O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 8
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 176)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄29-30

Ali sploh prepoznamo pozitivna znamenja?

Matej Tomažin, 26.7.2012

Splošno o vrednostnih papirjih in borzi

Matej Tomažin, Pravna praksa, 29-30/2012V javnih občilih je prevlada negativnih novic že tako očitna, da se povsem upravičeno sprašujemo, ali sploh še znamo prepoznati pozitivna znamenja. Na prvi pogled sicer preprosto vprašanje, toda vprašajte se, na koliko problemov pomislite, ko premišljujete o trdnosti kakšne pozitivne novice. Pravzaprav je kar težko najti pot iz te negativne medijske spirale.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄29-30

Pravosodje 2020

Irena Vovk, 26.7.2012

Sodišča

Irena Vovk, Pravna praksa, 29-30/2012Namen strategije Pravosodje 2020, ki jo je pripravilo Ministrstvo za pravosodje in javno upravo in 19. julija na seji potrdila Vlada, je pripraviti strateško podlago za vključitev v nastajajočo strategijo razvoja Slovenije 2013-2020, analizirati dejansko stanje in vzroke zanj ter na novo opredeliti razvojne zmožnosti v celotnem pravosodju.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄29-30

dogodki - izjave

Irena Vovk, 26.7.2012

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 29-30/2012od 17. do 23. julija Torek, 17. 7. Opozicijske spremembe ZUJF. Vlada v mnenju, ki ga je sprejela na dopisni seji, ocenjuje, da opozicijskega predloga sprememb Zakona za uravnoteženje javnih financ, ki predvideva odpravo znižanja nekaterih pokojnin, ni možno podpreti. Z njegovim sprejetjem
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄29-30

Usluga ali storitev?

dr. Nataša Hribar, 26.7.2012

Ostalo

dr. Nataša Hribar, Pravna praksa, 29-30/2012Ste kdaj koga prosili za uslugo? Vam je kdo naredil uslugo? Pa ste mu za to plačali? Danes bom pisala o razliki med izrazoma usluga in storitev. Velikokrat namreč berem o uslugah, ki jih nudi to in to podjetje. Pa moram nazadnje za tako uslugo vedno plačati. Ste vedeli, da obstajajo celo ceniki uslug?
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄29-30

Izročitev osumljenih terorizma ZDA je dopustna

Katarina Vatovec, 26.7.2012

Varstvo človekovih pravic

Katarina Vatovec, Pravna praksa, 29-30/2012Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP) je razsodilo, da Združeno kraljestvo z izročitvijo petih pritožnikov, osumljenih terorističnih dejanj, Združenim državam Amerike (ZDA) ne bi kršilo prepovedi nečloveškega ali ponižujočega ravnanja iz 3. člena Evropske konvencije o človekovih pravicah (EKČP). Odločitev senata sedmih sodnikov ESČP bi lahko strnili tudi takole: izrek kazni dosmrtnega zapora in dolgotrajna osamitev zapornika ne pomenita kršitve konvencijske prepovedi nečloveškega ali ponižujočega ravnanja, kadar ju upravičujeta narava in teža storjenega kaznivega dejanja. Razmere v zloglasnem visoko varovanem zaporu ADX Florence v ameriški zvezni državi Kolorado, v katerem so zaprti zaporniki, za katere ameriške oblasti menijo, da predstavljajo najvišjo stopnjo nevarnosti, med drugim obsojeni člani teroristične organizacije Al Kajda (denimo Zakarias Musavi), so v skladu s konvencijskimi standardi.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄29-30

Teža prava v politiki

Hinko Jenull, 26.7.2012

Pravoznanstvo

Hinko Jenull, Pravna praksa, 29-30/2012Dvoma ni več. Globalna piramidna igra se izteka, dotok denarja se ustavlja, socialna država se krči na vseh področjih in v vseh dosedanjih oblikah. Izguba varnosti, občutek nemoči in nezadovoljstvo z ureditvijo, za katero je še včeraj veljalo, da je uresničila naše sanje, vodi v trajno družbeno in politično krizo. Krepijo se zahteve po pravični delitvi dobrin in bremen. S tem se ne odpirajo le možnosti za drugačno razmerje med politiko in pravom, ampak tudi za drugačen položaj pravnikov, ki sodelujejo pri izvrševanju oblasti.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄29-30

Evropa

Irena Vovk, 26.7.2012

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Irena Vovk, Pravna praksa, 29-30/2012Torek, 17. 7. Inflacija. Evrsko območje je junija na letni ravni beležilo 2,4-odstotno inflacijo, v vsej EU pa je bila inflacija 2,6-odstotna, je poročal Eurostat. V Sloveniji je bila inflacija junija na letni ravni 2,4-odstotna (julija lani je bila 1,6-odstotna) in je tako ostala nespreme
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄29-30

Lastniku zemljišča ni treba tolerirati lova na njem

Andreja Tratnik, 26.7.2012

Varstvo človekovih pravic

Andreja Tratnik, Pravna praksa, 29-30/2012Do nedavnega biti lastnik manjšega posestva v osrčju nemških gozdov niti ni bilo nujno tako romantično - če je bilo tvoje posestvo manjše od 75 hektarjev in uvrščeno med lovska območja, si - hočeš nočeš - postal član lovske zveze. Poleg tega si preostalim lovcem moral dopustiti lov na svojem zemljišču. Čeprav se je oboje močno upiralo tvojim etičnim nazorom.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄29-30

Predpisi s področja ekološkega kmetijstva

dr. Franci Avsec, 26.7.2012

Kultura in umetnost

dr. Franci Avsec, Pravna praksa, 29-30/2012Ekološko kmetovanje je poseben način kmetijske pridelave, ki izhaja iz pojmovanja kmetijskega gospodarstva kot organizma (v angleškem jeziku se zato označuje z izrazom organic), temelji na sklenjenih prehranjevalnih verigah oziroma prednostni rabi krajevnih virov in pospešuje samourejevalne procese z biološkimi (živimi organizmi) in ekološkimi sredstvi (raznovrstnost habitatov). Pregleden prikaz ureditve ekološkega kmetijstva po predpisih, ki so jih sprejeli organi Evropske unije in Slovenije, ponuja knjiga Predpisi s področja ekološkega kmetijstva z uvodnimi pojasnili mag. Darje Kropivšek (GV Založba, Ljubljana 2012, 331 strani).
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄29-30

zaznamovalo nas je

Darja Golob Koritnik, 26.7.2012

Ostalo

Darja Golob-Koritnik, Pravna praksa, 29-30/201228. julij 1897 - Janko Kersnik Umrl je slovenski pisatelj, pravnik in politik Janko Kersnik. Na Dunaju in v Gradcu je študiral pravo, kasneje delal kot notar, nekaj časa pa je bil tudi deželni poslanec. Njegova najpomembnejša dela so Ciklamen, Agitator, Rošlin in Vrjanko ter Jara gospoda.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄29-30

globus

Dean Zagorac, 26.7.2012

Ostalo

Dean Zagorac, Pravna praksa, 29-30/2012Mednarodni organizirani kriminal kot grožnja mednarodni varnosti 16. 7. - Mreže mednarodnega organiziranega kriminala na leto ustvarijo za 720 milijard evrov prometa, v najnovejšem poročilu opozarja Urad Združenih narodov za boj proti drogam in kriminalu. Prihodki, ki jih ustvarijo mednarodne mreže
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄29-30

Posodi avto

Irena Vovk, 26.7.2012

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 29-30/2012(www.posodiavto.si) Jezik: slovenščina Tip: samostojno spletišče Vzdrževanost: dobra Multimedijska podpora: sledite jim lahko na Google+, Facebooku, Twitterju, blogu Povezava z uporabniki: vsi kontaktni podatki in splošni e-naslov Oglaševanje: brez ogl
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄29-30

In kje je ostal sodnik?

dr. Stane Vlaj, 26.7.2012

Sodišča

dr. Stane Vlaj, Pravna praksa, 29-30/2012Kot od nedavna novi predsednik Sodnega sveta sem se najprej podal na pot iskanja oprijemljivega sidrišča, ki bi se ga mogel okleniti kot vsakokratnega vodila za preverjanje ustreznosti svojih ravnanj in odločitev v tem svojstvu ter mu po mojem videnju moral ostati zvest glede na pomen in vlogo organa, ki mu trenutno predsedujem. Čeprav gre za svojevrsten državni organ ustavnega pomena, ki ga ni mogoče uvrstiti v nobeno od vej državne oblasti, njegov položaj, cilji in temeljna načela delovanja niso (spričo partikularnosti trenutne ureditve v Zakonu o sodiščih in Zakonu o sodniški službi) dovolj in celovito urejeni na zakonski ravni. Sam pa vidim bistveno vlogo Sodnega sveta, skladno kot takó opredeljeno že v delu besedila 2. člena njegovega poslovnika, v skrbi za neodvisnost in samostojnost sodišč in sodnikov ter za zagotavljanje kakovosti njegovega dela in javnega ugleda sodstva z upoštevanjem pravnih, etičnih ter strokovnih načel in pravil.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄29-30

Gasilni aparat

dr. Matjaž Ambrož, 26.7.2012

Kultura in umetnost

dr. Matjaž Ambrož, Pravna praksa, 29-30/2012Večina ljudi ne more dalj časa mirno sedeti in delati nič. Hitro postanejo živčni, začnejo se ozirati za kakim čtivom, televizijo, radiem ali skušajo naplesti pogovor, če je za to prilika. Ker tako beganje in hlastanje za dražljaji ni dobro za osredotočenost misli in zbranost, sem se odločil, da bom treniral: vsak dan bom pol ure sedel kar tako in ne počel nič. Ko sem začenjal z vadbo, je bilo sprva težko: po nekaj minutah sem stegnil roko za kupčkom pisanih tiskovin, ki so ležale na kuhinjski mizi, in jih začel raztreseno listati. Šlo je za reklame, s katerimi me oskrbujejo. Asortiman, ki ga oglašujejo, je širok: obarjene salame, gazirani napitki, pripomočki za gospodinjstvo itd. Vse to sem bolj ali manj preskočil, mojo pozornost pa je pritegnil gasilni aparat za 22,90 evra.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄29-30

Gradiva, ki jih obravnava DZ RS

Avtor ni naveden, 26.7.2012

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 29-30/201219. julij - zahteva Državnega sveta, da Državni zbor ponovno odloča o Zakonu o spremembah in dopolnitvi Zakona o kmetijskih zemljiščih; - zahteva Državnega sveta, da Državni zbor ponovno odloča o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o lastninskem preoblikovanju Loterije Slovenije;
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄29-30

Skladnost sklepov o izvršbi COVL z minimalnimi standardi Uredbe o evropskem izvršilnem naslovu

Andrej Ekart, 26.7.2012

Civilni sodni postopki

Andrej Ekart, Pravna praksa, 29-30/2012V praksi se pogosto zgodi, da posamezni izvršilni oddelki okrajnih sodišč prejmejo predloge upnikov, naj se pravnomočen sklep o izvršbi na podlagi verodostojne listine, ki ga izda Centralni oddelek za verodostojno listino pri Okrajnem sodišču v Ljubljani (COVL), potrdi kot evropski izvršilni naslov v skladu s 6. členom Uredbe o evropskem izvršilnem naslovu. Treba je opozoriti, da se kot evropski izvršilni naslov lahko potrdi le prva in tretja točka sklepa o izvršbi na podlagi verodostojne listine, tj. sklep o plačilnem nalogu in sklep o stroških, saj sta lahko le ti dve točki izreka izvršilni naslov. Druga točka sklepa o izvršbi na podlagi verodostojne listine, tj. pogojna dovolitev izvršbe za primer, da dolžnik ne bo ugovarjal ali bo njegov ugovor zavržen, štet za umaknjenega zaradi neplačila sodne takse ali zavrnjen kot neobrazložen, ni predmet potrjevanja kot izvršilni naslov, saj lahko država dovoli opravo prisilnih ukrepov le na svojem ozemlju. Prisilni ukrepi, ki jih slovensko sodišče odobri, lahko namreč učinkujejo le na slovenskem ozemlju in se ne morejo raztezati na ozemlje druge države (na primer slovenski izvršitelj ne more opravljati rubežev na ozemlju tuje države). V nasprotnem primeru bi šlo za poseg v suverenost druge države.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄29-30

Vsebina PP št.30/2012

Avtor ni naveden, 26.7.2012

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 29-30/2012stran 3 UVODNIK dr. Stane Vlaj In kje je ostal sodnik? stran 6 IZVRŠBA Andrej Ekart Skladnost sklepov o izvršbi COVL z minimalnimi standardi Uredbe o evropskem izvršilnem naslovu stran 9 CIVILNO PROCESNO P
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄29-30

Normativni program vlade RS

Avtor ni naveden, 26.7.2012

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 29-30/2012
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄29-30

Poslanska vprašanja in pobude

Avtor ni naveden, 26.7.2012

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 29-30/2012- v zvezi s posodobitvijo informacijskega sistema sodišča (Janko Veber).
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄29-30

Vlada rs

Avtor ni naveden, 26.7.2012

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 29-30/2012Sklepi, ki jih je Vlada RS sprejela na svoji 23. seji (19. julij 2012): - predlog Resolucije o nacionalnem programu preprečevanja in zatiranja kriminalitete za obdobje 2012-2016; - izhodišča za pripravo predloga Proračuna RS za leto 2013 in predloga Proračuna Republike Slovenije za leto 201
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄29-30

Vacatio legis

Avtor ni naveden, 26.7.2012

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 29-30/2012je (ali bo) mimo: Akti, ki začnejo veljati v naslednjih desetih dneh: 1. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o poslancih - ZPos-E (Ur. l. RS, št. 48/12) - veljati začne 11. julija, uporabljati pa se začne 1. avgusta. 2. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o trgu finančnih i
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄29-30

Ureditev fikcije vročitve kot fikcija pravne države

Jaka Pengov, 26.7.2012

Civilni sodni postopki

Jaka Pengov, Pravna praksa, 29-30/2012Danes se slovenskemu pravosodnemu sistemu pogosto očita, da ne sledi ustavnemu načelu pravne države. Pri tem je kritika največkrat splošna in površna, le redko pa se zgodi, da se slovenskemu pravosodju in njegovi normativni podlagi očita konkretne pomanjkljivosti, nedoločnosti ali nedoslednosti. V tem prispevku kritično ovrednotim veljavno ureditev vročanja sodnih (in upravnih) pisanj s fikcijo vročitve po Zakonu o pravdnem postopku (ZPP) in Zakonu o splošnem upravnem postopku (ZUP) ter neenotno sodno prakso na tem področju.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄29-30

Razpisi

Avtor ni naveden, 26.7.2012

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 29-30/2012Ur. l. RS, št. 53/12 1. Okrožni sodnik na Okrožnem sodišču v Mariboru - Ministrstvo za pravosodje in javno upravo; rok je 30. julij. 2. Okrajni sodnik na Okrajnem sodišču v Mariboru - Ministrstvo za pravosodje in javno upravo; rok je 30. julij. 3. Direktor - Center za u
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄29-30

Pravni napovednik

Irena Vovk, 26.7.2012

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 29-30/2012
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄29-30

Odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga - izdelava programa razreševanja presežnih delavcev

Avtor ni naveden, 26.7.2012

Delovna razmerja

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 29-30/2012Drugi odstavek 96. člena ZDR, ki določa obveznost izdelave programa razreševanja presežnih delavcev v primeru, če v časovnem obdobju treh mesecev postane nepotrebno delo 20 ali več delavcev, pride v poštev le takrat, če obveznost izdelave programa ni podana že glede na določbo prvega odstavka 96. člena ZDR.
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 ... 8 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

Pravna praksa(176)

Leto objave

< Vsi 2012 Julij

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 8. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

A B C ĆČD ĐE F G H I J K L M NOP QR S Š T UV W XYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov