O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1404 / 1406
Dokumenti od 35076 do 35100 (od skupaj 35135)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄3

Zajamčeni OD - pripravnik

Avtor ni naveden, 21.2.1991

Kolektivne pogodbe

, Pravna praksa, 3/1991Vprašanje: V skladu s splošnim aktom podjetja prejema pripravnik 70% osebnega dohodka za tisto delovno mesto, za katero se usposablja. Ali je upravičen do višine zajamčenega osebnega dohodka (2.830,00 din), če njegov osebni dohodek ne dosega zajamčenega? Odgovor: Po zakonu o zajamčenih oseb...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄3

Imenovanje delavcev s posebnimi pooblastili

Avtor ni naveden, 21.2.1991

Delovna razmerja

, Pravna praksa, 3/1991Vprašanje: V statutu podjetja je še vedno določeno, da delavski svet imenuje na predlog direktorja delavce s posebnimi pooblastili in odgovornostmi. Prav tako je določeno, da delavce razporeja direktor podjetja, čeprav pravilnik o delovnih razmerjih to pristojnost prenaša na komisijo za delovna r...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄3

Italijanska družinska pokojnina

Avtor ni naveden, 21.2.1991

Zakonska zveza in družinska razmerja, Pokojninsko in invalidsko zavarovanje

, Pravna praksa, 3/1991Vprašanje: Ali ima vdova pravico do italijanske družinske pokojnine po možu (umrl leta 1944), ki je služil 14 mesecev v italijanski vojski? Mož je imel v letih 1930 - 1944 prijavljeno obrt v Italiji (številka obrtnega dovoljenja je znana), ni pa dokazil, da bi plačeval pokojninsko zavarovanje. V ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄3

Delovna doba - podlaga določenih pravic

Avtor ni naveden, 21.2.1991

Pokojninsko in invalidsko zavarovanje

, Pravna praksa, 3/1991Vprašanje: Katera delovna doba se po splošni kolektivni pogodbi upošteva za pridobitev pravic, kot so npr. jubilejna nagrada, dodatek za delovno dobo, odpravnino za odhod v pokoj, pravice do povečanja letnega dopusta itd.? Ali se pri tem upošteva tudi benificirana delovna doba, delovna doba v tuj...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄3

Učno razmerje - zavarovalna doba

Avtor ni naveden, 21.2.1991

Pokojninsko in invalidsko zavarovanje

, Pravna praksa, 3/1991Vprašanje: Od leta 1953 do 1956 sem bil v učnem razmerju kot zidarski vajenec. Iz odgovora v Pravni praksi št. 13 - 14 z dne 28. 6. 1990 sem lahko razbral, da se praktično delo, ki je bilo opravljeno v času učnega razmerja všteva v zavarovalno dobo po 3. odst. 129. člena temeljnega zakona o pokoj...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄3

dr. Georgi Trajkovski: Diplomatski protokol

mag. Aleksander Čičerov, 21.2.1991

Zunanje zadeve in diplomacija

mag. Aleksander Čičerov, Pravna praksa, 3/1991Konec preteklega leta je v Beogradu izšel priročnik z naslovom: "Diplomatski protokol" dr. Georgi Trajkovskega (Nova, 255 st.). Avtor navedenega dela je dolga leta opravljal diplomatski poklic, izkušnje, ki si jih je pridobil pa uspešno prenaša kot predavatelj na strokovnih seminarjih v Zveznem sekr...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄3

Ob (počasnem) sprejemanju zakona o odvetništvu

dr. Peter Čeferin, 21.2.1991

Odvetništvo in notariat

dr. Peter Čeferin, Pravna praksa, 3/1991V skupščinski proceduri je novi slovenski zakon o odvetništvu. V zvezi s pripravo tega zakona se že dalj časa pojavljajo številni odpori. Priče smo nerazumljivi počasnosti postopka sprejemanja. Vrhovno sodišče Republike Slovenije je tako na primer v svojem dopisu ministrstvu za pravosodje (Su 69/90 ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄3

Argumentacija v pravu

dr. Marijan Pavčnik, 21.2.1991

Pravoznanstvo

dr. Marijan Pavčnik, Pravna praksa, 3/1991Vrste argumentov v pravu Argumenti, s katerimi v mejah pravnega okvira vsebinsko utemeljujemo pravne odločitve, so raznoliki in mnogovrstni. Celo več: raznolikost argumentov je tolikšna, da jih ni mogoče niti v celoti predvideti niti katalogizirati, kako in v kakšnem obsegu naj jih uporabljamo v ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄3

Razvoj javnega pravobranilstva

Marija Krisper-Kramberger, 21.2.1991

Državno tožilstvo in državno pravobranilstvo

Marija Krisper-Kramberger, Pravna praksa, 3/1991Javni pravobranilec kot samostojni organ družbenopolitične skupnosti (od 1955 do danes) Svojo samostojnost, to je samostojnost izven javne uprave, je javno pravobranilstvo pridobilo šele z zakonom o javnem pravobranilstvu iz leta 1955 (Ur. l.
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄3

Hans Slomp: Labor relations in Europe

dr. Andreja Kavar-Vidmar, 21.2.1991

Delovna razmerja

dr. Andreja Kavar-Vidmar, Pravna praksa, 3/1991Knjiga je izšla v ZDA, avtor je Nizozemec, profesor na univerzi v Njimegenu, pod naslovom "Delovna razmerja v Evropi" obravnava razvoj in problematiko sindikalnega organiziranja in delovanja. Temeljit zgodovinski pregled sega od nastanka industrijske proizvodnje do začetka leta 1990 in predvidevanja...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄3

Pokojninski sistem in varstvo človekovih pravic

dr. Lev Svetek, 21.2.1991

Človekove pravice, Pokojninsko in invalidsko zavarovanje

dr. Lev Svetek, dr. Lev Svetek, Pravna praksa, 3/1991V Sloveniji smo sredi priprav na novi pokojninski zakon, ki naj bi združil vse dosedaj razpršene pokojninske norme na zveznem, republiškem in samoupravnem nivoju v en sam enotni pokojninski sistem. Ni čuda, da vlada za novi zakon izredno zanimanje, saj je področje pokojninskega in invalidskega zavar...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄3

Osebni dohodek

Avtor ni naveden, 21.2.1991

Delovna razmerja

, Pravna praksa, 3/1991Kaj zajema pojem osebnega dohodka? Ali se pri tem upoštevajo tudi stroški za prevoz na delo, za prehrano itd .? Pojem osebnega dohodka (plače) se povezuje z delavčevimi prejemki, ki jih prejema za opravljeno delo ob izpolnjevanju zahtev dela oziroma pričakovanih delovnih rezultatov (30. člen splo...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄3

Disciplinski postopek - ustavitev ali nadaljevanje

Avtor ni naveden, 21.2.1991

Delovna razmerja

, Pravna praksa, 3/1991Vprašanje: Podjetje v družbeni lastnini je ustanovilo več družb z omejeno odgovornostjo. Delavci so bili v skladu s pogodbo o ustanovitvi družb razporejeni v novo nastale organizacije. Sredi disciplinskega postopka je delavcu prenehalo delovno razmerje v podjetju, saj je sklenil novo delovno razm...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄3

Delavci v državnih organih - kršitve delovnih obveznosti

Avtor ni naveden, 21.2.1991

Uprava, Delovna razmerja

, Pravna praksa, 3/1991Ali poleg zakona o delavcih v državnih organih (Uradni list RS, št. 15/90) veljajo prejšnji samoupravni splošni akti, ki med drugim določajo tudi primere hujših kršitev delovnih obveznosti. Ali je možno neposredno uporabiti določbo 45. člena navedenega zakona, ki našteva hujše kršitve delovnih obvez...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄3

Spremembe ZTPDR v Sloveniji

Avtor ni naveden, 21.2.1991

Delovna razmerja

, Pravna praksa, 3/1991Ali v Sloveniji velja zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o temeljnih pravicah iz delovnega razmerja (Uradni list SFRJ, št. 60/89)? Ker je navedeni zakon (novela zakona o temeljnih pravicah iz delovnega razmerja, Uradni list SFRJ, št. 60/89) začel veljati pred uveljavitvijo ustavnega amandma...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄2

Cehovsko zapiranje

Dušan Skok, 31.1.1991

Odvetništvo in notariat

Dušan Skok, Dušan Skok, Pravna praksa, 2/1991Kritično so člani Društva pravnikov v gospodarstvu Ljubljana razpravljali 17. januarja - na rednem mesečnem srečanju - o zasnovah novega slovenskega zakona o odvetništvu. Nasprotujejo cehovskemu zapiranju tega pravniškega poklica, svetujejo posluh za sodobne težnje pri razvijanju odvetništva (torej ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄2

Novi ustavni dopolnili

Avtor ni naveden, 31.1.1991

Splošni državni akti, simboli in prazniki

, Pravna praksa, 2/1991Skupščinski zbori so 24. januarja dali v javno razpravo osnutka dveh novih dopolnil k ustavi Republike Slovenije. Razprava bo trajala do 8. februarja 1991. Amandmaja sta posledica obveznosti iz zakona o plebiscitu, da skupščina v 6 mesecih od dneva razglasitve odločitve na plebiscitu sprejme ustavne...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄2

Slovenska pomorska terminologija

mag. Aleksander Čičerov, 31.1.1991

Pomorski in rečni promet

mag. Aleksander Čičerov, mag. Aleksander Čičerov, Pravna praksa, 2/1991Pred delovna telesa Skupščine Republike Slovenije prihaja predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o pomorski in notranji plovbi. Predlog ne prinaša revolucionarnih sprememb v pomorsko zakonodajo, prej bi rekli, da poskuša vnesti v pomorsko zakonodajo določen terminološki red, če ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄2

Mednarodno sodelovanje pri varovanju Tržaškega zaliva

mag. Aleksander Čičerov, 31.1.1991

Naravna in kulturna dediščina

mag. Aleksander Čičerov, mag. Aleksander Čičerov, Pravna praksa, 2/1991Medobčinski zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine Piran in Centro Mare W. W. F. Italia sta 20. decembra 1990 v Piranu organizirala strokovni posvet na temo "Mednarodno sodelovanje pri varovanju Tržaškega zaliva: Mira-mare, Strunjan" in ga združila z otvoritvijo razstave o zavarovanih območj...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄2

Ali veste za kakšen judikat?

Janez Toplišek, 31.1.1991

Elektronsko trgovanje in poslovanje

Janez Toplišek, Pravna praksa, 2/1991Pred kratkim so se srečali predstavniki nekaterih slovenskih softwarskih firm in ugibali, kaj bi kazalo storiti, da bi bili lastniki in avtorji softwara bolj zaščiteni pred kršitvami pravic, ki izhajajo iz prava intelektualne lastnine. Nekateri so menili, da bi to varovanje morala prevzeti država, d...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄2

Predlog smernic Sveta evropskih skupnosti za pravnovarstvo računalniških programov

Avtor ni naveden, 31.1.1991

Intelektualna lastnina

, Pravna praksa, 2/1991V Ip, št. 3/89 smo objavili besedilo smernic, v Ip, št. 1/90 pa 1. del t.i. Posebnih določil, ki so praktično komentar k posameznim členom smernic - tokrat objavljamo sklepni del tega gradiva. Prevod je delo Alenke Belič, dipl. iur. 4. člen Omejitvena določila 1 (a) Po tradicionalni avtorsk...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄2

Strogo kazenskopravno varstvo na področju računalništva vZDA

Miha Trampuž, 31.1.1991

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Poštni promet in telekomunikacije

Miha Trampuž, Pravna praksa, 2/1991O znamenjih bolj dosledne in stroge kaznovalne politike v ZDA na področju kaznivih dejanj v zvezi z računalništvom poroča revija Computerworld.(*1) Sodišče v Atlanti (Zvezna država Georgia) je trem polnoletnim (od 22 do 24 let) računalniškim "hacker-jem" izreklo nepogojne zaporne kazni dvakrat po 14...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄2

Razvoj javnega pravobranilstva

mag. Marija Krisper-Kramberger, 31.1.1991

Državno tožilstvo in državno pravobranilstvo

mag. Marija Krisper-Kramberger, Pravna praksa, 2/1991Javni pravobranilec kot upravni organ (od leta 1945-1955) Po osvoboditvi so bila z zakonom z dne 23. 4. 1945 (Ur. l. DFJ, št. 27/45) odpravljena vrhovno državno pravobranilstvo in državna pravobranilstva, njihovi posli pa prenešeni na Javnega tožilca DF, in njegove podrejene organe. Z zakonom o z...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄2

Koliko sindikalnih poverjenikov?

Avtor ni naveden, 31.1.1991

Kolektivne pogodbe

, Pravna praksa, 2/1991Glede števila sindikalnih poverjenikov v podjetju oziroma pri delodajalcu, ki uživajo pravice oziroma zaščito v smislu 5. člena zakona o delovnih razmerjih in 28. člena splošne kolektivne pogodbe je Komisija mnenja, da je pri določanju njihovega števila potrebno upoštevati temeljna načela konvencije...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄2

Olajšave pri davku od osebnih dohodkov

Mirko Modic, 31.1.1991

Davek od dohodka pravnih oseb

Mirko Modic, Pravna praksa, 2/1991Eden prvih problemov, na katerega so pri novi davčni zakonodaji naletela podjetja in drugi delodajalci, je bilo ugotavljanje osnove za obračun davka na osebne dohodke iz delovnega razmerja po zakonu o dohodnini.
<<   Prejšnja | Stran: 1 ... 1403 1404 1405 1406 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

Pravna praksa(35135)

Leto objave

2020(616) 2019(1443) 2018(1381) 2017(1393)
2016(1489) 2015(1521) 2014(1609) 2013(1714)
2012(1792) 2011(1881) 2010(1951) 2009(1971)
2008(1805) 2007(1720) 2006(1420) 2005(1033)
2004(910) 2003(1106) 2002(999) 2001(886)
2000(775) 1999(786) 1998(702) 1997(704)
1996(610) 1995(837) 1994(434) 1993(588)
1992(461) 1991(598)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 6. TEHNIČNI PREDPISI IN KAKOVOST 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 8. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

A B C ĆČ D Đ E F G H I J K L M N O P QR S Š T U V W XYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov