O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 1
Dokumenti od 1 do 23 (od skupaj 23)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄46

District Brčko – model reforme kazenskega pravosodja

Aleš Zalar, 1.12.2005

Sodišča, 2.4.1. Kazniva dejanja in gospodarski prestopki 2.4.2. Kazenski postopek

Aleš Zalar, Pravna praksa, 46/2005Daytonski sporazum je v Bosni in Hercegovini med drugim vzpostavil avtonomno območje District Brčko s samostojnim pravnim sistemom. Zaradi vrste uspešno izvedenih reform na področju pravosodja District Brčko danes predstavlja model pravnega razvoja za vso državo in je lahko kot tak na določenih podr...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄46

Finančna zavarovanja v postopkih oddaje javnih naročil

Uroš Škufca, 1.12.2005

Proračun

Uroš Škufca, Pravna praksa, 46/2005Namen prispevka je odgovoriti na pravno in praktično vprašanje, ali pozitivna pravna ureditev na področju finančnih zavarovanj v postopkih oddaje javnih naročil izenačuje bančne garancije z ustreznimi finančnimi zavarovanji pri zavarovalnicah, kakšne so pravne posledice take ureditve ter ali so fina...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄46

Dušan, ne bom te pozabil

dr. Drago Mežnar, 1.12.2005

Ostalo

dr. Drago Mežnar, Pravna praksa, 46/2005Že kot mlad diplomiranec, še ne povsem zavedajoč, kako se pravo udejanja v praksi, sem se srečal z Dušanom Skokom, osebno in prek njegovega urednikovanja že takrat zelo cenjenega časopisa Pravna praksa. In to ne le prek poslanih prispevkov za objavo v Pravni praksi, ampak njegovega širokega spektra ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄46

Kolektivne pogodbe – včeraj, danes, jutri

mag. Nataša Belopavlovič, 1.12.2005

Kolektivne pogodbe

mag. Nataša Belopavlovič, Pravna praksa, 46/2005Pred dnevi, ko sem po televiziji gledala ena izmed večernih poročil, me je močno razveselila novica, ki jo je objavil minister, pristojen za delo, da so se socialni partnerji in vlada po desetih letih končno uskladili glede besedila zakona o kolektivnih pogodbah.
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄46

Vacatio legis je (ali bo) mimo:

Avtor ni naveden, 1.12.2005

Ostalo

, Pravna praksa, 46/20051. Uradna prečiščena besedila zakonov Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (uradno prečiščeno besedilo) – ZPIZ-1-UPB3 (Ur. l. RS, št. 104/05) 2. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o upravnem poslovanju (Ur. l. RS, št. 106/05) – velja od 10. decembra; razne določbe prvega odsta...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄46

GL Globus

Dean Zagorac, 1.12.2005

Ostalo

Dean Zagorac, Pravna praksa, 46/2005Dogovor o novi bosanski ustavi 22. 11. – Po neuspelih pogajanjih o novi ustavi Bosne in Hercegovine v Bruslju so predstavniki treh bosanskih entitet dogovor dosegli v Washingtonu. Podrobnosti nove ustavne ureditve, o katerih so se pod pritiskom ZDA vse tri entitete dogovorile ob deseti obletnici mi...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄46

Kdo se boji evropskih informacij?

Boža Vončina, 1.12.2005

Javno obveščanje

Boža Vončina, Pravna praksa, 46/2005Ker informacijska tehnologija omogoča dostop do vedno večje količine elektronskih informacij, postaja vedno bolj aktualno vprašanje, kako organizirati takšen izjemen obseg informacij v čim bolj pregledno sliko. Zato je dandanes za ustvarjalce spletnih strani prav poseben izziv, kako uporabnikom čim ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄46

Vsebina

Avtor ni naveden, 1.12.2005

Ostalo

, Pravna praksa, 46/20053 UVODNIK mag. Nataša Belopavlovič Kolektivne pogodbe – včeraj, danes, jutri 6 PRISILNA PORAVNAVA Primož Gabrič Pravno sredstvo zoper odločitev sodišča o verjetnosti obstoja prerekane terjatve upnika 8 DAVČNO PRAVO Peter Kodermac Račun kot izvršilni naslov – pobuda za spremembo zakonodaje 11 JAVN...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄46

Račun kot izvršilni naslov – pobuda za spremembo zakonodaje

Peter Kodermac, 1.12.2005

Civilni sodni postopki

Peter Kodermac, Pravna praksa, 46/2005Gospodarstvo je najbolj nezadovoljno z delovanjem države, kar kažejo tudi slabe uvrstitve na mednarodnih lestvicah konkurenčnosti. Vir nezadovoljstva ljudi, ki se podajo v tvegane vode podjetništva, je pomanjkanje občutka pravne varnosti. K splošni negotovosti najbolj prispevajo dolgotrajni sodni po...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄46

Firma podružnice tujega podjetja

mag. Alenka Ratnik, 1.12.2005

Gospodarske družbe, splošni predpisi

mag. Alenka Ratnik, Pravna praksa, 46/2005V praksi so zelo različna stališča o tem, kako naj se glasi firma podružnice tujega podjetja. Zakon o gospodarskih družbah (ZGD)1 določa, da ima družba lahko podružnice, ki so krajevno ločene od sedeža družbe, pri tem pa nadalje določa, da podružnice niso pravne osebe, smejo pa opravljati vse posle,...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄46

Evropska skupina za odškodninsko pravo1

dr. Milan Viršek, 1.12.2005

Obligacije

dr. Milan Viršek, Pravna praksa, 46/2005I. del.: SPLOŠNA NAČELA 1. naslov: Temeljno pravilo poglavje 1: Temeljno pravilo člen 1:101 – Temeljno pravilo Oseba mora povrniti škodo nekoga drugega, če se ji ta škoda lahko pripiše na temelju zakona. (1) Škoda se pripiše zlasti tisti osebi, a) katere krivdno vedenje jo je povzročilo; ali ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄46

Prisilna poravnava

Primož Gabrič, 1.12.2005

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Primož Gabrič, Pravna praksa, 46/2005Odločitev sodišča o verjetnosti obstoja prerekane terjatve upnika v postopku prisilne poravnave je z vidika upnika, katerega terjatev je bila prerekana, odločitev, s katero se odloči o njegovi pravici aktivno sodelovati na naroku za prisilno poravnavo in vplivati na uspešnost predlagane prisilne por...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄46

DOGODKI – IZJAVE

Irena Vovk, 1.12.2005

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 46/2005Torek, 22. 11. Poročilo o delu evropskega ombudsmana. Iz poročila za leto 2004, ki ga je na zasedanju Evropskega parlamenta predstavil Nikiforos Diamanduros, je razvidno, da se je število pritožb povečalo za 53 odstotkov. Povečanje je pripisal možnosti pošiljanja pritožb po e-pošti (teh je bilo več...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄46

Bolniška – nadomestilo plače za ure, ko je delal

Avtor ni naveden, 1.12.2005

Delovna razmerja

, Pravna praksa, 46/2005Delavec, ki dela poln delovni čas, je po štirih urah dela odšel k zdravniku, ki mu je za ta dan odobril bolniški stalež. • Ali je upravičen zahtevati, da mu delodajalec prizna štiriurno delo v dobro? Pri odgovoru na to vprašanje je treba izhajati iz namena nadomestila plače. Nadomestilo je namre...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄46

Bolniška – uveljavljanje ur dela z izrabo »prostih« ur

Avtor ni naveden, 1.12.2005

Delovna razmerja

, Pravna praksa, 46/2005Delavka je po daljši odsotnosti zaradi bolezni (do 30 dni) prišla na delo, ker ji osebni zdravnik ni podaljšal bolniškega staleža, saj je čakal na mnenje zdravstvene komisije. Komisija je odločila, da je imela delavka pravico do odsotnosti zaradi bolezni tudi v dneh, ko je dejansko delala. Za dneve,...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄46

Uresničitev pravic delovnih invalidov

Avtor ni naveden, 1.12.2005

Delovna razmerja, Pokojninsko in invalidsko zavarovanje

, Pravna praksa, 46/2005Kakšen je natančen postopek uresničitve pravice delovnega invalida, ki je priznana z dokončno odločbo Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije? Postopek uresničitve pravic delovnih invalidov natančno določa 101. člen ZPIZ-1, upoštevaje kategorijo invalidnosti in priznano pravico iz...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄46

Zbornik znanstvenih razprav, letnik LXV

mag. Maja Brkan, 1.12.2005

Ostalo

mag. Maja Brkan, Pravna praksa, 46/2005Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani je že petinšestdesetič izdala Zbornik znanstvenih razprav, v katerem vsako leto objavijo znanstvene razprave fakultetni učitelji, asistenti in habilitirani zunanji sodelavci Pravne fakultete. Načeloma vsako leto izide en zvezek razprav, izjema je bila le leto 20...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄46

Začetnice pri imenih ustanov in naslovih pravnih aktov

mag. Tina Verovnik, 1.12.2005

Kultura in umetnost

mag. Tina Verovnik, Pravna praksa, 46/2005Pri pisanju strokovnih besedil so pisci marsikdaj v zadregi, katero začetnico izbrati pri navedbi imena neke ustanove, organizacije ali njenega sestavnega dela oz. pri sklicevanju na določen pravni akt ali katero drugo besedilo. Slovenski pravopis je na tem mestu z navodili zelo skop, iz zgledov pa ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄46

Bera enega leta

Irena Vovk, 1.12.2005

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 46/2005Na tiskovni konferenci ministrstva za pravosodje 25. novembra je dr. Lovro Šturm predstavili dosežke ministrstva za pravosodje v prvem letu vlade. »S svojim delom na področju pravosodja, ki ga tudi dobro poznam in obvladam, sem zadovoljen.« Med prednostnimi nalogami, ki so si jih na ministrstvo zada...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄46

Zapis običajnega humanitarnega prava

Beti Hohler, 1.12.2005

Obramba

Beti Hohler, Pravna praksa, 46/2005Mednarodni odbor Rdečega križa (MORK) je marca letos izdal dolgo pričakovano Študijo običajnega mednarodnega humanitarnega prava, ki obsega dva dela. V prvem so po ključnih poglavjih navedena pravila s krajšimi obrazložitvami, drugi del pa na več kot 4.400 straneh vsebuje dokumente (praksa držav, me...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄46

Pogodba o izobraževanju

Samo Bardutzky, 1.12.2005

Poklicno izobraževanje, Delovna razmerja

Samo Bardutzky, Pravna praksa, 46/2005Najpomembnejša vprašanja, ki se pojavljajo v zvezi s pogodbo o izobraževanju, so bila tema seminarja, ki ga je 10. novembra 2005 v Ljubljani organiziralo GV Izobraževanje. Odgovore sta skušali ponuditi dr. Etelka Korpič Horvat s PF Univerze v Mariboru in davčna svetovalka Biserka Šubelj. Medtem, ko...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄46

Miss IURA 2005 (ali vpliv pravnikov na elektronsko miško)

dr. Vesna Bergant-Rakočević, 1.12.2005

Elektronsko trgovanje in poslovanje

dr. Vesna Bergant-Rakočević, Pravna praksa, 46/2005Ko sem bila še v srednji šoli, je bilo zelo moderno in priljubljeno radijsko glasovanje za naj-naj pesmico tedna. To so bili časi brez MP3 playerjev, CD in sploh vse danes samoumevne elektronike, (ko si še z ročnim klikom na gumb kasetofona posnel priljubljeno melodijo z radia). Neki enfant terrible...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄46

Ex parte

dr. Marko Novak, 1.12.2005

Pravoznanstvo

dr. Marko Novak, Pravna praksa, 46/2005Verjetno ga ni pravnika, ki bi občasno prebiral kakšna pravna besedila iz anglosaškega pravnega sveta in ne bi vsaj enkrat zasledil izraza ex parte. Ta izraz pa se pojavlja na primer tudi v zvezi z določenimi mednarodnimi sodnimi telesi, ki zaradi svojih pristojnosti prihajajo v stik s kakšnim izmed...
<<  Prejšnja | Stran: 1 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 46

Leto objave

< Vsi
2005(23)
> December(23)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

AB CĆČDĐEFG H IJK LM N OPQR SŠ TUV WXYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov