O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 7
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 155)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄38

Povečane koncentracije radona v osnovnih šolah in vrtcih

Avtor ni naveden, 30.9.2015

Človekove pravice

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 38/2015Varuh je na lastno pobudo obravnaval problematiko močno povečanih koncentracij radona v prostorih Osnovne šole Črni Vrh, v kateri so tudi prostori Vrtca Idrija.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄38

Še po 17 letih problem ni rešen - nadaljevanje primera iz leta 2008

Avtor ni naveden, 30.9.2015

Človekove pravice

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 38/2015V Varuhovem letnem poročilu za leto 2008 je predstavljen tudi primer, ki se nanaša na dolgoletno problematiko onesnaževanja, ki jo povzroča Železarna Ravne, in domnevno neizvršeno odločbo takratnega sanitarnega inšpektorata (RSI) z dne 24. septembra 1992.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄38

Usklajevanje invalidnin

Avtor ni naveden, 30.9.2015

Človekove pravice

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 38/2015Pobudnik, invalid prve stopnje, je v svoji pobudi Varuha opozoril na nemogoč položaj invalidov. Prejema namreč invalidnino, ki pa se že dlje časa ne usklajuje več. V zadnjih letih se je že nekajkrat obrnil na Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in na Ministrstvo za zdravje glede usklajevanja invalidnin po 1. januarju 2015.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄38

Vlada RS

Avtor ni naveden, 30.9.2015

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 38/2015 Sklepi, ki jih je Vlada RS sprejela na dopisni seji (25. september 2015): - predlog zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2016 in 2017; - dopolnitev sklepa vlade o določitvi predloga proračuna RS za leto 2016 in predloga proračuna RS za leto 2017; - predlo
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄38

Nove smernice

Irena Vovk, 30.9.2015

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 38/2015Informacijski pooblaščenec je izdal nove smernice, v katerih pojasnjuje, kako ustrezno urediti zavarovanje osebnih podatkov. Smernice s praktičnimi nasveti in pojasnili nudijo ključne informacije majhnim in velikim upravljavcem osebnih podatkov, ki želijo osebne podatke ustrezno zaščiti pred zlorabami.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄38

Dostop do sanitarij v romskem naselju

Avtor ni naveden, 30.9.2015

Človekove pravice

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 38/2015Pobudnik iz romskega naselja Šmihel je pred časom živel v večstanovanjski stavbi, ki jo je Mestna občina Novo mesto zaradi dotrajanosti porušila. Ob rušitvi večstanovanjskega objekta v avgustu 2013 je občina pobudniku, ki je oče samohranilec s tremi mladoletnimi otroki, obljubila, da je preselitev v kontejner začasna in da bo v njem imel dostop do vode in sanitarij. Več kot leto dni od rušitve objekta občina ni izpolnila svoje obljube.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄38

Vacatio legis je (ali bo) mimo

Avtor ni naveden, 30.9.2015

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 38/2015 Akti, ki začnejo veljati v naslednjih desetih dneh: 1. Direktiva (EU) 2015/1513 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. septembra 2015 o spremembi Direktive 98/70/ES o kakovosti motornega bencina in dizelskega goriva ter spremembi Direktive 2009/28/ES o spodbujanju uporabe ene
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄38

Izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi zaradi prisvojitve delovnih sredstev

Miha Šercer, 30.9.2015

Delovna razmerja

Miha Šercer, Pravna praksa, 38/2015Ugotovili smo, da si je eden od naših zaposlenih prisvojil delovna sredstva. Ko smo ga soočili s tem dejstvom, je dejal, da si jih je želel le sposoditi.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄38

Pravosodje bi moralo biti otrokom prijaznejše

Jerneja Horvat, 30.9.2015

Sodišča

Jerneja Horvat, Pravna praksa, 38/2015Agencija EU za temeljne pravice je izdala poročilo v raziskavi o uresničevanju pravic otrok v postopkih, na katere je Svet Evrope opozoril v Smernicah za otrokom prijazno pravosodje leta 2010. To obširno poročilo temelji na raziskavi, v kateri so sodelovale države članice EU, in opozarja na pomanjkljivosti pri upoštevanju otrokovih pravic, ki jih bodo države članice morale odpraviti. Namen prispevka je povzeti najpomembnejše ugotovitve Agencije ter jih primerjati s trenutnimi razmerami v slovenskem pravosodju.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄38

Pogodba o dosmrtnem preživljanju - zaupnost in osebnostnost razmerja - načelo enake vrednosti dajatev

Avtor ni naveden, 30.9.2015

Obligacije

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 38/2015Tipični prvini, ki (abstraktno) kavzo pogodbe o dosmrtnem preživljanju po naravi stvari same dopolnjujeta, sta zaupnost oz. osebnostnost razmerja ter aleatornost. Prva prvina onemogoča, da bi bilo mogoče preživljalčeva izpolnitvena ravnanja neposredno odraziti v denarju in zato pri tovrstnih pogodbah načeloma izključuje takšno uporabo načela enake vrednosti dajatev, kot je lastna tipičnim ekonomskim poslom. Druga prvina izhaja iz narave stvari, ki jo zaznamuje tančica nevednosti tako o trajanju preživljalčevega izpolnitvenega ravnanja kot tudi o njegovem obsegu. Prva je odvisna od trajanja preživljančevega življenja, druga pa od zahtev, ki jih prinaša njegovo duševno in telesno zdravstveno stanje. Prvina tveganosti je drugi, dodatni razlog, zaradi katerega takšnih pogodb ni mogoče brez pridržkov presojati po določbi o enaki vrednosti dajatev.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄38

Plačilo dodatnih učnih ur pouka

Avtor ni naveden, 30.9.2015

Delovna razmerja

, Pravna praksa, 38/2015Učna obveznost učitelja je na primer 22 ur, ravnatelj pa mu ob začetku šolskega leta določi še štiri dodatne učne ure pouka, češ da je to prispevek za počitnice. Dogaja se, da ima učitelj na eni šoli to plačano kot povečan obseg dela, na drugi šoli pa kot prispevek ur za pouka proste dni.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄38

Tržni inšpektorat ni upravičen do zaupnih bančnih podatkov na podlagi ZIN

mag. Janko Arah, 30.9.2015

Uprava

mag. Janko Arah, Pravna praksa, 38/2015Tržni inšpektorat Republike Slovenije (TIRS) je banki novembra in decembra 2014 poslal štiri zaprosila za dostavo izpiskov prometa na transakcijskem računu društva. Nobenega zaprosila ni posebej utemeljil, le v prvem je navedel, da zoper društvo vodi "upravni postopek" in da mu mora banka na podlagi 19. člena Zakona o inšpekcijskem nadzoru (ZIN) posredovati zahtevano dokumentacijo. Banka je vsem zaprosilom nemudoma ugodila.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄38

Zaznamovalo nas je

Avtor ni naveden, 30.9.2015

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 38/2015 1. oktober 1946 - Sodbe v Nürnbergu Mednarodno vojaško sodišče v Nürnbergu, ki so ga sestavljali sodniki iz Francije, Velike Britanije, Sovjetske zveze in ZDA, je po 218 dneh zasedanja izreklo sodbe nemškim vojaškim in političnim voditeljem med drugo svetovno vojno. Obtože
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄38

Vsebina PP št.38/2015

Avtor ni naveden, 30.9.2015

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 38/20153 UVODNIK dr. Neža Kogovšek Šalamon Kakšna skupna azilna in migracijska politika? 6 UPRAVNO PRAVO mag. Janko Arah Tržni inšpektorat ni upravičen do zaupnih bančnih podatkov na podlagi ZIN 8 INSOLVENČNO PRAVO Jaka Lavrič Problemi pri uporabi
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄38

Pravni napovednik

Irena Vovk, 30.9.2015

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 38/2015Pravni napovednik
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄38

Luksemburška kronika

Irena Vovk, 30.9.2015

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Irena Vovk, Pravna praksa, 38/2015Luksemburška kronika
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄38

Normativni program Vlade RS

Avtor ni naveden, 30.9.2015

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 38/2015Iz normativnega delovnega programa Vlade RS za leto 2015
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄38

Okoljske takse lokalnega pomena

Avtor ni naveden, 30.9.2015

LOKALNA SAMOUPRAVA

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 38/2015Odlok o občinski taksi v Predjami se razveljavi.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄38

Nazaj v prihodnost

dr. Ciril Ribičič, 30.9.2015

Pravoznanstvo

dr. Ciril Ribičič, Pravna praksa, 38/2015V ustavnopravni stroki prevladuje prepričanje, da bi bilo bolje, da sodnikov ne bi volil državni zbor, temveč bi jih imenoval predsednik republike na predlog sodnega sveta. Tako bi namreč stopila v ospredje strokovno znanje in usposobljenost kandidatov za opravljanje sodniške funkcije in zožile bi se možnosti za vnašanje političnih meril v postopek imenovanja. Sprememba je nujna zaradi uresničevanja neodvisnosti sodstva.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄38

Problemi pri uporabi 298.a člena ZFPPIPP v praksi

Jaka Lavrič, 30.9.2015

Civilni sodni postopki

Jaka Lavrič, Pravna praksa, 38/2015Z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP-F) je bil dodan nov, 298.a člen, ki upravitelju nalaga, da mora v osnovni seznam preizkušenih terjatev vključiti hipoteko ali maksimalno hipoteko in terjatev, zavarovano z njo, tudi če ju upnik ni prijavil v roku za prijavo iz drugega odstavka 59. člena zakona. Hkrati pa vzpostavlja fikcijo, da sta v stečajnem postopku pravočasno prijavljeni hipoteka ali maksimalna hipoteka in terjatev, zavarovana z njo. Ti dve pravili po 298.a členu veljata v primeru, "če je po stanju ob začetku stečajnega postopka na nepremičnini vknjižena lastninska pravica v korist stečajnega dolžnika in je ta lastninska pravica omejena z vknjiženo hipoteko ali maksimalno hipoteko, katere vknjižba je začela učinkovati pred začetkom stečajnega postopka".
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄38

Razpisi

Avtor ni naveden, 30.9.2015

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 38/2015 Ur. l. RS, št. 64/15 1. Vodja Okrožnega državnega tožilstva v Kopru - Ministrstvo za pravosodje; rok je 4. oktober. 2. Vodja Okrožnega državnega tožilstva v Krškem - Ministrstvo za pravosodje; rok je 4. oktober. Ur. l. RS, št. 65/15 3.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄38

Septembrski listi iz občasnega dnevnika

dr. Marijan Pavčnik, 30.9.2015

Ostalo

dr. Marijan Pavčnik, Pravna praksa, 38/2015Za neki prispevek - vraževernost mi ne dovoljuje, da bi ga razkril - iščem eno od sklepnih misli. Zapisujem si možno izpeljavo: "Rešitev je preprosta: argumentirati je treba odprto, slediti že sprejetim odločitvam in od njih odstopati, če imamo za to nove, boljše argumente. Ti morajo iskati sozvoč
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄38

Sorazmernost in doniranje in vitro zarodkov v znanstvene namene

Jaka Kukavica, 30.9.2015

Varstvo človekovih pravic

Jaka Kukavica, Pravna praksa, 38/2015Zaradi narave zadev, ki jih je Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP) poklicano obravnavati, je pogosto v položaju, ko mora odgovoriti na etično občutljiva vprašanja, ki so za sodniško presojo praviloma zahtevnejša. Čeprav se ESČP pogosto poskuša izogniti obravnavi takih vprašanj, je v zadevi Parillo proti Italiji jasno odgovorilo, da prepoved doniranja in vitro zarodka v znanstvene namene ne krši 8. člena Evropske konvencije o človekovih pravicah (EKČP).
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄38

Kakšna skupna azilna in migracijska politika?

dr. Neža Kogovšek Šalamon, 30.9.2015

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

dr. Neža Kogovšek-Šalamon, Pravna praksa, 38/2015V kakofoniji improviziranih odzivov na množične prihode beguncev in migrantov je slišati tudi pozive, da je treba spoštovati pravila skupne azilne in migracijske politike EU. Katere skupne politike? Sama je ne vidim. Vidim nekaj pravil, o katerih so se države članice poenotile, ta pa se nanašajo pretežno na schengenski prostor, varovanje zunanje meje, postopke vračanja in azil. Zakonito priseljevanje in načrtovanje priseljevanja ostajata skoraj povsem zunaj politike EU. Države določajo vsaka svoja, zelo različna pravila, komu bodo omogočile prebivanje in pod kakšnimi pogoji. Izjema so visokokvalificirani delavci in raziskovalci, za katere so pogoji poenoteni.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄38

Zunajzakonska skupnost

Nataša Skubic, 30.9.2015

Ostalo

Nataša Skubic, Pravna praksa, 38/2015V slovenskem pravu poznamo štiri vrste partnerskih življenjskih skupnosti: zakonsko zvezo, zunajzakonsko skupnost, registrirano istospolno partnersko skupnost in dejansko življenjsko skupnost istospolnih partnerjev (vse štiri so podrobno opisane v Novak, B.: Družinsko pravo. Uradni list Republike Slovenije, Ljubljana 2014, str. 75?150). Pojem zakonska zveza v angleščino prevedemo kot a marriage, pojem registrirana istospolna partnerska skupnost lahko prevedemo kot a registered (same-sex) civil partnership in pojem dejanska življenjska skupnost istospolnih partnerjev kot a (de facto) same-sex parthership.
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 ... 7 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

Pravna praksa(155)

Leto objave

< Vsi 2015 September

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 8. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

A B C ĆČ D ĐEF G H IJ K L M N O P QR S Š T UV WXYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov