O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 3
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 59)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄49-50

Sodniki – kamen spotike?

Teodora Glušič-Terbovc, 22.12.2005

Sodišča

Teodora Glušič-Terbovc, Pravna praksa, 49-50/2005Ob političnih razpravah z zavidljivo medijsko podporo, a ne tudi presenetljivo glede na sodnikom tradicionalno nenaklonjene medijske odzive bi lahko ob površnem preletu aktualnega dogajanja le odmahnili z roko. A vztrajnost in glasnost kritikov sodnikov pritegne, pa tudi nezadržna naglica, hitenje k...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄47

Res začasno povečan obseg dela?

Luka Tičar, 8.12.2005

Delovna razmerja

Luka Tičar, Pravna praksa, 47/2005Iz letnega poročila Inšpektorata RS za delo za leto 2004 izhaja, da delodajalci v veliki večini primerov sklepajo pogodbe o zaposlitvi za določen čas zaradi začasno povečanega obsega dela. Gre za zakonito podlago za sklenitev pogodbe o zaposlitvi za določen čas, določene v tretji alineji prvega odst...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄39-40

Dogovor o politiki plač v zasebnem sektorju v obdobju 2004–2005 in uskladitev plač v letu 2005

mag. Janez Tekavc, 14.10.2005

Plače v gospodarstvu

mag. Janez Tekavc, Pravna praksa, 39-40/2005• Ali dogovor o politiki plač v zasebnem sektorju v obdobju 2004–2005 tudi za leto 2005 nalaga strankam kolektivne pogodbe za dejavnost kovinskih materialov in livarn ter za kovinsko in elektroindustrijo Slovenije (KP) nalogo, da se dogovorijo o uskladitvi (povišanju) plač delavcev plačanih po kolek...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄39-40

Pravo in diplomacija

dr. Danilo Türk, 14.10.2005

Zunanje zadeve in diplomaija

dr. Danilo Türk, Pravna praksa, 39-40/2005Odkar imamo Slovenici – prvič v svoji zgodovini – svojo lastno državo, ki je v polni meri subjekt mednarodnega prava, smo v enaki meri soočeni tudi z vprašanji diplomacije. Diplomacija je veščina urejanja odnosov med državami s pogajanji. Je v bistvu praktična in prilagodljiva, zahteva realizem v...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄39-40

Evropsko kmetijsko pravo

dr. Matjaž Tratnik, 14.10.2005

Kmetijstvo

dr. Matjaž Tratnik, Pravna praksa, 39-40/2005Pri GV Založbi je izšla monografija dr. Francija Avseca in dr. Emila Erjavca Evropsko kmetijsko pravo. Njena avtorja sta priznana strokovnjaka na področju kmetijskega prava. S svojim najnovejšim delom sta se lotila zelo zahtevne naloge, saj gre za »najgosteje« urejeno področje prava Evropske skupnos...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄38

Doktrinarni obseg pravice dostopa do informacij javnega značaja

mag. Andraž Teršek, 6.10.2005

Javno obveščanje

mag. Andraž Teršek, Pravna praksa, 38/2005Drugi odstavek 39. člena ustave je primer, ko slovenska ustava zagotavlja višjo raven varstva pravic v primerjavi z Evropsko konvencijo o človekovih pravicah (EKČP) in s sodno prakso Evropskega sodišča za človekove pravice (ESČP), ki zadeva 10. člen EKČP.1 Snovalci zakona o dostopu do informacij jav...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄31-32

Vrnitev dela plače iz naslova poslovne uspešnosti

Luka Tičar, 25.8.2005

Delovna razmerja

Luka Tičar, Pravna praksa, 31-32/2005V individualni pogodbi o zaposlitvi je bil direktorju  javnega zdravstvenega zavoda med drugim določen dodatek za poslovno uspešnost, ki se je določal mesečno, na podlagi sklepa pristojnega organa v zavodu. Računsko sodišče RS je v revizijskem poročilu o pravilnosti določanja in izplačevanja plače d...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄29-30

Odmera dodatnih dni letnega dopusta javnim uslužbencem – razmerje med ZDR in ZDDO (ZJU)

Luka Tičar, 28.7.2005

Uprava, Delovna razmerja

Luka Tičar, Pravna praksa, 29-30/2005V uredništvo Pravne prakse je bilo nedavno naslovljeno vprašanje v zvezi odmero dodatnih dni letnega dopusta javnim uslužbencem v državnih organih in upravah lokalnih skupnosti. Seveda takšno vprašanje, ki se nanaša sicer na posamezno pravico, odpira širše in kompleksno pravno vprašanje razmerja med...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄28

Delna pokojnina in (nekatera) z njo povezana pravna dejstva in dileme

Luka Tičar, 21.7.2005

Pokojninsko in invalidsko zavarovanje

Luka Tičar, Pravna praksa, 28/2005Primer: V javnem zavodu, ki izvaja zdravstveno dejavnost, je delavec dopolnil pogoje za pridobitev pravice do starostne pokojnine (z upoštevanjem dokupljene delovne dobe). Želi nadaljevati z delom, vendar s krajšim delovnim časom od polnega in uveljaviti pravico do delne pokojnine po 58. členu ZPZIS...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄28

Novela ZDIJZ in varstvo osebnih podatkov

Polona Tepina, 21.7.2005

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo, Javno obveščanje

Polona Tepina, Pravna praksa, 28/2005Z zanimanjem sem prebrala članek Mitje Podpečana »Novela ZDIJZ in varstvo osebnih podatkov« v PP št. 23/2005. Članek me je spodbudil k razmišljanju, saj nekatere trditve v njem zbujajo dvome in odpirajo nova vprašanja.
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄27

Kje je spodnja meja?

mag. Andraž Teršek, 14.7.2005

Splošni državni akti, simboli in prazniki, Človekove pravice

mag. Andraž Teršek, Pravna praksa, 27/2005Še nedavno smo (tudi) Slovenci živeli v državi neizprosne cenzure javnega komuniciranja, totalitarnih komunikacijskih deliktov in tajnosti delovanja politične oblasti. Morda je tudi to eden izmed razlogov, zakaj se v slovenskem strokovnem in znanstvenem tisku ponavljajoče objavljajo tudi članki o sv...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄24

Izvolitev predsednika sindikata pri delodajalcu

dr. Martina Šetinc-Tekavc, 16.6.2005

Delovna razmerja, Sindikati

dr. Martina Šetinc-Tekavc, Pravna praksa, 24/2005Leta 2002 je reprezentativni sindikat pri gospodarski družbi izvolil »novo« vodstvo tega sindikata. Ta ima veljavno sprejeta Pravila sindikata, ki med drugim tudi opredeljujejo način izvolitve vodstva sindikata (predsednika sindikata in izvršnega organa sindikata), in sicer, da izvršni organ sindika...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄24

Neprave stvarne služnosti

Matjaž Tratnik, 16.6.2005

Lastnina in druge stvarne pravice

Matjaž Tratnik, Pravna praksa, 24/2005Stvarnopravni zakonik (SPZ)(*1) je med drugimi novostmi v 210. do 248. členu prinesel tudi sistematično ureditev služnosti. Tako v 210. do 212. členu najdemo najprej splošna pravila glede služnosti, v 213. do 226. členu so urejene stvarne služnosti, v 227. do 248. členu pa osebne služnosti. Prav gle...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄23

Odpravnina ob odpovedi ? višina

dr. Martina Šetinc-Tekavc, 9.6.2005

Delovna razmerja

dr. Martina Šetinc-Tekavc, Pravna praksa, 23/2005* Ali se lahko z delavcem, kateremu je odpovedana pogodba o zaposlitvi iz poslovnega razloga, delodajalec sporazumno dogovori za manjšo odpravnino, kot mu pripada po zakonu? * Ali obstaja pravna razlaga, na kakšen način se izračuna sorazmerna odpravnina: denimo delavcu se ponudi zaposlitev na delov...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄23

KNJIGE: Moderne oblike zavarovanja plačil

Matjaž Tratnik, 9.6.2005

Civilni sodni postopki

Matjaž Tratnik, Pravna praksa, 23/2005Moderne oblike zavarovanja plačil, dr. Renato Vrenčur, GV Založba, Ljubljana, 2005, 320 strani. Avtor monografije je eden od naših vodilnih strokovnjakov in pisec številnih publikacij na področju stvarnega prava in še zlasti na področju stvarnopravnih zavarovanj. Delo je prva kompleksna monografs...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄20

Odsotnost z dela na državni praznik

dr. Martina Šetinc-Tekavc, 19.5.2005

Delovna razmerja

dr. Martina Šetinc-Tekavc, Pravna praksa, 20/2005Ali je varnostnik v dejavnosti zasebnega varovanja upravičen do plačane odsotnosti z dela zaradi praznika v RS, ali pa mora ta dan delovno nadomeščati? - Ali je moral biti delavec ? glede na praznični dan v februarju 2005 ? prisoten na delovnem mestu 152 ali 160 ur? - Če bi delavec mesec februar i...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄19

Solidarnostna pomoč

Luka Tičar, 12.5.2005

Delovna razmerja

Luka Tičar, Pravna praksa, 19/2005V konkretnem primeru pravico do solidarnostne pomoči iz naslova smrti ožjega družinskega člana, urejene v 101. členu kolektivne pogodbe za dejavnost zdravstva in socialnega varstva (kolektivna pogodba), uveljavlja delavka za smrt svojega brata, s katerim sta živela v skupnem gospodinjstvu, zanj je t...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄19

Konstitucionalizem v. ustava

Andraž Teršek, 12.5.2005

Splošni državni akti, simboli in prazniki

Andraž Teršek, Pravna praksa, 19/2005Ustavnopravna teorija »konstitucionalizem«utemeljuje predvsem s šestimi temeljnimi elementi:obstoj ustavodajne oblasti, obstoj pisane alinepisane ustave, uveljavljanje načel ustavnosti inzakonitosti, vzpostavitev ter delovanje sistemazavor in ravnovesij, opredelitev človekovih pravicin svoboščin ter...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄17-18

Dopust za delavca ? samohranilca

dr. Martina Šetinc-Tekavc, 28.4.2005

Delovna razmerja, Kolektivne pogodbe

dr. Martina Šetinc-Tekavc, Pravna praksa, 17-18/2005Odmero dopusta v družbi poleg ZDR določa še Kolektivna pogodba komunalnih dejavnosti. Člen 24 2e določa, da delavcem ? edinim hraniteljem za vsakega otroka do 15 let starosti pripadata dva dni dopusta in naslednja alinea: staršu vsakega otroka do 15 let starosti 1 dan.
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄17-18

Osnova za izračun odpravnine ob odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga

dr. Martina Šetinc-Tekavc, 28.4.2005

Delovna razmerja

dr. Martina Šetinc-Tekavc, Pravna praksa, 17-18/2005Direktor ? invalid III. kategorije je bil v zavodu po prihodu nove direktorice razporejen na delovno mesto vodje investicij in vzdrževanja skladno z odločbo ZPIZ. Delodajalec mu poleg bruto plače za to delovno mesto v skladu z določili 96. člena kolektivne pogodbe za dejavnost zdravstva in socialneg...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄17-18

Delovni koledar in urna delovna obveznost delavca

dr. Martina Šetinc-Tekavc, 28.4.2005

Delovna razmerja

dr. Martina Šetinc-Tekavc, Pravna praksa, 17-18/2005V skladu z drugim odstavkom 147. člena ZDR smo sprejeli delovni koledar za leto 2005, po katerem znaša delovna obveznost za to leto 2080 ur. Uveden imam 8-urni delavnik, pet dni tedensko. Plačo obračunavamo po povprečju 174 ur mesečno, zaradi česar znaša letni fond za to leto v višini 2.088 ur.
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄17-18

Vrnitev v Evropo?

dr. Verica Trstenjak, 28.4.2005

Splošni državni akti, simboli in prazniki

dr. Verica Trstenjak, Pravna praksa, 17-18/2005Prvega maja letos bo minilo leto dni, odkar je Slovenija postala članica EU. Datum 1. maj 2004 so mnogi označevali kot zgodovinski za Slovenijo. Kaj je ta datum za mlado državo Slovenijo sploh pomenil in kaj še pomeni? Rojstva seveda ne, to je bilo že leta 1991 (oziroma že veliko prej) in kot smo la...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄16

Solidarnostna pomoč ? preklicana kolektivna pogodba

Luka Tičar, 21.4.2005

Kolektivne pogodbe, Socialno varstvo in zavarovanje

Luka Tičar, Pravna praksa, 16/2005V konkretni zadevi je tekel ali teče sodni spor zaradi neizplačane solidarnostne pomoči, tožba prizadete delavke se je opirala predvsem na podjetniško pogodbo, ki pa je bila s strani podjetja preklicana. Ob tem se postavljajo predvsem ta vprašanja: * Čigava je odgovornost za izplačilo solidarnostne...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄16

OBLIGACIJSKA RAZMERJA - ODMEVI: Konformni ali linearni obračun zakonitih zamudnih obresti

Janez Tekavc, 21.4.2005

Obligacije

Janez Tekavc, Pravna praksa, 16/2005V PP, št. 9/05 sem napisal nekaj misli glede vprašanja, ali se zakonite zamudne obresti obrestujejo po konformni ali linearni metodi. Očitno gre za pereče vprašanja tako za trdovratne dolžnike kot tudi za strokovno javnost. Kolega odvetnik Branko Resnik in odvetniški kandidat Tomaž Alič sta v »odmev...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄14-15

Plačilo (oderuškega) potrošniškega kredita

mag. Janez Tekavc, 14.4.2005

Trgovina

mag. Janez Tekavc, Pravna praksa, 14-15/2005Kreditojemalec je leta 2003 ob najemu (nebančnega) posojila podpisal bianko upravno-izplačilno prepoved. Med odplačevanjem kredita je ugotovil, da je obrestna mera po njegovem mnenju oderuška, saj znaša več kot 100 odstotkov letno. Kreditojemalec je nadalje ugotovil, da bi kredit ob normalni obrestn...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

Pravna praksa(59)

Leto objave

< Vsi
2005(59)
> Januar(7) > Februar(11) > Marec(10) > April(13) > Maj(3) > Junij(4) > Julij(4) > Avgust(1) > Oktober(4) > December(2)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 11. PRAVNOZNANSTVO

Avtorji

< Vsi
ABCĆČDĐEFGHIJKLMNOPQRSŠT UVWXYZŽ

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov