O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 43)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄46

Vseevropski portal odprtih podatkov

Irena Vovk, 28.11.2013

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 46/2013(http://publicdata.eu) Jeziki: angleščina in drugi jeziki (med njimi ni slovenščine) Tip: samostojna spletna stran Vzdrževanost: dobra Multimedijska podpora: blog, aplikacije ipd. Povezava z uporabniki: splošni e-naslov Oglaševanje: brez oglasov Živim
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄46

razpisi

Avtor ni naveden, 28.11.2013

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 46/2013Ur. l. RS, št. 94/13 1. Generalni direktor Javnega zavoda Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine - Ministrstvo za kulturo; rok je 5. december. Ur. l. RS, št. 96/13 2. Ravnatelj - VIZ III. Osnovna šola Rogaška Slatina; rok je 2. december. 3. Trije okrožni sodniki
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄46

Legija časti - Honneur et Patrie

Maja Lajevec, 28.11.2013

Ostalo

Maja Lajevec, Pravna praksa, 46/2013"Čast in domovina" je moto legije časti, najvišjega francoskega državnega odlikovanja. Dne 25. novembra 2013 ga je v imenu predsednika Republike Francije prijateljici in kolegici odvetnici Marjani Šnuderl podelil veleposlanik Republike Francije v Sloveniji Pierre François Mourier v znak priznanja za njena dolgoletna prizadevanja in delo na področju francosko-slovenskega prijateljstva in sodelovanja, ki jih francoska oblast šteje med eminentne zasluge za narod.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄46

s tujih knjižnih polic

Irena Vovk, 28.11.2013

Kultura in umetnost

Irena Vovk, Pravna praksa, 46/2013Paul Davies, Klaus Hopt, Richard Nowak in Gerard van Solinge (ur.) Corporate Boards in Law and Practice - A Comparative Analysis in Europe (Oxford University Press, 2013, 880 strani) Knjiga sistematično, celovito in izčrpno obravnava vlogo, položaj in delo nadzornih svetov in
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄46

Postopek pred sodiščem

Nataša Skubic, 28.11.2013

Ostalo

Nataša Skubic, Pravna praksa, 46/2013V prejšnjem kotičku sem pisala o angleških ustreznicah za slovensko besedo postopek oziroma kako jo ustrezno prevesti v angleščino. Razčlenila sem štiri ustreznice: process, procedure, proceeding in množinski samostalnik proceedings. Ugotovila sem, da so med njimi razlike
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄46

O pravnih idealih, alternativah in rešitvah

Nika Skvarča, 28.11.2013

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

Nika Skvarča, Pravna praksa, 46/2013Na letošnji šesti Konferenci kazenskega prava in kriminologije, ki se je odvijala 21. in 22. novembra v Čatežu, je prevladovala kazenskoprocesna tematika. Na otvoritveni sekciji je bilo govora o dopustnosti uporabe dokazov iz nekazenskih postopkov v kazenskem postopku, sklepna sekcija pa je bila namenjena dolžnostim poglavitnih udeležencev v kazenskem postopku. Znotraj teh procesnih mejnikov je beseda tekla o posameznikovih čustvih in o posameznikovi zasebnosti v času skokovitega razvoja tehnologije. Ob vsem tem pa niso zanemarili niti kazenskomaterialne problematike, znotraj katere je bila letos obravnavana inkriminacija poslovne goljufije, ki med praktiki in teoretiki že dalj časa povzroča pomisleke zaradi njene vključitve v materialno zakonodajo.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄46

Začetek konca spletnih komentarjev? Ob sodbi ESČP v zadevi Delfi proti Estoniji

dr. Špelca Mežnar, 28.11.2013

Evropska (gospodarska) skupnost (unija), Obligacije

dr. Špelca Mežnar, Pravna praksa, 46/2013V PP, št. 44/2013, je bil objavljen povzetek sodbe Evropskega sodišča za človekove pravice (ESČP), ki bo gotovo imela pomemben vpliv na razvoj internetnega prava. Sodišče je odločalo o preprostem in tudi pri nas zelo aktualnem vprašanju: ali izdajatelj novičarskega portala odškodninsko odgovarja za žaljive komentarje, ki jih pod članki objavljajo posamezni, v glavnem anonimni in neregistrirani uporabniki. Znan estonski spletni novičarski portal Delfi je bil v postopku pred rednimi sodišči obsojen na plačilo (sicer simbolične) odškodnine zaradi kršitve osebnostnih pravic fizične osebe, ki so jo grobo žalili anonimni komentatorji. Čeprav je urednik portala po tem, ko je bil obveščen o sporni vsebini, žaljive komentarje nemudoma odstranil, je sodišče presodilo, da odgovornost portala za nastalo škodo kljub temu obstaja.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄46

Priprave na davčni obračun 2013 so se že začele

mag. Mojca Kunšek, 28.11.2013

Davek od dohodka pravnih oseb

mag. Mojca Kunšek, Pravna praksa, 46/2013Vse bolj se bliža konec davčnega leta, ko se podjetja in posamezniki, ki opravljajo dejavnost, ukvarjajo tudi z mislimi, kako optimirati davčno osnovo in kako se čim bolj pripraviti na davčni obračun, ki ga bodo izdelali in predložili davčni upravi tako kot vsako leto, tj. do 31. marca 2014. Letoš
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄46

Normativni program Vlade RS

Avtor ni naveden, 28.11.2013

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 46/2013Iz normativnega programa Vlade RS za leto 2013 Ime akta Rok za sprejem na vladi Zakon o ratifikaciji Tretjega dodatnega protokola k Evropski konvenciji o izročitvi 29. 11. 2013 Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o vodah 30. 11. 2013 Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o notar
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄46

Luksemburška kronika

Irena Vovk, 28.11.2013

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Irena Vovk, Pravna praksa, 46/2013
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄46

Pravni napovednik

Irena Vovk, 28.11.2013

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 46/2013
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄46

Še o notarski prodaji zastavljene nepremičnine

Janč Ljubimski, 28.11.2013

Odvetništvo in notariat

Janč Ljubimski, Pravna praksa, 46/2013Pred kratkim sem opozoril, da je pustil zakonodajalec glede notarske prodaje nekatera vprašanja neodgovorjena. Tokrat bom pozornost namenil predvsem možnostim sodnega varstva in se dotaknil pomislekov ustavnopravne narave, pred tem pa še odgovoril na stališča dr. Nine Plavšak iz njenega nedavnega prispevka.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄46

Pravica vojnih veteranov do zdravstvenega varstva

Avtor ni naveden, 28.11.2013

Zdravstveno varstvo in zdravstveno zavarovanje

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 46/2013Odločba št. U-I-13/13, 14. november 2013 Prvi in drugi odstavek 231. člena Zakona za uravnoteženje javnih financ nista v neskladju z Ustavo. Prvi in drugi odstavek 231. člena Zakona za uravnoteženje javnih financ
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄46

globus

Dean Zagorac, 28.11.2013

Ostalo

Dean Zagorac, Pravna praksa, 46/2013Konec priznanj, pridobljenih z mučenjem? 21. 11. - Kitajsko Vrhovno ljudsko sodišče je prepovedalo uporabo izjav, pridobljenih z mučenjem. Kot poroča tiskovna agencija Reuters, je sodišče ugotovilo, da so "nezakonite metode" pridobivanja izjav (na primer odtegovanje hrane in spanca ter temperaturne
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄46

Pogodba o zaposlitvi - razlaga pogodbe - pravica vodilnega delavca do dodatka za delovno dobo

Avtor ni naveden, 28.11.2013

Delovna razmerja

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 46/2013Upoštevajoč določbe 30. in 129. člena ZDR se stranki pogodbe o zaposlitvi ne moreta veljavno dogovoriti, da delavcu pravica do dodatka za delovno dobo, določenega v kolektivni pogodbi ne pripada ali pa, da mu ta pripada v nižjem znesku, kot je določeno v kolektivni pogodbi. Po presoji revizijskega sodišča pa ni ovir za to, da se delavec in delodajalec ne bi mogla dogovoriti na primer, da se dodatek za delovno dobo ne izkazuje ločeno na plačilni listi, temveč se v pogodbi o zaposlitvi določi višja plača, ki poleg pripadajoče osnovne plače vsebuje tudi dodatek za delovno dobo; vse ob predpostavki, da je delavcu zagotovljen minimum pravic, ki so določene v delovnopravni zakonodaji in kolektivnih pogodbah.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄46

Ponarejanje in uporaba ponarejenih vrednotnic - vinjeta

Avtor ni naveden, 28.11.2013

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 46/2013Vrednotnica je listina, izdana na podlagi zakona ali drugega predpisa, ki je dokaz o izpolnitvi določene obveznosti. Vinjeta je vrsta vrednotnice, ki poenostavlja plačilo za vsakokratno uporabo ceste, podvržene cestninjenju. Obsojenec je s pridobitvijo ponarejene vinjete z namenom njene uporabe uresničil znake kaznivega dejanja po prvem odstavku 244. člena KZ-1 in ne le prekršek iz prvega odstavka 77.a člena ZJC.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄46

Evropa

Irena Vovk, 28.11.2013

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Irena Vovk, Pravna praksa, 46/2013Torek, 19. 11. Večletni finančni okvir EU. Evropski parlament je potrdil večletni finančni okvir EU za obdobje 2014-2020, s čimer se je končalo dve leti in pol dolgo obdobje intenzivnih pogajanj. Evropska komisija je predlog predložila že konec junija 2011. V prihodnjih tednih pa morajo fina
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄46

dogodki - izjave

Irena Vovk, 28.11.2013

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 46/2013od 19. do 25. novembra Torek, 19. 11. Volilna in referendumska kampanja. Poslanci so (56 za, 19 proti) sprejeli novelo Zakona o volilni in referendumski kampanji (ZVRK-B). Ključna novost je popolna prepoved donacij pravnih oseb, ki naj bi preprečila interesno prepletanje med gospodarstvom
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄46

Prenos avtorskih pravic s strani delodajalca na tretje osebe

mag. Eneja Drobež, 28.11.2013

Intelektualna lastnina

mag. Eneja Drobež, Pravna praksa, 46/2013V okviru nekaterih poklicev, kot sta poklica visokošolskega učitelja ali novinarja, delavci dnevno ustvarjajo avtorska dela, kot so članki, predstavitve ali učna čtiva. Pri tem se postavita vprašanji, koliko je delodajalec upravičen ta avtorska dela izkoriščati in ali je upravičen pravice do izkoriščanja teh del prenesti na tretje osebe. Ti vprašanji sta še zlasti relevantni v primeru, ko pogodba o zaposlitvi oziroma katera druga pogodba med delavcem in delodajalcem tega ne ureja.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄46

Valat

dr. Marko Pavliha, 28.11.2013

Kultura in umetnost

dr. Marko Pavliha, Pravna praksa, 46/2013Silno nemirna in nagajivo neukrotljiva je nevidna nabrekla žilica, ki sili pravnike z vseh vetrov k literarnemu ustvarjanju. Za pokušino pomislimo na Montaigna, Donna, Goetheja, Dickensa, Rilkeja, Kafko, Schlinka, Grishama, Prešerna, Tavčarja, Kersnika, Gradnika, Pavčka in preostale umetnike, ki so juridično tehtnico razbremenili ali povsem zamenjali s peresom. Hvaljene muze in boginje na višavah, da jih je še zmeraj smela četica tudi na našem koščku planeta, čilih, vedrih in književno navdahnjenih, recimo Remec, Geister, Karlovšek, Petek Levokov, Polič in Tekavec. (Ne)pričakovano se jim je pridružil še slavni odvetnik dr. Peter Čeferin, prvo davnega leta 1963 z gledališkima satirama, potem z anekdotami iz svojega odvetniškega življenja, nedavno pa še z avtobiografskimi utrinki z naslovom Valat (Litera, Maribor 2013, 135 strani). Po besedah urednika Orlanda Uršiča je avtor v oseminštiridesetih zgodbah zajel vse svoje življenje od rojstva dalje, pravzaprav še nekaj ur poprej, njegovo iskrenost, jezikovni verizem, trmo in vztrajnost pa je s prikupno šaljivimi ilustracijami upodobil Izar Lunaček.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄46

X, homoseksualec, begunec

Špela Kunej, 28.11.2013

Evropska (gospodarska) skupnost (unija), Varstvo človekovih pravic

Špela Kunej, Pravna praksa, 46/2013V letih 1987, 1990 in 1982 so se v Sierri Leone, Ugandi in Senegalu rodili X, Y in Z. V letih 2009, 2011 in 2010 so na Nizozemskem zaprosili za status begunca. Svoje prošnje so utemeljili s svojo istospolno usmerjenostjo. V njihovih državah so homoseksualna dejanja namreč prepovedana, v dveh je najvišja predvidena kazen kar dosmrtni zapor.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄46

Aplikacija za izračun stroškov materiala in dela posega na vozilu

Irena Vovk, 28.11.2013

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 46/2013Podjetje želi z aplikacijo uporabnikom in lastnikom motornih vozil poenostaviti dostop do informacij o lastnem vozilu in tako omogočiti večjo informiranost ter lažje in cenejše vzdrževanje lastnega vozila. Podobni sistemi namreč že uspešno delujejo v Italiji, Franciji in Veliki Britaniji. Katere zahteve varstva zasebnosti mora pri tem upoštevati?
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄46

Prihodnost denarja ali peskovnik za špekulante?

mag. Sandi Kodrič, 28.11.2013

Splošno o vrednostnih papirjih in borzi

mag. Sandi Kodrič, Pravna praksa, 46/2013Če po angleško vprašate Google, kaj je BTC, vam ne bo ponudil ljubljanskega Blagovno-trgovinskega centra, ampak virtualni denar bitcoin, kriptografsko valuto, za katero se uporablja enaka kratica. Prav ta teden pa se je bitcoin vnovič znašel v finančnih medijih, potem ko so 18. novembra ameriške vladne agencije na obravnavi na senatnem odboru potrdile, da gre za "legitimno menjalno sredstvo".
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄46

Robert Badinter - častni doktor Univerze v Ljubljani

dr. Janez Kranjc, 28.11.2013

Pravoznanstvo

dr. Janez Kranjc, Pravna praksa, 46/2013V ponedeljek, 18. novembra 2013, je rektor Univerze v Ljubljani dr. Ivan Svetlik izročil listino o častnem doktoratu znamenitemu francoskemu pravniku, esejistu in mislecu Robertu Badinterju. Ljubljanska univerza mu je ta naslov podelila ob njegovi osemdesetletnici leta 2008 kot priznanje za njegova prizadevanja za uveljavljenje človekovih pravic in pravne države, humanizacijo kazenskega prava, reševanja mednarodnih sporov po pravni poti in za povezavo s Pravno fakulteto. Zaradi bolezni se Badinter takrat ni mogel udeležiti slovesne promocije.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄46

Kje so meje pravice dostopa do informacij javnega značaja?

Kristina Kotnik Šumah, 28.11.2013

JAVNO OBVEŠČANJE

Kristina Kotnik-Šumah, Pravna praksa, 46/2013Upravno sodišče RS je v nedavni sodbi s področja dostopa do informacij javnega značaja izrecno in jasno zapisalo, da pravica dostopa do informacij javnega značaja ni neomejena. Sodišče je tako potrdilo odločbo Informacijskega pooblaščenca, ki je trdil, da je ta pravica vendarle v izjemnih primerih lahko omejena s pravicami drugih, zloraba te pravice pa po oceni sodišča nastopi takrat, ko subjekt prestopi meje pravno zavarovanega upravičenja tako, da s tem ogroža oziroma posega v pravico drugega. Pravice namreč ni dopustno izvrševati v nasprotju z njenim ciljem oziroma namenom.
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 46

Leto objave

< Vsi
2013(43)
> November(43)

Področja

2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

ABC ĆČD ĐEFG H IJ K L M NOP QRS Š T UV W XYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov