O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1367 / 1369
Dokumenti od 34151 do 34175 (od skupaj 34211)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄3

Dodatne restrikcije pri izdaji internih delnic

dr. Marijan Kocbek, 21.2.1991

Gospodarske družbe, splošni predpisi, Splošno o vrednostnih papirjih in borzi

dr. Marijan Kocbek, Pravna praksa, 3/1991Že v pp št. 1/91 smo razpravljali o problematiki v zvezi z izdajo internih delnic ter opozorili na razliko pri izdaji delnic na podlagi zakona o družbenem kapitalu od internih delnic, izdanih na podlagi zakona o plačah. 5. člen ustavnega zakona za izvedbo ustavnega amandmaja XCVI k ustavi Republike ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄3

Nadomestilo OD v internih delnicah

Avtor ni naveden, 21.2.1991

Gospodarske družbe, splošni predpisi

, Pravna praksa, 3/1991Vprašanje: Kako izplačevati nadomestila osebnega dohodka delavkam na porodniškem dopustu v primeru, ko se del osebnega dohodka izplačuje v internih delnicah? Odgovor: Izplačilo nadomestila osebnega dohodka delavkam na porodniškem dopustu ureja samoupravni sporazum o porodniškem dopustu (Ur....
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄3

Plačevanje zdravstvenih storitev zaradi nesreče pri delu

Avtor ni naveden, 21.2.1991

Zdravstveno varstvo in zdravstveno zavarovanje

, Pravna praksa, 3/1991Vprašanje: Pripravnik, ki je bil zaposlen v podjetju določen čas, se je poškodoval pri delu. Utrpel je trajne posledice in zato se mora zdraviti tudi sedaj, ko je zaposlen v drugi organizaciji. Ali je druga organizacija dolžna poravnavati račune za zdravstvene storitve, ali pa bi moralo račune po...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄3

Višje obresti - toda ugovor naj zadrži izvršbo

Erna Mokorel, 21.2.1991

Civilni sodni postopki

Erna Mokorel, Erna Mokorel, Pravna praksa, 3/1991S člankom Antona Bizjaka (v pp. št. 2/91) se popolnoma strinjam zlasti v delu, kjer piše o zamudnih obrestih. Že res, da so obresti tudi ukrep ekonomske politike, toda prav zato ne gre prezreti dejstva, da so tako nizke zakonite zamudne obresti soustvarjale finančno nedisciplino. Ob tem pa sodna ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄3

Čas brezposelnosti - dodatek k OD

Avtor ni naveden, 21.2.1991

Delovna razmerja, Socialno varstvo in zavarovanje

, Pravna praksa, 3/1991Vprašanje: Delavka je bila določen čas pred sklenitvijo delovnega razmerja brezposelna s pravico do denarnega nadomestila.Čas brezposelnosti se ji všteva v zavarovalno dobo in to dobo ima vpisano tudi v delovno knjižico. Ali se ji tudi čas brezposelnosti všteva v delovno dobo in se upošteva za po...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄3

Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primerbrezposelnosti

Nataša Belopavlovič, 21.2.1991

Zaposlovanje in brezposelnost

Nataša Belopavlovič, Pravna praksa, 3/1991Republiška Skupščina je 30. januarja 1991 sprejela zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti. (Glej Ur. l. RS, št. 5/91). Z novim zakonom o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti se ureja zaposlovanje in zavarovanju za primer brezposelnosti, določajo ukrepi aktivne p...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄3

Pridobitev naziva uradni cenilec

Avtor ni naveden, 21.2.1991

Civilni sodni postopki

, Pravna praksa, 3/1991Vprašanje: Kakšni so pogoji za pridobitev naziva uradnega cenilca in kdo je pristojen za izdajo takšnega pooblastila? Odgovor: V skladu z določbami člena 250 in 252 zakona o pravdnem postopku sodišče za ugotovitev nekaterih dejstev za katera je potrebno posebno strokovno znanje, s katerim s...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄3

Disciplinski postopek - ustavitev ali nadaljevanje

Avtor ni naveden, 21.2.1991

Delovna razmerja

, Pravna praksa, 3/1991Vprašanje: Podjetje v družbeni lastnini je ustanovilo več družb z omejeno odgovornostjo. Delavci so bili v skladu s pogodbo o ustanovitvi družb razporejeni v novo nastale organizacije. Sredi disciplinskega postopka je delavcu prenehalo delovno razmerje v podjetju, saj je sklenil novo delovno razm...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄3

Splošni akti (družbene) d.o.o.

Avtor ni naveden, 21.2.1991

Gospodarske družbe, splošni predpisi

, Pravna praksa, 3/1991Vprašanje: Katere splošne akte podjetja z omejeno odgovornostjo v družbeni lastnini mora sprejeti upravni odbor in katere delavski svet? Odgovor: Odgovor na vprašanje, katere splošne akte v družbi z omejeno odgovornostjo v družbeni lastnini mora sprejeti upravni odbor in katere delavski sve...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄3

Delavci v državnih organih - kršitve delovnih obveznosti

Avtor ni naveden, 21.2.1991

Uprava, Delovna razmerja

, Pravna praksa, 3/1991Ali poleg zakona o delavcih v državnih organih (Uradni list RS, št. 15/90) veljajo prejšnji samoupravni splošni akti, ki med drugim določajo tudi primere hujših kršitev delovnih obveznosti. Ali je možno neposredno uporabiti določbo 45. člena navedenega zakona, ki našteva hujše kršitve delovnih obvez...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄3

Spremembe ZTPDR v Sloveniji

Avtor ni naveden, 21.2.1991

Delovna razmerja

, Pravna praksa, 3/1991Ali v Sloveniji velja zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o temeljnih pravicah iz delovnega razmerja (Uradni list SFRJ, št. 60/89)? Ker je navedeni zakon (novela zakona o temeljnih pravicah iz delovnega razmerja, Uradni list SFRJ, št. 60/89) začel veljati pred uveljavitvijo ustavnega amandma...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄3

Imenovanje delavcev s posebnimi pooblastili

Avtor ni naveden, 21.2.1991

Delovna razmerja

, Pravna praksa, 3/1991Vprašanje: V statutu podjetja je še vedno določeno, da delavski svet imenuje na predlog direktorja delavce s posebnimi pooblastili in odgovornostmi. Prav tako je določeno, da delavce razporeja direktor podjetja, čeprav pravilnik o delovnih razmerjih to pristojnost prenaša na komisijo za delovna r...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄3

Učno razmerje - zavarovalna doba

Avtor ni naveden, 21.2.1991

Pokojninsko in invalidsko zavarovanje

, Pravna praksa, 3/1991Vprašanje: Od leta 1953 do 1956 sem bil v učnem razmerju kot zidarski vajenec. Iz odgovora v Pravni praksi št. 13 - 14 z dne 28. 6. 1990 sem lahko razbral, da se praktično delo, ki je bilo opravljeno v času učnega razmerja všteva v zavarovalno dobo po 3. odst. 129. člena temeljnega zakona o pokoj...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄3

Zajamčeni OD - pripravnik

Avtor ni naveden, 21.2.1991

Kolektivne pogodbe

, Pravna praksa, 3/1991Vprašanje: V skladu s splošnim aktom podjetja prejema pripravnik 70% osebnega dohodka za tisto delovno mesto, za katero se usposablja. Ali je upravičen do višine zajamčenega osebnega dohodka (2.830,00 din), če njegov osebni dohodek ne dosega zajamčenega? Odgovor: Po zakonu o zajamčenih oseb...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄3

Osebni dohodek

Avtor ni naveden, 21.2.1991

Delovna razmerja

, Pravna praksa, 3/1991Kaj zajema pojem osebnega dohodka? Ali se pri tem upoštevajo tudi stroški za prevoz na delo, za prehrano itd .? Pojem osebnega dohodka (plače) se povezuje z delavčevimi prejemki, ki jih prejema za opravljeno delo ob izpolnjevanju zahtev dela oziroma pričakovanih delovnih rezultatov (30. člen splo...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄3

Delovna doba - podlaga določenih pravic

Avtor ni naveden, 21.2.1991

Pokojninsko in invalidsko zavarovanje

, Pravna praksa, 3/1991Vprašanje: Katera delovna doba se po splošni kolektivni pogodbi upošteva za pridobitev pravic, kot so npr. jubilejna nagrada, dodatek za delovno dobo, odpravnino za odhod v pokoj, pravice do povečanja letnega dopusta itd.? Ali se pri tem upošteva tudi benificirana delovna doba, delovna doba v tuj...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄2

Olajšave pri davku od osebnih dohodkov

Mirko Modic, 31.1.1991

Davek od dohodka pravnih oseb

Mirko Modic, Pravna praksa, 2/1991Eden prvih problemov, na katerega so pri novi davčni zakonodaji naletela podjetja in drugi delodajalci, je bilo ugotavljanje osnove za obračun davka na osebne dohodke iz delovnega razmerja po zakonu o dohodnini.
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄2

Predlog smernic Sveta evropskih skupnosti za pravnovarstvo računalniških programov

Avtor ni naveden, 31.1.1991

Intelektualna lastnina

, Pravna praksa, 2/1991V Ip, št. 3/89 smo objavili besedilo smernic, v Ip, št. 1/90 pa 1. del t.i. Posebnih določil, ki so praktično komentar k posameznim členom smernic - tokrat objavljamo sklepni del tega gradiva. Prevod je delo Alenke Belič, dipl. iur. 4. člen Omejitvena določila 1 (a) Po tradicionalni avtorsk...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄2

Novi ustavni dopolnili

Avtor ni naveden, 31.1.1991

Splošni državni akti, simboli in prazniki

, Pravna praksa, 2/1991Skupščinski zbori so 24. januarja dali v javno razpravo osnutka dveh novih dopolnil k ustavi Republike Slovenije. Razprava bo trajala do 8. februarja 1991. Amandmaja sta posledica obveznosti iz zakona o plebiscitu, da skupščina v 6 mesecih od dneva razglasitve odločitve na plebiscitu sprejme ustavne...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄2

Izraba letnega dopusta

Avtor ni naveden, 31.1.1991

Delovna razmerja, Kolektivne pogodbe

, Pravna praksa, 2/1991Vprašanje: Delavec je v podjetju izrabil celotni letni dopust, nato pa podal izjavo o odpovedi delovnega razmerja. Če bi podjetje prej vedelo za delavčevo namero, mu ne bi omogočilo izrabe celotnega dopusta. Ali ima delavec pravico tudi do celotnega regresa za letni dopust oziroma ali je delavec ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄2

Komisarjeva odgovornost

Avtor ni naveden, 31.1.1991

Obligacije

, Pravna praksa, 2/1991Kako daleč sega komisionarjeva odgovornost za izvršitev naročenega mu posla izvoza, če kupec blaga ni plačal? Ali sodi v okvir komisionarjeve skrbnosti tudi vložitev tožbe na plačilo na lastne stroške? Ali lahko komisionar pravico izterjave plačila iz posla, ki ga je sklenil za komitenta, brez privo...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄2

Nesreča na poti z ali na delo - OD nadomestilo

Avtor ni naveden, 31.1.1991

Pokojninsko in invalidsko zavarovanje

, Pravna praksa, 2/1991Ali lahko delavski svet podjetja sprejme sklep, da se nesreče na poti z dela ali na delo ne štejejo za poškodbe pri delu in da se za take primere nadomestilo osebnega dohodka ne obračunava v višini 100 % od osnove? Opozarjamo, da tudi stroški zdravstvenih storitev za take poškodbe ne bremenijo organ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄2

Presežni delavci - ocena delovne uspešnosti

Avtor ni naveden, 31.1.1991

Kolektivne pogodbe

, Pravna praksa, 2/1991Vprašanje: V podjetju ugotavljajo presežke delavcev. Po predlogu, ki ga bo sprejel delavski svet, bodo delovno uspešnost kot temeljni kriterij ocenjevali tako, da bo neposredno nadrejeni vodja organizacijske enote določil globalno oceno delovne uspešnosti posameznika (na osnovi ocenitve delovnih ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄2

Odškodnina zaradi nepravilne odločbe občinskega organa

Avtor ni naveden, 31.1.1991

Lokalna samouprava, Obligacije

, Pravna praksa, 2/1991Pristojni občinski organ je izdal odločbo, da podjetje ne izpolnjuje pogojev za opravljanje določene dejavnosti. V pritožbenem postopku je bila odločba odpravljena. Oškodovano podjetje ima pravico, zahtevati odškodnino za povzročeno škodo od družbenopolitične skupnosti, če se v kasnejšem postopku...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄2

Podstanovalska pogodba

Avtor ni naveden, 31.1.1991

Obligacije

, Pravna praksa, 2/1991Vprašanje: Lastnik individualne stanovanjske hiše ima sklenjeno podnajemniško pogodbo s podnajemniki za nedoločen čas. Ali lahko kupec oziroma novi lastnik hiše s temi podnajemniki veljavno sklene novo podnajemniško pogodbo za določen čas šestih mesecev? Odgovor: Iz vprašanja ne razberemo d...
<<   Prejšnja | Stran: 1 ... 1366 1367 1368 1369 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

Pravna praksa(34211)

Leto objave

2019(1135) 2018(1381) 2017(1393) 2016(1489)
2015(1521) 2014(1609) 2013(1714) 2012(1792)
2011(1881) 2010(1951) 2009(1971) 2008(1805)
2007(1720) 2006(1420) 2005(1033) 2004(910)
2003(1106) 2002(999) 2001(886) 2000(775)
1999(786) 1998(702) 1997(704) 1996(610)
1995(837) 1994(434) 1993(588) 1992(461)
1991(598)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 6. TEHNIČNI PREDPISI IN KAKOVOST 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 8. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

A B C ĆČ D Đ E F G H I J K L M N O P QR S Š T U V W XYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov