O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 2 / 1415
Dokumenti od 26 do 50 (od skupaj 35363)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2020⁄29-30

Kako poteka obravnava otroka pri zagovorniku

dr. Nana Weber, 23.7.2020

Zakonska zveza in družinska razmerja

dr. Nana Weber, Pravna praksa, 29-30/2020Sem mati mladoletnega otroka, nad katerim oče izvaja nasilje. Med drugimi pravnimi postopki sem vložila predlog za prekinitev stikov in sodišču predlagala postavitev zagovornika otroku, da bo lažje izrazil svoje mnenje. Sodišče je s sklepom poimensko določilo zagovornika. • Kako nadalje poteka obravnava otroka? Ali moramo mi kontaktirati zagovornika?
Naslovnica
Pravna praksa, 2020⁄29-30

Vacatio legis je (ali bo) mimo

Avtor ni naveden, 23.7.2020

Državni zbor in državni svet

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 29-30/2020 Akti, ki začnejo veljati v naslednjem mesecu: 1. Pravilnik o trženju materiala za vegetativno razmnoževanje trte (Ur. l. RS, št. 101/20) - veljati začne 1. avgusta. 2. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o trženju semenskega krompirja (Ur. l. RS, št. 101
Naslovnica
Pravna praksa, 2020⁄29-30

Zagovorništvo otrok v dolgotrajnih sporih med staršema

Avtor ni naveden, 23.7.2020

Zakonska zveza in družinska razmerja

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 29-30/2020Varuh človekovih pravic (Varuh) dobiva tudi pobude za postavitev zagovornika otroku, ko so otroci veliko prepogosto (za njihovo starost in zrelost) udeleženi v sodnih postopkih. V nekem primeru je oče 12-letnega fanta že četrtič v njegovem življenju (v šestih letih po razvezi) vložil na sodišče predlog za določitev stikov, spremembo stikov in nazadnje za odvzem roditeljske pravice mami, saj so stiki očeta s sinom z leti povsem prenehali.
Naslovnica
Pravna praksa, 2020⁄29-30

Odpravnina ob upokojitvi, določena v podjetniški pogodbi

dr. Nana Weber, 23.7.2020

Delovna razmerja

dr. Nana Weber, Pravna praksa, 29-30/2020Delavcu je bila obračunana odpravnina ob upokojitvi na podlagi veljavne podjetniške pogodbe, ki določa, da delavcu pripada ob upokojitvi odpravnina v višini najmanj dveh povprečnih mesečnih plač v Republiki Sloveniji za pretekle tri mesece oziroma v višini treh povprečnih mesečnih plač delavca za pretekle tri mesece, vendar največ do višine, ki jo določa Zakon o višini povračil stroškov v zvezi z delom in nekaterih drugih prejemkih (ZPSDP). Marca 2019, ko se je naredil obračun odpravnine, je veljaven ZPSDP določal, da delavcu pripada odpravnina v višini najmanj treh povprečnih mesečnih plač v Republiki Sloveniji oziroma tri zadnje plače zaposlenega, če je to zanj ugodneje. Smo javno podjetje v večinski lastni občine, zato za nas velja tudi Kolektivna pogodba komunalnih dejavnosti, ki v 103. členu določa, da delavcu pripada ob upokojitvi odpravnina v višini najmanj dveh povprečnih mesečnih plač v Republiki Sloveniji za pretekle tri mesece oziroma v višini dveh povprečnih mesečnih plač delavca za pretekle tri mesece, če je to za delavca ugodneje. Delavec je prejel tri svoje povprečne plače, uporabili smo podjetniško pogodbo kot specialni predpis. • Ali je ta obračun pravilen ali bi morali uporabiti ZPSDP (ter delavcu priznati tri povprečne plače in bi tako delavec prejel višjo odpravnino)?
Naslovnica
Pravna praksa, 2020⁄29-30

Kaj vse potrebujem za nadstrešek

mag. Suzana Pisnik, 23.7.2020

Stanovanjska razmerja, poslovne stavbe in prostori, Gradbeništvo

mag. Suzana Pisnik, Pravna praksa, 29-30/2020V večstanovanjski stavbi imam atrij površine 11 m2. Na njem želim postaviti nadstrešek na samostojnih nosilnih stebrih, ki ne bo priključen na steno stavbe. • Ali zanj potrebujem gradbeno dovoljenje?
Naslovnica
Pravna praksa, 2020⁄29-30

Boj za pravno znanost

mag. Martin Jančar, 23.7.2020

Kultura in umetnost

mag. Martin Jančar, Pravna praksa, 29-30/2020Recenzija obravnava delo nemškega pravnika Hermanna Kantorowitza, ki ga je pod psevdonimom Gnaeus Flavius objavil v Heidelbergu leta 1906. Gre za delo, ki je tesno povezano z gibanjem za svobodno pravo, katerega predstavniki so - poleg Kantorowitza - Ernst Stampe, Fritz Berolzheimer in Ernst oziroma Samuel Fuchs, ki so delovali na prelomu iz 19. v 20. stoletje ter prvem desetletju 20. stoletja, čeprav je v povezavi s svobodnim pravom bolj poznan Eugen Erlich. Delo je bolj kot poglobljena znanstvena razprava poziv, da se odvrne od pozitivističnega in formalističnega razumevanja prava in - povezano s tem - pravne znanosti.
Naslovnica
Pravna praksa, 2020⁄29-30

Hamiltonova ali Evropa potujočih predsednikov

Črt Jakhel, 23.7.2020

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Črt Jakhel, Pravna praksa, 29-30/2020Morda se spomnite drobtinice iz folklore propada Jugoslavije: republiški predsedniki so imeli serijo sestankov vsakič v drugi republiki, da bi demonstrirali, kako da želijo vse upoštevati in razumeti. Dotlej je bilo iz tube iztisnjene že precej zobne paste in to politično poziranje ni pomagalo. In hkrati je to podoba, na katero pomislimo ob vedno novih zborovanjih evropskih funkcionarjev.
Naslovnica
Pravna praksa, 2020⁄29-30

Snemanje dostave s telesnimi kamerami

Sonja Strle, 23.7.2020

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Sonja Strle, Pravna praksa, 29-30/2020Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP) je prejel dopis, v katerem pobudnik pojasnjuje, da se njegova družba ukvarja z dostavo pohištva, bele tehnike in podobnim. Zanimalo ga je, ali lahko s telesnimi kamerami (ang. bodycam) snema dostavo, če stranko na snemanje predhodno opozori.
Naslovnica
Pravna praksa, 2020⁄29-30

Izjave

Avtor ni naveden, 23.7.2020

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 29-30/2020 "Javna skrivnost je, da že mesec dni delegacije tavajo po Sloveniji in različne ljudi cukajo za rokav, ali bi kdo od njih bil pripravljen postati 'nov obraz'. [...] Nihče, ki zna brati, pisati in ima znano ime, ne bo šel za žrtveno jagnje v izgubljeno bitko." (Profesor na
Naslovnica
Pravna praksa, 2020⁄29-30

Od 13. do 19. julija

Patricij Maček, 23.7.2020

Ostalo

Patricij Maček, Pravna praksa, 29-30/2020 Torek, 14. 7. Človekove pravice. Varuh človekovih pravic (Varuh) Peter Svetina je predsednikoma Državnega zbora Igorju Zorčiču in Vlade Janezu Janši (nekaj dni zatem pa tudi predsedniku države Borutu Pahorju) predal jubilejno, 25. letno poročilo Varuha, ki mu bo predvid
Naslovnica
Pravna praksa, 2020⁄29-30

In če sodnica ukaže mučenje otrok??

mag. Matevž Krivic, 23.7.2020

Zakonska zveza in družinska razmerja

mag. Matevž Krivic, Pravna praksa, 29-30/2020Tisti "če" in vprašaj v naslovu sta le za tiste, ki preberejo samo naslove - da jim ne bi brez argumentov sugeriral svojega mnenja kot resnice.
Naslovnica
Pravna praksa, 2020⁄29-30

Razpisi

Avtor ni naveden, 23.7.2020

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 29-30/2020 Ur. l. RS, št. 91/20 1. Sodnik na Sodišču Evropske unije v Luksemburgu - Ministrstvo za pravosodje, rok je 15. avgust. Ur. l. RS, št. 97/20 2. Okrajni sodnik na Okrajnem sodišču v Slovenj Gradcu - Vrhovno sodišče Republike Slovenije, rok je
Naslovnica
Pravna praksa, 2020⁄29-30

Še nekaj besednih dvojic

dr. Nataša Hribar, 23.7.2020

Kultura in umetnost

dr. Nataša Hribar, Pravna praksa, 29-30/2020Tudi ta teden si bomo za začetek ogledali nekaj zgledov rabe in nato razmislili, kateri od označenih izrazov je v posameznem primeru najustreznejši in zakaj.
Naslovnica
Pravna praksa, 2020⁄29-30

Evropa

Patricij Maček, 23.7.2020

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Patricij Maček, Pravna praksa, 29-30/2020 Torek, 14. 7. Davčne oaze. Evropska komisija (EK) je državam članicam priporočila, naj ne dodeljujejo finančne podpore podjetjem, ki so povezana z davčnimi oazami s seznama jurisdikcij, ki z Evropsko unijo (EU) niso pripravljene sodelovati v davčne namene. Omejitve
Naslovnica
Pravna praksa, 2020⁄29-30

Evropski in ameriški pogled na uporabo GSO v prehrani

mag. Katja Meško Kuralt, 23.7.2020

Zdravstveni nadzor nad živili, Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

mag. Katja Meško-Kuralt, Pravna praksa, 29-30/2020Slovensko prebivalstvo je za preskrbo z živili v pretežni meri odvisno od uvoza, kar velja tako za sadje in zelenjavo kot za žita in meso. Uvoz tovrstnih živil je sicer podvržen strogim zakonskim standardom in normativom pridelave in predelave, a vseeno obstaja dvom, da uvožena živila niso najboljša. Še več, lahko vsebujejo GSO ali so narejena iz GSO, kar ima na potrošnjo predvsem negativne posledice.
Naslovnica
Pravna praksa, 2020⁄28

Dokumenti iz tožilskih in (kazenskih) sodnih spisov niso informacije javnega značaja

Katarina Klepec, 16.7.2020

JAVNO OBVEŠČANJE, Državno tožilstvo in državno pravobranilstvo

Katarina Klepec, Pravna praksa, 28/2020Vrhovno sodišče je v zadevi, povezani z dostopom do informacij v spisih sodišč in drugih pristojnih organov, odločilo, da imajo pri dostopu do informacij posebna določila področne (procesne) zakonodaje glede možnosti oseb za vpogled v spise sodišč in drugih pristojnih organov značaj specialne ureditve (lex specialis) glede na določbe Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ). To se nanaša tudi na kazenski pregon in informacije, ki se nahajajo v tožilskih oziroma sodnih spisih v (pred)kazenskih zadevah. ZDIJZ se lahko kot splošnejši predpis uporablja le v tistih primerih in v zvezi z dostopom do tistih informacij, do katerih dostop ni urejen z navedenimi specialnimi zakoni. S to precedenčno odločitvijo je Vrhovno sodišče vzpostavilo nadaljnji razvoj sodne prakse glede vprašanja razmerja med ZDIJZ in področno zakonodajo, ki ureja dostop do spisov in ki je bilo v zadnjem desetletju pogosto predmet (upravnih) sporov, ter ga na načelni ravni tudi dokončno rešilo.
Naslovnica
Pravna praksa, 2020⁄28

Odziv sodišča: utišajte to odvetnico!

Nevenka Šorli, 16.7.2020

Odvetništvo in notariat, Človekove pravice

Nevenka Šorli, Pravna praksa, 28/2020Zaradi člankov v Financah (kjer sem z imeni nekaterih sodnikov izpostavila njihovo res slabo delo) in uvodnika v Pravni praksi, v katerem sem ponovno omenila slabo delo sodnice Vere Gams Premerl (VGP) in predsednika Okrožnega sodišča v Ljubljani Marjana Pogačnika (v nadaljevanju: predsednik) v zadevi P 1570/2018-IV, me je predsednik pisno prijavil na Odvetniško zbornico Slovenije (OZS), da sem kršila tretji odstavek 20. člena Kodeksa odvetniške poklicne etike. Pozneje je prijavo dopolnil še s poročilom o pregledu poslovanja v sporni zadevi, ki ga je dne 10. junija 2020 sestavilo Višje sodišče v Ljubljani (VSL).
Naslovnica
Pravna praksa, 2020⁄28

Kakovost sodnega odločanja

mag. Igor Strnad, 16.7.2020

Sodišča

mag. Igor Strnad, Pravna praksa, 28/2020V strokovni in splošni javnosti, ki jo zanima slovensko sodstvo, obstaja soglasje o tem, da s sedanjim stanjem nismo zadovoljni. Glede vzroka oz. vira nezadovoljstva pa imajo kritiki različna mnenja. Tisti, ki s(m)o nosilci sodne oblasti, v ospredje postavljamo plačni sistem. Pri tem ne gre zgolj za uvrstitev v plačne razrede in višino (ter strukturo) plač, temveč je kamen spotike tudi sistem ocenjevanja in z njim povezanega napredovanja, kot ga ureja Zakon o sodniški službi (ZSS).
Naslovnica
Pravna praksa, 2020⁄28

O dovoljenem in nedovoljenem razdeljevanju brezplačnih vzorcev zdravil

Zoran Skubic, 16.7.2020

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Zoran Skubic, Pravna praksa, 28/2020Sistematika določb prava Unije je zaradi svoje inherentne specifike nadnacionalnih pravil sedemindvajsetih, v določenih ključnih segmentih korenito raznorodnih pravnih ureditev pogosto precej slabo razumljeno področje. Posledično se pri podrobnejšem spremljanju sodne prakse Sodišča (EU) celo izkušenemu pravniku neredko pripeti, da se vprašanja v okviru postopka predhodnega odločanja po členu 267 PDEU zazdijo včasih "preveč" zdravorazumska, pravzaprav prozaična. A ko so v igri milijonski zneski, nobena dilema ni preveč "banalna". Še nemškemu Zveznemu vrhovnemu sodišču (BGH) se je nedavno utrnilo na videz preprosto vprašanje, tj. ali Zakonik Unije o zdravilih za uporabo v humani medicini (Zakonik) prepoveduje razdeljevanje brezplačnih vzorcev zdravil farmacevtom. In če ne, ali državam članicam dovoljuje, da tovrstno početje prepovejo kar same ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2020⁄28

Pogovor s predsednikom Državnega zbora RS Igorjem Zorčičem

Matej Vošner, 16.7.2020

Državni zbor in državni svet

Matej Vošner, Pravna praksa, 28/2020Kolegij predsednika Državnega zbora RS (Kolegij) je na 71. seji dne 12. junija 2020 z dvotretjinsko večino sprejel Etični kodeks za poslance in poslanke Državnega zbora RS (etični kodeks). Gre za dolgo pričakovan dokument, ki se je napovedoval vse od prve sestave Državnega zbora RS (DZ) naprej in določa načela, po katerih ravnajo poslanci pri opravljanju svoje funkcije, nespoštovanje etičnih načel pa je tako za poslanca kot tudi za DZ nečastno.
Naslovnica
Pravna praksa, 2020⁄28

Vsebina PP št.28/2020

Avtor ni naveden, 16.7.2020

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 28/20203 UVODNIK dr. Marko Pavliha Etični kodeks poslancev 6 INTERVJU Matej Vošner Pogovor s predsednikom Državnega zbora RS Igorjem Zorčičem 9 PRAVOSODJE Katarina Klepec Dokumenti iz tožilskih in (kazenskih) sodnih spisov niso informacije javnega značaja 11 SODSTVO mag. Igor Strnad Kakovost sodnega odločanja
Naslovnica
Pravna praksa, 2020⁄28

Sedem komentarjev

Avtor ni naveden, 16.7.2020

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 28/2020Sedem komentarjev
Naslovnica
Pravna praksa, 2020⁄28

Teža odgovornosti razlagalca predpisov in Lahovnikov zakon

Mitja Zakelšek, 16.7.2020

Uprava, Plače v negospodarstvu

Mitja Zakelšek, Pravna praksa, 28/2020Letošnjega aprila smo obeležili 100. obletnico zgodovinskega trenutka, ko je v okviru otvoritvenega predavanja ob odprtju ljubljanske pravne fakultete znameniti slovenski pravni mislec Leonid Pitamic opozoril na pomembno protislovje pravnih ureditev, ki se kaže v razkoraku med pravom kot tekstom in pravom kot procesom interpretacije (uporabe) tega teksta v resničnem življenju. Od takrat se je v pravni znanosti zasidralo spoznanje, da jedro sodobnih (kontinentalnih) pravnih sistemov predstavlja množica zapisanih in medsebojno povezanih predpisov, katerih značilnost je uporaba splošnega in abstraktnega pravnega jezika. Prav zaradi te nepogrešljive jezikovne (semantične) kvalitete predpisov njihova uporaba v konkretnih primerih ni mehanično opravilo, kjer bi bilo misel postavodajalca mogoče vselej razbrati prima facie.
Naslovnica
Pravna praksa, 2020⁄28

Pravni napovednik

Patricij Maček, 16.7.2020

Ostalo

Patricij Maček, Pravna praksa, 28/2020Napovednik
Naslovnica
Pravna praksa, 2020⁄28

Vacatio legis je (ali bo) mimo

Avtor ni naveden, 16.7.2020

Državni zbor in državni svet

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 28/2020 Akti, ki začnejo veljati v naslednjem mesecu: 1. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnikov na območju občine Jesenice (Ur. l. RS, št. 93/20) - veljati začne 18. julija. 2. Pravilnik o tehničnih specifikacijah za voz
<<   Prejšnja | Stran: 1 2 3 ... 1415 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

Pravna praksa(35363)

Leto objave

2020(844) 2019(1443) 2018(1381) 2017(1393)
2016(1489) 2015(1521) 2014(1609) 2013(1714)
2012(1792) 2011(1881) 2010(1951) 2009(1971)
2008(1805) 2007(1720) 2006(1420) 2005(1033)
2004(910) 2003(1106) 2002(999) 2001(886)
2000(775) 1999(786) 1998(702) 1997(704)
1996(610) 1995(837) 1994(434) 1993(588)
1992(461) 1991(598)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 6. TEHNIČNI PREDPISI IN KAKOVOST 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 8. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

A B C ĆČ D Đ E F G H I J K L M N O P QR S Š T U V W XYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov