O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1358 / 1384
Dokumenti od 33926 do 33950 (od skupaj 34598)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄4

Prisilna izterjava denarne kazni, izrečene tujcu z odločbo sodnika za prekrške

Maja Pruša, 5.3.1992

Sodišča, Prekrški

Maja Pruša, Pravna praksa, 4/1992Odločba, izdana v postopku o prekršku, se izvrši, ko postane pravnomočna in ko za izvršitev ni zakonskih ovir. Odločba, s katero je pravnomočno izrečena denarna kazen, se izvrši, ko preteče rok, ki je v njej določen za plačilo kazni (253. člen zakona o prekrških).
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄4

Iz Uradnega lista RS

Avtor ni naveden, 5.3.1992

Ostalo

, Pravna praksa, 4/1992Št. 9 (21. 2. 1992) Skupščina RS je tokrat pripravila za objavo vrsto aktov, ki jih je sprejela: Najprej je tu "paket" 3 zakonov s področja zdravstva: zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstveni dejavnosti, zakon o ureditvi zdravstvene dejavnosti ter zakon o lekarniški dejavnosti.
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄4

Iz Uradnega lista RS

Avtor ni naveden, 5.3.1992

Ostalo

, Pravna praksa, 4/1992Št. 8 (20. 2. 1992) Vlada RS objavlja v tej številki (resda na koncu!) štiri svoje akte: dopolnjeni odlok o plačilnem prometu, odlok o pristojbini za obvezne zdravstvene preglede rastlin v prometu čez državno mejo in v notranjem prometu, odlok o ugotavljanju vrednosti in določanju najemnin za sta...
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄4

Osnutek zakona o odvetništvu

Avtor ni naveden, 5.3.1992

Odvetništvo in notariat

, Pravna praksa, 4/1992Predlagatelj osnutka je upošteval naše bistvene pripombe, zlasti tiste, ki so se nanašale na problematiko družb odvetnikov. Pri obravnavi osnutka pa nastaja vprašanje smotrnosti in pravilne zasnove 6. alinee v prvem odstavku 24. člena in s tem povezan 25. člen. Formulacija v citirani alinei, da j...
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄4

Nadaljevanje stikov s hravaškimi kolegi

Avtor ni naveden, 5.3.1992

Ostalo

, Pravna praksa, 4/1992Na pobudo predsedstva Zveze društev pravnikov v gospodarstvu Slovenije je bilo 14. februarja na Otočcu delovno srečanje s predstavniki Saveza društava pravnika u privredi Hrvatske. To je bilo prvo srilečanje pravnikov obeh organizacij, potem ko sta republiki postali samostojni državi, s čemer so se ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄4

Predlog za izdajo zakona o trgovini z osnutkom zakona

Avtor ni naveden, 5.3.1992

Trgovina

, Pravna praksa, 4/1992Predvsem je potrebno predlog soočiti s pravom Evropske skupnosti, v katero se želimo vključiti. Zato so nekatere rešitve v nasprotju s tem pravom, najmanj pa vprašljive: V 4. členu je uvodoma pravilno stališče, da trgovcu ni mogoče z aktom države oziroma skupnosti omejiti pravice do svobodnega na...
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄4

Ob izdaji nove menične golice

Jožko Žiberna, 5.3.1992

Menica in ček

Jožko Žiberna, Pravna praksa, 4/1992Od l. februarja 1992 se uporablja zakon o prometnem davku, ki vsebuje tudi določila, ki zadevajo menico. Zato se je potrebno nekoliko podrobneje seznaniti s temi določili, ki v mnogočem spreminjajo tisto, kar je bilo do sedaj v veljavi oziroma kar se je uveljavilo v praksi. Kot prvo je treba omen...
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄4

Iz Uradnega lista RS

Avtor ni naveden, 5.3.1992

Ostalo

, Pravna praksa, 4/1992Št. 10 (28. 2. 1992) Štirje vladni akti so v tej številki uradnega glasila: najprej odlok, s katerim se ustanavlja Univerzitetni inštitut informacijskih znanosti (v Mariboru, kot javni raziskovalni zavod, skrajšano ime: IZUM), zatem je sklep o osnovi za obračun plač v državni upravi, potem uredba...
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄4

Točenje alkoholnih pijač v določenih obratih

Avtor ni naveden, 5.3.1992

Ustavno sodišče, Gostinstvo in turizem

, Pravna praksa, 4/1992V neskladju z ustavo je določba občinskega odloka po kateri je prepovedano točiti alkoholne pijače v obratih družbene prehrane, prostorih organizacij, kjer servirajo ali prodajajo kruh, slaščice in so prvenstveno temu namenjene. Odločba US RS, št. U-I-60/91 z dne 9. 10. 1992, objavljena v Ur. l. ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄4

Zakon o denacionalizaciji pred US RS

Avtor ni naveden, 5.3.1992

Denacionalizacija in lastninjenje

, Pravna praksa, 4/1992Pred Ustavnim sodiščem Republike Slovenije se vse bolj uveljavljajo spori, v katerih pobudniki (predlagatelji) uveljavljajo kršitev z ustavo zagotovljene enakosti pred zakonom. Splošno združenje za gospodarstvo je problem enakosti pred zakonom začelo kar dvakrat. V prvem primeru navaja, da gre v ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄4

Občinski odlok o ustanovitvi javnega podjetja

Avtor ni naveden, 5.3.1992

Lokalna samouprava

, Pravna praksa, 4/1992Ker je izpodbijani odlok občinska skupščina med postopkom pred ustavnim sodiščem razveljavila in ni izkazalo, da le povzročil posledice, je ustavno sodišče postopek ustavilo. Sklep US RS, št. U-I-3/91 z dne 23. 1. 1992
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄4

K odgovoru: "Podatki o pogodbeni stranki"

mag. Viktor Planinšec, 5.3.1992

Obligacije

mag. Viktor Planinšec, Pravna praksa, 4/1992V pp, št. 25/91 je bil v rubriki vprašanja - odgovori obravnavan težek položaj upnikov v izvršilnem postopku, ko predlagajo izvršbo proti dolžnikom - obrtnikom, ti pa pogosto menjajo svoj naslov, očitno z namenom, da bi se tako izognili svojim pogodbenim obveznostim. Odgovor navaja, da naj bi se str...
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄4

Nadomestilo OD trajno presežnim delavcem

mag. Drago Mežnar, 5.3.1992

Delovna razmerja

mag. Drago Mežnar, Pravna praksa, 4/1992V pp, št. 1/92 je bilo v rubriki "vprašanja - odgovori" pod naslovom "Nadomestilo OD trajno presežnim delavcem" podano med ostalim tudi naslednje mnenje: "To torej pomeni, da delavci, ki so bili v 6-mesečnem odpovednem roku doma in niso delali, dobijo nadomestilo OD v višini, določeni s kolektivn...
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄4

Pogoji za vložitev ustavne tožbe

dr. Arne Mavčič, 5.3.1992

Ustavno sodišče

dr. Arne Mavčič, Pravna praksa, 4/1992Ustavne pravice in svoboščine, ki so predmet ustavnosodnega varstva, določa predvsem ustavna norma, včasih tudi zakonska norma (v primeru nemške ustavne tožbe), ki ureja njihovo varstvo z ustavno tožbo. Na ta način nekatere ustavne ureditve varujejo vse temeljne človekove pravice in svoboščine (6...
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄4

Splošni akt, ki ne ureja izvrševanja javnih pooblastil

Avtor ni naveden, 5.3.1992

Ustavno sodišče

, Pravna praksa, 4/1992Po spremembi ustave 23. decembra 1991 ustavno sodišče ni pristojno za oceno splošnih aktov, ki niso bili izdani v izvrševanju javnih pooblastil. Sklep US RS, št. U-I-62/91 z dne 6. 2. 1992
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄4

Non sunt iudicandae leges

dr. Janez Kranjc, 5.3.1992

Pravoznanstvo

dr. Janez Kranjc, Pravna praksa, 4/1992Pred seboj imamo zelo zanimivo pravno pravilo, ki bi ga na nek način lahko imenovali pozitivistično. Iz njega namreč vsaj na prvi pogled izhaja, da je treba zakone sprejeti kot nekaj, kar je iznad vsake sodbe in vzvišeno nad sleherno kritiko. Kdaj je ta rek nastal in kdo bi utegnil biti njegov avtor...
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄3

Vzdrževani družinski člani

Avtor ni naveden, 20.2.1992

Zakonska zveza in družinska razmerja, Davki občanov in dohodnina

, Pravna praksa, 3/1992Ni v neskladju z ustavo zakonska določba, po kateri se vnuk šteje za vzdrževanega družinskega člana le pod določenimi pogoji. Sklep US RS, št. U-I-86/91 z dne 19. 12. 1991
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄3

Knjižnica PF se je vendarle razširila...

Avtor ni naveden, 20.2.1992

Knjižničarstvo

, Pravna praksa, 3/1992Z velikim zadovoljstvom, ki ga je bilo čutiti med navzočimi na priložnostni slovesnosti, so na ljubljanski pravni fakulteti 12. februarja "predali namenu" razširjene prostore fakultetne knjižnice. Z dvorišča univerzitetne stavbe je zdaj mogoče vstopiti v sprejemni knjižnični prostor - kjer je bil...
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄3

Ureditev poslovodne funkcije v zakonih (nekaj) evropskih držav

mag. Drago Mežnar, 20.2.1992

Gospodarske družbe, splošni predpisi

mag. Drago Mežnar, Pravna praksa, 3/19926. Italija V nasprotju od večine drugih zakonodaj norme trgovinskega prava v Italiji niso v posebnem predpisu, temveč jih vsebuje Civilni zakonik (CC) iz leta 1942. Zakonik pozna javno trgovinsko družbo, komanditno družbo, delniško družbo, komanditno družbo na delnice in družbo z omejeno odgovorn...
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄3

Skilex International 1992

dr. Marko Ilešič, 20.2.1992

Ostalo

dr. Marko Ilešič, Pravna praksa, 3/1992Redkokatera prireditev tako posrečeno združuje utile in dulce (ali obratno, kakor pač kdo želi), kot to velja za vsakoletne kongrese mednarodnega združenja smučarjev-pravnikov, imenovanega Skilex International. To povezuje pravnike celega sveta, pri čemer je seveda jasno, da so predstavniki alpskih ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄3

dr.Mirko Ilešič, dr. Krešo Puharič: Incoterms 90 in druge prevozne klavzule

mag. Miha Juhart, 20.2.1992

Obligacije

mag. Miha Juhart, Pravna praksa, 3/1992Če vam je "petorček" oziroma "trojček" v tretjem letniku Pravne fakultete zagrenilo učenje prevoznih klavzul Incoterms, lahko zavidate mlajšim kolegom, ki imajo možnost poseči po novem delu dr. Mirka Ilešiča in dr. Kreša Puhariča - Incoterms 90 in druge prevozne klavzule ki je izšla pri Gospodarski ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄3

Iz Uradnega lista RS

Avtor ni naveden, 20.2.1992

Ostalo

, Pravna praksa, 3/1992Št. 2. (17. l. 1992) V skupini odlokov IS sta poleg drugih (o soglasjih k nekaj novim cenam goriv in živil) nemara pomembnejša tista, ki odrejata obvezno sprejemanje blagajniških zapisov in o obračunavanju in plačevanju prispevkov za zdravstveno varstvo... Izmed aktov republiških organov pa gre o...
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄3

Pravica do pokojnine

Avtor ni naveden, 20.2.1992

Pokojninsko in invalidsko zavarovanje

, Pravna praksa, 3/1992Ni v nasprotju z načelom enakosti občanov določba pravil sklada za vzajemno pomoč samostojnih obrtnikov Slovenije, ki različno ureja pravico do skladov pokojnine glede na to, ali je individualnost nastala kot posledica nesreče pri delu ali poklicne bolezni ali kot posledica bolezni ali nesreče izven...
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄3

Oddaja vozil v uporabo vodilnih delavcev

Avtor ni naveden, 20.2.1992

Ustavno sodišče, Delovna razmerja

, Pravna praksa, 3/1992Pravilnik podjetja v družbeni lastnini, ki določa materialne pogoje za oddajo vozil podjetja v uporabo njegovim vodilnim delavcem tako za službene kot za privatne namene ter njihove medsebojne pravice in obveznosti glede uporabe vozil, ni v neskladju z ustavo in zakonom. Višina uporabnine, ki so jo ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄3

Predlog za zakonsko ureditev lastninskega in statusnega preoblikovanja podjetij v Sloveniji

dr. Rado Bohinc, 20.2.1992

Denacionalizacija in lastninjenje

dr. Rado Bohinc, Pravna praksa, 3/1992Privatizacija slovenskega gospodarstva naj bi potekala po naslednjem vrstnem redu in na naslednji način: 1. Sprejetje zakona o gospodarskih družbah Na njegovi podlagi bi se vsa podjetja morala v zakonsko določenem roku pretvoriti v eno od oblik kapitalskih družb (delniška družba ali družba z o...
<<   Prejšnja | Stran: 1 ... 1357 1358 1359 ... 1384 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

Pravna praksa(34598)

Leto objave

2020(80) 2019(1442) 2018(1381) 2017(1393)
2016(1489) 2015(1521) 2014(1609) 2013(1714)
2012(1792) 2011(1881) 2010(1951) 2009(1971)
2008(1805) 2007(1720) 2006(1420) 2005(1033)
2004(910) 2003(1106) 2002(999) 2001(886)
2000(775) 1999(786) 1998(702) 1997(704)
1996(610) 1995(837) 1994(434) 1993(588)
1992(461) 1991(598)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 6. TEHNIČNI PREDPISI IN KAKOVOST 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 8. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

A B C ĆČ D Đ E F G H I J K L M N O P QR S Š T U V W XYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov