O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 36)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄46

Zavrnitev dovoljenja za stalno prebivanje krši pravico do družinskega življenja

Sandra Bitenc, 27.11.2014

Varstvo človekovih pravic

Sandra Bitenc, Pravna praksa, 46/2014Ali ima oseba, ki si v tuji državi ustvari dom in družino, pravico utemeljeno pričakovati, da bo avtomatično upravičena do dovoljenja za stalno prebivanje v državi? Zakon o tujcih na Nizozemskem določa, da je pogoj za pridobitev dovoljenja za stalno prebivanje v državi začasno dovoljenje za prebivanje, za katerega mora vlagatelj zaprositi že iz države porekla, torej še preden vstopi v državo. Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP) je v primeru Jeunesse proti Nizozemski pred kratkim razsodilo, da je Nizozemska s tem, ko pritožnice ni izvzela iz obveznosti imeti začasno dovoljenja za prebivanje, preden bi lahko zaprosila za dovoljenje za stalno prebivanje, kršila 8. člen Evropske konvencije za človekove pravice (EKČP).
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄46

Novela ZKP-M

Irena Vovk, 27.11.2014

Kazenski postopek

Irena Vovk, Pravna praksa, 46/2014Državni zbor je s 76 glasovi za in brez glasov proti potrdil novelo Zakona o kazenskem postopku (ZKP-M), ki dopolnjuje pravila prevajanja in tolmačenja v predkazenskem in kazenskem postopku, posodobljena pa so tudi določila o pravnem pouku in o pritožbi zoper policijsko pridržanje, ki traja več kot šest ur.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄46

Vlada RS

Avtor ni naveden, 27.11.2014

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 46/2014 Sklepi, ki jih je Vlada RS sprejela na 10. redni seji (20. november 2014): - predlog zakona o spremembah Zakona o davku na finančne storitve; - predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davčnem postopku; - ustanovila in imenovala medresorsko delovno skupino za oblikov
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄46

Luksemburška kronika

Irena Vovk, 27.11.2014

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Irena Vovk, Pravna praksa, 46/2014Luksemburška kronika
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄46

Zaznamovalo nas je

Avtor ni naveden, 27.11.2014

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 46/2014 27. november 1865 - Janez Evangelist Krek Rodil se je slovenski politik, sociolog, teolog, publicist in pisatelj Janez Evangelist Krek, ki velja za začetnika krščansko-socialnega gibanja na Slovenskem. Bil je vodja stolice za fundamentalno teologijo in tomisti
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄46

Podjemna pogodba - konkurenčna klavzula - smiselna uporaba ZDR

Avtor ni naveden, 27.11.2014

Delovna razmerja

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 46/2014Konkurenčna klavzula varuje le tiste podatke, znanja, izkušnje in zveze, ki so plod lastnih raziskav, dela in izkušenj zaščitenega pogodbenika. Kadar gre za splošna znanja, podatke, izkušnje in vsem dostopne zveze, že po naravi stvari same zaščita s konkurenčno klavzulo ni dopustna, saj je predmet zaščite splošno dostopen.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄46

Še o tujih imenih

dr. Nataša Hribar, 27.11.2014

Ostalo

dr. Nataša Hribar, Pravna praksa, 46/2014Enega prejšnjih kotičkov sem namenila obravnavi sklanjanja tujih imen, sestavljenih iz dveh delov. Tokrat temo nadaljujem, saj je naša bralka name naslovila vprašanje, kako sklanjati in zapisovati imeni Lope de Vega in Don Juan. Spopadli se bomo torej z imeni, ki vsebujejo predimek, kot sta v naših dveh primerih de in don.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄46

Od 18. do 24. novembra

Irena Vovk, 27.11.2014

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 46/2014 Torek, 18. 11. Vprašanje Sodišču EU. Ustavno sodišče se bo v postopku ustavne presoje Zakona o bančništvu (ZBan-1) in novele ZBan-1L, ki je bila ena od podlag za razlastitev imetnikov podrejenih obveznic in delnic podržavljenih bank, z več vprašanji obrnilo na Sodišče EU. D
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄46

Trojanski konj s kratico TTIP

dr. Janja Hojnik, 27.11.2014

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

dr. Janja Hojnik, Pravna praksa, 46/2014Decembra bo v Bruslju že osmi krog pogajanj o Čezatlantskem trgovinskem in investicijskem partnerstvu (ali TTIP), ki so se začela julija 2013. Sporazum, ki naj bi ga EU potrebovala bistveno bolj kot ZDA, saj se njen delež svetovnega BDP nenehno zmanjšuje, napredka pri pogajanjih v okviru Svetovne trgovinske organizacije pa ni pričakovati, je vse od začetka vroča tema na obeh straneh Atlantika, v Sloveniji pa ostaja precej neopažen in nekomentiran, tako v politiki kot v civilni družbi.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄46

Vrnitev službenega telefona z dovoljeno zasebno uporabo

Irena Vovk, 27.11.2014

Delovna razmerja

Irena Vovk, Pravna praksa, 46/2014Delodajalec je delavcu pred skoraj desetimi leti dodelil v uporabo mobilni telefonski aparat s pripadajočo številko, ki ga je delavec z dovoljenjem delodajalca uporabljali za službene in za osebne namene (do določene vsote je delodajalec celo kril stroške osebne porabe). Zaradi razporeditve na drugo delovno mesto, na katerem delavcu ne pripada več uporaba službenega telefona, ga je moral nemudoma vrniti, delodajalec pa mu ni dovolil, da bi prevzel oziroma obdržal dosedanjo telefonsko številko. Ali gre v tem primeru za kršitev predpisov s področja varstva osebnih podatkov?
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄46

Gradiva, ki jih obravnava DZ RS

Avtor ni naveden, 27.11.2014

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 46/2014 17. november - predlog deklaracije o usmeritvah za delovanje Republike Slovenije v institucijah Evropske unije v obdobju od julija 2014 do decembra 2015. 21. november - predlog zakona o spremembah Zakona o davku na finančne storitve; - predlog zakona o spre
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄46

Prometni podatki

Gorazd Božič, 27.11.2014

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Gorazd Božič, Pravna praksa, 46/2014Podatki o prometu na internetu niso namenjeni samo pregonu terorizma in hujših kaznivih dejanj, ampak so nekakšen spomin omrežja. Zagotavljajo stabilno delovanje omrežja in so nujni za odkrivanje različnih napak in motenj v njem, tako tistih "naključnih" kot tudi namerno povzročenih.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄46

Nagrajevanje inovacij iz delovnega razmerja

dr. Nana Weber, 27.11.2014

Delovna razmerja

dr. Nana Weber, Pravna praksa, 46/2014Delodajalec v kovinski industriji je sprejel pravilnik o nagrajevanju inovacij iz delovnega razmerja in določil, da velja eno leto. Po poteku veljavnosti pravilnika je inovacijske dosežke še več let nagrajeval v skladu s pravilnikom. Med drugim je pravilnik določal tudi, da je delavec, ki v letu doseže največje število točk (točke so se pridobivale glede na število inovacij in gospodarske koristi), upravičen še do (dodatne) posebne denarne nagrade. Te nagrade pa delodajalec ni izplačeval.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄46

Globa naj ne bo ne prenizka ne previsoka

Mojca Prelesnik, 27.11.2014

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo, Prekrški

Mojca Prelesnik, Pravna praksa, 46/2014Pred kratkim smo pri Informacijskem pooblaščencu prejeli zahtevo za dostop do informacij javnega značaja, s katero je prosilec zahteval informacije o izrečenih globah za prekrške po Zakonu o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1), in sicer zaradi nezakonitih vpogledov v osebne podatke. Prosilec je zahteval seznanitev z globami, ki so bile izrečene v zadnjih petih letih in so bile višje od 9.000 evrov. Informacije, ki smo jih pripravili in poslali prosilcu, so vnovič opozorile na vprašanje, ki nam povzroča težave že nekaj let. Državni nadzorniki za varstvo osebnih podatkov so namreč policistom zaradi nezakonitih vpogledov v osebne podatke v zadnjih petih letih devetkrat izrekli globe, višje od 9.000 evrov. Štiri najvišje globe so znašale celo 20.000 evrov.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄46

Peticije

Irena Vovk, 27.11.2014

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 46/2014Državljani EU lahko Evropskemu parlamentu pošiljajo peticije v zvezi z izvajanjem evropske zakonodaje, poslance pa lahko tudi zaprosijo, naj zavzamejo stališče do kakega vprašanja. Pravico do vlaganja peticij kot eno od temeljnih pravic državljanov in prebivalcev EU opredeljujeta Lizbonska pogodba in Listina o temeljnih pravicah.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄46

Vse bolj invazivne oblike obdelave podatkov potrošnikov

Helena Uršič, 27.11.2014

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Helena Uršič, Pravna praksa, 46/2014Ali lahko pravo varstva podatkov, kot ga poznamo danes, obstane v dobi velikih podatkov (angl. big data) in ustrezno odgovarja izzivom sodobnih tehnologij? Ali je napočil čas, ko bodo delo informacijskih pooblaščencev po Evropi prevzele nevladne organizacije, bolj naklonjene zastopanju interesov posameznika? Kolikšna je vrednost naših osebnih podatkov na trgu in kako ublažiti informacijsko asimetrijo na njem?
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄46

Prenehanje mandata poslanca

Avtor ni naveden, 27.11.2014

Državni zbor in državni svet

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 46/2014Sklep Up-790/14, U-I-227/14, 21. november 2014 1. Ustavna pritožba zoper sklep o ugotovitvi prenehanja mandata poslanca št. 020-02/14-39/29 z dne 15. oktobra 2014 se sprejme v obravnavo. 2. Do končne odločitve Ustavnega sodišča se zadrži
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄46

S tujih knjižnih polic

Irena Vovk, 27.11.2014

Kultura in umetnost

Irena Vovk, Pravna praksa, 46/2014 Public Administration and the Modern State, Assessing Trends and Impact Eberhard Bohne, John D. Graham in Jos C. N. Raadschelders (ur.) (Palgrave Macmillan, 2014, 312 strani) Avtorji v svojih prispevkih v
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄46

Zamuda

Nataša Skubic, 27.11.2014

Ostalo

Nataša Skubic, Pravna praksa, 46/2014Zamuda je neizpolnitev ali zakasnela izpolnitev obveznosti (Pravni terminološki slovar, 1999, ZRC SAZU). V pravu so z zamudo roka za izpolnitev določene obveznosti oziroma roka za opravo nekega dejanja in z zamudo naroka povezane različne pravne posledice. Najtežja posledica zamude je prekluzija, kar pomeni, da upravičenec izgubi pravico, če je v roku, ki je za to določen, ne realizira (Leksikon Cankarjeve založbe, Pravo, 2003). Druge pravne posledice, povezane z zamudo, so še fikcija, da je stranka opravila določeno procesno dejanje, mirovanje postopka, izdaja zamudne sodbe, obveznost plačati zamudne obresti ipd.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄46

Vacatio legis je (ali bo) mimo

Avtor ni naveden, 27.11.2014

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 46/2014 Akti, ki začnejo veljati v naslednjih desetih dneh: 1. Direktiva 2014/95/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. oktobra 2014 o spremembi Direktive 2013/34/EU glede razkritja nefinančnih informacij in informacij o raznolikosti nekaterih velikih podjetij in skupin (UL L 330
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄46

Evropa

Irena Vovk, 27.11.2014

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Irena Vovk, Pravna praksa, 46/2014 Torek, 18. 11. Zunanjetrgovinski presežek.Evrsko območje je v trgovini s preostalim svetom septembra letos zabeležilo 18,5 milijarde evrov presežka (septembra lani je znašal 10,8 milijarde evrov), je v prvi oceni sporočil Eurostat. Sezonsko prilagojeni izvoz se je v
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄46

Vsebina PP št. 46/2014

Avtor ni naveden, 27.11.2014

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 46/20143 UVODNIK Mojca Prelesnik Globa naj ne bo ne prenizka ne previsoka 6 GOSPODARSKO PRAVO dr. Saša Prelič Kritje stroškov predlagateljevega pravnega pooblaščenca pri sodnem preizkušanju primernosti denarne odpravnine 8 PRAVOSODJE Zoran Skubic
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄46

Ekonomsko neaktivnim državljanom EU se lahko odreče socialna pomoč

Zoran Skubic, 27.11.2014

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Zoran Skubic, Pravna praksa, 46/2014Prost pretok ljudi kot eden ključnih postulatov prava EU vključuje tudi (z)možnost ekonomske migracije v drugo državo članico. Vendar pa slednjo pogosto spremlja sum iskanja in izkoriščanja lukenj ter špranj med različnimi nacionalnimi sistemi socialne varnosti. Kaj pa, če je ta sum - upravičen? V takem primeru z vidika prava EU nastane na eni strani kolizija med težnjo po koordinaciji sistemov socialne varnosti, ki se zasleduje z Uredbo 883/2004, in pa prostim pretokom in gibanjem državljanov EU in njihovih družinskih članov glede na ureditev Direktive 2004/38/ES na drugi. Je torej država članica gostiteljica res dolžna nositi celotno breme socialnih dajatev tudi za tiste priseljene državljane EU, ki so ekonomsko (povsem) neaktivni?
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄46

Upniška prisilna poravnava

dr. Nina Plavšak, 27.11.2014

Gospodarske družbe, splošni predpisi, Civilni sodni postopki

dr. Nina Plavšak, Pravna praksa, 46/2014Ureditev prisilne poravnave v Zakonu o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP) je bila z zadnjo novelo (ZFPPIPP-F) dopolnjena s posebnimi pravili o prisilni poravnavi nad srednjo ali veliko družbo. V slabem letu po uveljavitvi novele ZFPPIPP-F je bila v poslovni praksi že uporabljena večina novih pravnih institutov. V tem prispevku so pojasnjena pravna stališča o uporabi posameznih novih procesnih institutov, ki so se oblikovala v postopkih, v katerih je bil postopek prisilne poravnave začet na predlog upnikov. V prispevku v naslednji številki Pravne prakse pa bodo obravnavani položaji glede ukrepov finančnega prestrukturiranja, ki lahko nastanejo v teh postopkih.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄46

Še o neodvisnosti tožilstva in tožilcev

Pristavec Tratar Evelin, Pavlin Peter, 27.11.2014

Državno tožilstvo in državno pravobranilstvo

dr. Evelin Pristavec-Tratar, Peter Pavlin, Pravna praksa, 46/2014Avtor Blaž Mrva se v PP št. 39/2014 s prispevkom Neodvisnost tožilstva in tožilcev - zakaj? sprašuje, ali je upravičeno in smotrno ter z Ustavo skladno dejstvo, da "ni samostojno le tožilstvo, ampak so samostojni tudi posamezni tožilci". Navaja primerjavo s Francijo, Anglijo, Nemčijo in Avstrijo. V nadaljevanju prikaže posamezne segmente Zakona o državnem tožilstvu (ZDT-1) in sklene, da ni razloga, da bi bila ureditev tožilstva v Sloveniji drugačna kot v drugih državah, "če taka drugačna ureditev ne daje rezultatov, kot bi jih morala". Namen najinega odziva načeloma ni polemiziranje z avtorjem, temveč bolj prikaz poglobljenega dela in preučevanja pripravljavca ZDT-1, isto pa gre pričakovati tudi od kritikov veljavne ureditve.
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 46

Leto objave

< Vsi
2014(36)
> November(36)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

AB CĆČDĐ EFGH IJK LM NOP QRS Š T U V W XYZŽ

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov