgodovinarja in diplomata Andreja Rahtena Jugoslovanska velika noč - Slovenski pogledi na balkanski vojni (1912-13) in jugoslovansko vprašanje (GV Založba, Ljubljana 2012, 282 strani) ni pravna knjiga. Kljub temu bi jo moral pazljivo prebrati vsak slovenski pravnik, ki ga zanima trenutno politično stanje. Pravnik mora namreč predvsem razumeti dejansko življenje in njegove vzgibe. Zato bo verjetno s presenečenjem opazil, v kolikšni meri so sedanji stereotipi podedovani iz preteklosti in v kakšni nevednosti se oblikujejo vizije ter programi politikov. Videl bo, da tudi sodobnim iluzijam botrujejo podobni vzgibi kot nekdaj. Še sreča, da ostaja preprosto ljudstvo, ki mora skrbeti za svoje vsakdanje preživetje, veliko bolj realistično in navadno ne deli iluzij ter sanjarjenj svojih političnih voditeljev. Žal je seveda preprosto ljudstvo tisto, ki mora na koncu plačati račun za nerazgledanost, ideološko zaslepljenost, iluzije in zločine svojih političnih elit. In čeprav balkanski narodi pri tem niso nobena izjema, morda ni naključje, da se je dvajseto stoletje v Evropi začelo in končalo prav s krvavo balkansko vojno.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄46

Sodišču pridružena mediacija

Irena Vovk, 29.11.2012

Civilni sodni postopki

Irena Vovk, Pravna praksa, 46/2012Člani Sveta za alternativno reševanje sporov (ARS) so na 11. zasedanju 22. novembra na Ministrstvu za pravosodje in javno upravo potrdili nadaljnji razvoj sodišču pridružene mediacije.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄46

Vacatio legis

Avtor ni naveden, 29.11.2012

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 46/2012je (ali bo) mimo: Akti, ki začnejo veljati v naslednjih desetih dneh: 1. Zakon o dopolnitvi Zakona o ratifikaciji Konvencije o vročitvi sodnih in zunajsodnih listin v civilnih ali gospodarskih zadevah v tujini - MKVLCG-A (Ur. l. RS, št. 89/12) - veljati začne 11. novembra. 2. Zakon
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄46

Vsebina PP št.22/2012

Avtor ni naveden, 29.11.2012

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 46/2012stran 3 UVODNIK Branko Masleša Sodstvo med vse bolj nepregledno zakonodajo stran 6 UPRAVNI POSTOPEK Mitja Šuligoj Vezanost uprave na odločbe upravnega sodstva stran 8 CIVILNO PRAVO Karmen Lutman
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄46

Luksemburška kronika

Irena Vovk, 29.11.2012

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Irena Vovk, Pravna praksa, 46/2012
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄46

Primerjalnopravni trendi na področju zastaranja

Karmen Lutman, 29.11.2012

Civilni sodni postopki

Karmen Lutman, Pravna praksa, 46/2012V zadnjem času se v evropskem pravnem prostoru širi težnja po poenotenju evropskega civilnega prava, kar se odraža tudi na področju zastaranja. S ciljem doseči čim enotnejšo ureditev, so bili oblikovani modeli zastaranja, ki evropskim državam služijo kot zgled pri oblikovanju nacionalne zakonodaje. Modeli so rezultat številnih primerjalnopravnih študij in odražajo sodobni razvoj tega instituta.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄46

Sodišče EU med pravom, ekonomijo in politiko

Petra Weingerl, 29.11.2012

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Petra Weingerl, Pravna praksa, 46/2012Določbe primarnega prava EU ne nasprotujejo sklenitvi sporazuma, kot je Pogodba o ustanovitvi evropskega mehanizma za stabilnost (Pogodba EMS), je v zadevi Pringle odločilo Sodišče EU. S tem je dalo zeleno luč državam članicam, katerih valuta je evro, da Pogodba EMS začne veljati.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄46

Vezanost uprave na odločbe upravnega sodstva

Mitja Šuligoj, 29.11.2012

Upravni postopek in upravne takse

Mitja Šuligoj, Pravna praksa, 46/2012Zakon o upravnem sporu (ZUS-1) v četrtem odstavku 64. člena določa, da če (Upravno) sodišče s sodbo tožbi ugodi in izpodbijani upravni akt odpravi ter zadevo vrne upravnemu organu v ponovni postopek, je upravni organ v slednjem vezan na pravno mnenje sodišča glede uporabe materialnega prava in na njegova stališča glede postopka. Vrhovno sodišče RS je v sklepih št. X Ips 1095/2004 z dne 11. aprila 2007, X Ips 1617/2005 z dne 20. junija 2007, X Ips 519/2007 z dne 14. novembra 2007 idr. to normo razložilo tako, da ima upravni organ v ponovljenem postopku možnost odločiti v nasprotju z mnenjem in napotki sodišča, če ima za to utemeljene razloge. Taki razlagi pravna doktrina večinsko nasprotuje.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄46

K vsebinskemu odnosu med delavcem in delodajalcem

mag. Nana Weber, 29.11.2012

Delovna razmerja

mag. Nana Weber, Pravna praksa, 46/2012"Pogajanja o novi delovni zakonodaji potekajo dneve in dneve po dolge ure. Pričakovala sem, da bo več sprememb in amandmajev. Saj morda je to dobro, a obžalujem, da je bilo veliko truda vloženega v pripravo zakona, pa so vsa strokovna stališča nekje obležala," je na strokovnem srečanju Društva za delovno pravo in socialno varnost, ki je potekalo 19. novembra 2012 na PF Univerze v Ljubljani, dejala profesorica na PF Univerze v Ljubljani dr. Polonca Končar. S tem se je strinjala tudi raziskovalka na Inštitutu za delo pri PF Univerze v Ljubljani dr. Katarina Kresal Šoltes, ki je poudarila, da Vlada ne uporabi nobenih strokovnih člankov in raziskav, niti rešitev, ki jih ponudi stroka: "To je popolno zanikanje delovnopravne stroke."
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄46

Pristojnost glede zavrnitve izvršitve zamudne sodbe države članice izvora zaradi javnega reda

mag. Judita Dolžan, 29.11.2012

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

mag. Judita Dolžan, Pravna praksa, 46/2012V zadevi Trade Agency Ltd proti Seramico Investments Ltd je Sodišče odločalo o predlogu za sprejetje predhodne odločbe, ki se nanaša na razlago prve in druge točke 34. člena Uredbe Bruselj I. Latvijskemu sodišču se je namreč v postopku odločanja o pritožbi v glavni stvari postavilo vprašanje, ali je sodišče zaprošene države članice, pri katerem je vloženo pravno sredstvo zoper razglasitev izvršljivosti zamudne sodbe države članice izvora, pristojno za preverbo skladnosti med informacijami iz potrdila iz 54. člena Uredbe in dokazi. Poleg tega želi nacionalno sodišče vedeti, ali lahko na podlagi določbe, ki se nanaša na javni red, zavrne izvršitev zamudne sodne odločbe, s katero je sodišče države članice izvora odločilo o sporu, ne da bi preučilo predmet pravnega sredstva in njegovo podlago in tudi brez obrazložitve utemeljenosti.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄46

zaznamovalo nas je

Darja Golob Koritnik, 29.11.2012

Ostalo

Darja Golob-Koritnik, Pravna praksa, 46/201229. november 1780 - Marija Terezija Na Dunaju je umrla avstrijska cesarica Marija Terezija. Znana je predvsem po svojih reformah na področju zakonodaje, pravosodja, šolstva, gospodarstva in vojske ter centralizaciji uprave. 1948 - Igo Gruden V Ljubljani je umrl slovenski pravnik in
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄46

globus

Dean Zagorac, 29.11.2012

Ostalo

Dean Zagorac, Pravna praksa, 46/2012Za prepoved avtonomnega robotskega orožja 20. 11. - Avtonomne sisteme orožja bi bilo treba prepovedati, je v najnovejšem poročilu opozorila mednarodna nevladna organizacija za človekove pravice Human Rights Watch. Gre za najnovejše vrste orožja, ki bo - ko ga bodo do konca razvili - delovalo povsem
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄46

Evropa

Irena Vovk, 29.11.2012

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Irena Vovk, Pravna praksa, 46/2012Torek, 20. 11. Strategija o izobraževanju. Evropska komisija v strategiji Ponovni razmislek o izobraževanju države članice poziva k temeljiti spremembi izobraževanja z večjim poudarkom na učnih rezultatih - znanju, spretnostih in kompetencah učencev in študentov. Zgolj udeležba v izobraževan
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄46

Slovenia coworking

Irena Vovk, 29.11.2012

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 46/2012(http://coworking.si) Jezik: slovenščina in angleščina Tip: samostojno spletišče Vzdrževanost: dobra Multimedijska podpora: sledite jim lahko na Facebooku, Twitterju in blogu, fotogalerija Povezava z uporabniki: vsi kontaktni podatki in e-naslovi Oglaševan
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄46

Pravni napovednik

Irena Vovk, 29.11.2012

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 46/2012
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄46

Gradiva, ki jih obravnava DZ RS

Avtor ni naveden, 29.11.2012

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 46/201226. november - predlog zakona o ratifikaciji Konvencije o policijskem sodelovanju v Jugovzhodni Evropi. 23. november - predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Bolgarije o izmenjavi in medsebojnem varovanju tajnih podatkov; - predlog
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄46

dogodki - izjave

Irena Vovk, 29.11.2012

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 46/2012od 20. do 26. novembra Torek, 20. 11. Mednarodni dan otrokovih pravic. Letos obeležujemo že 53. obletnico sprejema Deklaracije OZN o otrokovih pravicah, Konvencija o otrokovih pravicah pa je bila sprejeta na isti dan 30 let pozneje. V času negotovosti, v katerem je ves svet, pri čemer Slov
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄46

Pazi, radar!

dr. Aleš Završnik, 29.11.2012

Ostalo

dr. Aleš Završnik, Pravna praksa, 46/2012Da pravna država ne deluje, je modrost, ki jo poslušamo iz ust tako gradbenih delavcev kot profesorjev prava, z leve, desne in s sredine. Soglasje je neverjetno, v skladu z Mao Cetungovim spoznanjem - pod nebom je kaos, situacija je odlična - vladajočim ne bi moglo biti bolje.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄46

Razpisi

Avtor ni naveden, 29.11.2012

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 46/2012Ur. l. RS, št. 68/12 1. Prvi namestnik predsednika Računskega sodišča - Urad predsednika Republike Slovenije; rok je 6. december. Ur. l. RS, št. 87/12 2. Direktor - Nacionalna agencija Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu; rok je 30. november. 3. Direktor javnega
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄46

Kako nas vidijo v tujini

Matej Tomažin, 29.11.2012

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Matej Tomažin, Pravna praksa, 46/2012Pred nekaj dnevi sem službeno obiskal evropsko finančno prestolnico - London. V mestu, v katerem nebotičniki sporočajo, da je ekonomska gravitacija na delu, sem imel priložnost ujeti razmišljanje tujih finančnikov o Sloveniji. Pa ni bilo zgolj negativno oziroma pozitivno. Bilo je realistično.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄46

Sodstvo med vse bolj nepregledno zakonodajo

Branko Masleša, 29.11.2012

Sodišča

Branko Masleša, Pravna praksa, 46/2012Delovanje sodstva, ki je enakopravna in neodvisna veja oblasti, je odločilnega pomena za delovanje pravne države. Pristojnosti med vejami oblasti so normativno res jasno zamejene. Obstajajo pa nekatere sive cone, ki kažejo, da te meje niso povsem nepropustne. Anahronistična usedlina enotnosti oblasti se kaže v imanentnih hotenjih vsake politične oblasti po krepitvi in širitvi lastnih pristojnosti. V medsebojnem delovanju oblasti ni motečih šumov, dokler se po subtilnih taktih upošteva načelo zavor in ravnovesij. Težave nastopijo, ko se meje pristojnosti prestopijo in toni postanejo disonantni, v razmerjih med vejami oblasti pa začnejo prevladovati prvine razglašenosti.
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 46

Leto objave

< Vsi
2012(39)
> November(39)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

AB C ĆČD ĐEF G H IJK L M NOPQR SŠ T UV W XYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov