O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 5
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 103)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄49-50

Uveljavljanje pravice do starostne ali predčasne pokojnine po prejšnjih predpisih

mag. Nataša Belopavlovič, 22.12.2005

Pokojninsko in invalidsko zavarovanje

mag. Nataša Belopavlovič, Pravna praksa, 49-50/2005Delavki je iz operativnih razlogov prenehalo delovno razmerje in je kot brezposelna oseba od 1. 1. 1997 do 31. 12. 1999 pri zavodu za zaposlovanje prejemala denarno nadomestilo za čas brezposelnosti. Delavka je slabega zdravja in je na zavodu še vedno prijavljena kot brezposelna iskalka zaposlitve. ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄49-50

Pogodba o zaposlitvi za določen čas

mag. Nataša Belopavlovič, 22.12.2005

Delovna razmerja

mag. Nataša Belopavlovič, Pravna praksa, 49-50/2005Delodajalec je z delavcem 1. 2. 2005 sklenil pogodbo za določen čas šestih mesecev. Po preteku pogodbe je delodajalec delavcu ponovno podaljšal pogodbo za šest mesecev. Pogodba bo potekla 1. 2. 2006 in delodajalec je že dejal, da bo delavcu pogodbo ponovno podaljšal še za šest mesecev, čeprav po mne...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄49-50

Ratifikacija Konvencije MOD št. 154 o spodbujanju kolektivnega pogajanja

mag. Nataša Belopavlovič, 22.12.2005

Sindikati

mag. Nataša Belopavlovič, Pravna praksa, 49-50/2005Poleg Konvencije MOD št. 87 o sindikalnih svoboščinah in varstvu sindikalnih pravic in Konvencije MOD št. 98 o uporabi načel o pravicah organiziranja in kolektivnega dogovarjanja, ki ju je ratificirala že nekdanja SFRJ in ki na podlagi nasledstva veljata tudi v RS, je Konvencija št. 154 eden najpome...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄48

Vpliv evropske delniške družbe na nacionalne ureditve delavske participacije

Janja Bedrač, 15.12.2005

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Janja Bedrač, Pravna praksa, 48/2005Pravila delavskega soupravljanja so se – tako kot tudi pravo družb – na prostoru Evropske unije (EU) dolgo časa razvijala precej izolirano in v skladu z nacionalno pravno tradicijo. V zadnjih letih pa sta pod vplivom pravnega reda EU ti dve področji pod intenzivnim pritiskom globalizacije (v prvi vr...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄48

Sorazmerni čas malice

mag. Nataša Belopavlovič, 15.12.2005

Delovna razmerja

mag. Nataša Belopavlovič, Pravna praksa, 48/2005Delavec v državni upravi dela 4 ure dnevno, ker je invalidsko upokojen. • Ali ima pravico delati od 7. do 10.45 ure, torej bi zaključil 15 minut pred iztekom štirih ur, zadnjih 15 minut bi namreč koristil sorazmerni del malice? Delodajalec meni, da drugi odstavek 154. člena ZDR pravi, da delavcu...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄48

Solidarnostna pomoč

mag. Nataša Belopavlovič, 15.12.2005

Delovna razmerja, Pokojninsko in invalidsko zavarovanje

mag. Nataša Belopavlovič, Pravna praksa, 48/2005Delavki je umrl mož, ki je bil invalidsko upokojen. Ali ji na podlagi 51. člena SKPgd pripada solidarnostna pomoč? Delodajalec meni, da ji solidarnostna pomoč ne pripada, saj je bil mož invalidsko upokojen in se šteje, da ni bil vzdrževan družinski član. Solidarnostna pomoč sodi med osebne prejemke...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄48

Več prednosti v združenem organu

Sonja Bien, 15.12.2005

Javno obveščanje

Sonja Bien, Pravna praksa, 48/2005Dostop do informacij javnega značaja kot posebno pravno področje, ki je v dveh letih od uveljavitve ZDIJZ1 v RS doživelo velik razvoj, tudi v drugih primerljivih pravnih ureditvah nenehno doživlja spremembe. V državah, ki tako kot RS delujejo v smeri preglednosti in odprtosti, spremembe na zakonodaj...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄47

Opis del delovnega mesta

mag. Nataša Belopavlovič, 8.12.2005

Delovna razmerja

mag. Nataša Belopavlovič, Pravna praksa, 47/2005Ali v opis delovnega mesta sodi opravljanja drugih podobnih del po navodilih nadrejenega ter nadomeščanje delavcev? Menimo, da se opravljanje drugih podobnih del delovnega mesta lahko določi v opisu del delovnega mesta. Nadomeščanje delavcev se ne določa v opisu del akta o sistemizaciji, ampak se ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄47

Istospolni partnerji in njihov pravni položaj

Nataša Barlič, 8.12.2005

Zakonska zveza in družinska razmerja

Nataša Barlič, Pravna praksa, 47/2005Tako kot nekatere druge evropske države (Nemčija, Francija, Nizozemska in Španija) je tudi Slovenija pred kratkim pravno normirala položaj istospolnih partnerjev, in sicer s sprejemom Zakona o registraciji istospolne partnerske skupnosti (ZRIPS).1 1. Pravna podlaga in družbene razmere Ustava RS2...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄47

Občutljivost za človekove pravice

dr. Marko Bošnjak, 8.12.2005

Človekove pravice

dr. Marko Bošnjak, Pravna praksa, 47/2005Ob 10. decembru se človeštvo spominja sprejema Splošne deklaracije človekovih pravic. Z vsakoletnim praznovanjem se ponuja priložnost za premislek, kakšno pot smo prehodili in kako je s stanjem človekovih pravic danes. Ko pravniki razmišljamo o ideji človekovih pravic, jo pogosto vidimo skozi prizm...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄47

Upravno poslovanje

Samo Bardutzky, 8.12.2005

Upravni postopek in upravne takse

Samo Bardutzky, Pravna praksa, 47/2005Uredba o upravnem poslovanju1 je v enem aktu združila določbe, ki jih je prej vsebovalo kar sedem različnih uredb, navodil in pravilnikov. Uredba normativno pokriva področja poslovanja organov s strankami komunikacije z javnostjo, delovnega in poslovnega časa, uradnih ur, upravljanja dokumentarnega ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄47

Bernik proti Mladini

dr. Vesna Bergant-Rakočević, 8.12.2005

Obligacije

dr. Vesna Bergant-Rakočević, Pravna praksa, 47/2005Višje sodišče v Ljubljani je s sodbo dne 23. 11. 2005 I CP 2131/2005 spremenilo sodbo Okrožnega sodišča v Ljubljani z dne 10. 1. 2005 P 1753/2004 – III tako, da je ugotovilo obstoj odškodninske odgovornosti tožene stranke tednika Mladina proti tožniku dr. Jožetu Berniku za njegove duševne bolečine, ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄46

Miss IURA 2005 (ali vpliv pravnikov na elektronsko miško)

dr. Vesna Bergant-Rakočević, 1.12.2005

Elektronsko trgovanje in poslovanje

dr. Vesna Bergant-Rakočević, Pravna praksa, 46/2005Ko sem bila še v srednji šoli, je bilo zelo moderno in priljubljeno radijsko glasovanje za naj-naj pesmico tedna. To so bili časi brez MP3 playerjev, CD in sploh vse danes samoumevne elektronike, (ko si še z ročnim klikom na gumb kasetofona posnel priljubljeno melodijo z radia). Neki enfant terrible...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄46

Zbornik znanstvenih razprav, letnik LXV

mag. Maja Brkan, 1.12.2005

Ostalo

mag. Maja Brkan, Pravna praksa, 46/2005Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani je že petinšestdesetič izdala Zbornik znanstvenih razprav, v katerem vsako leto objavijo znanstvene razprave fakultetni učitelji, asistenti in habilitirani zunanji sodelavci Pravne fakultete. Načeloma vsako leto izide en zvezek razprav, izjema je bila le leto 20...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄46

Pogodba o izobraževanju

Samo Bardutzky, 1.12.2005

Poklicno izobraževanje, Delovna razmerja

Samo Bardutzky, Pravna praksa, 46/2005Najpomembnejša vprašanja, ki se pojavljajo v zvezi s pogodbo o izobraževanju, so bila tema seminarja, ki ga je 10. novembra 2005 v Ljubljani organiziralo GV Izobraževanje. Odgovore sta skušali ponuditi dr. Etelka Korpič Horvat s PF Univerze v Mariboru in davčna svetovalka Biserka Šubelj. Medtem, ko...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄46

Kolektivne pogodbe – včeraj, danes, jutri

mag. Nataša Belopavlovič, 1.12.2005

Kolektivne pogodbe

mag. Nataša Belopavlovič, Pravna praksa, 46/2005Pred dnevi, ko sem po televiziji gledala ena izmed večernih poročil, me je močno razveselila novica, ki jo je objavil minister, pristojen za delo, da so se socialni partnerji in vlada po desetih letih končno uskladili glede besedila zakona o kolektivnih pogodbah.
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄44-45

Avtorsko pravo v digitalni dobi

Samo Bardutzky, 24.11.2005

Intelektualna lastnina

Samo Bardutzky, Pravna praksa, 44-45/2005V sklopu Festivala ustvarjalnosti in svobodne kulture in predstavitve projekta prilagoditve licenc Creative Commons slovenskemu jeziku in pravnemu redu1 je Inštitut za intelektualno lastnino2 28. oktobra 2005 organiziral seminar o pravu intelektualne lastnine. Po uvodnih besedah predstojnice inštit...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄43

C-304/02, Komisija proti Franciji

mag. Maja Brkan, 17.11.2005

Sodišča

mag. Maja Brkan, Pravna praksa, 43/2005V pred nedavnim izrečeni sodbi v zadevi Komisija proti Franciji1 je Sodišče ES v postopku na podlagi člena 228(2) PES zaradi neizvršitve sodbe Sodišča ES o neizpolnitvi obveznosti državo članico prvič obsodilo hkrati na dnevno denarno kazen in pavšalni znesek ter se s tem prvič opredelilo o vprašanj...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄43

Izraba letnega dopusta – razlaga 163. člena ZDR

mag. Nataša Belopavlovič, 17.11.2005

Delovna razmerja, Kolektivne pogodbe

mag. Nataša Belopavlovič, Pravna praksa, 43/2005• Ali je pravilno naše tolmačenje 163. člena Zakona o delovnih razmerjih (Ur. l. RS, št. 42/02 – ZDR), da delavcu, ki je v tekočem letu (ko mu je izdana odločba za letni dopust) zaradi bolniške ali porodniške odsotnosti prisoten na dejanskem delu manj kot šest mesecev, zapadeta dva tedna letnega dop...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄43

Implementacija acquisa na področju azila

Samo Bardutzky, 17.11.2005

Tujci

Samo Bardutzky, Pravna praksa, 43/2005Dne 13. in 14. oktobra 2005 so imeli sodniki in uradniki, ki odločajo v azilnih zadevah, na seminarju v Ljubljani, ki ga je organizirala enota TAIEX Evropske komisije v sodelovanju z ministrstvoma za pravosodje in za notranje zadeve, priložnost spoznati poglede kolegov iz starih držav članic, obenem...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄43

Porodniška odsotnost – pravica do izrabe letnega dopusta

mag. Nataša Belopavlovič, 17.11.2005

Delovna razmerja, Kolektivne pogodbe

mag. Nataša Belopavlovič, Pravna praksa, 43/2005Delavka ima z delodajalcem sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas. Delavka je v novembru 2003 nastopila bolniški dopust zaradi rizične nosečnosti. Od odmerjenega dopusta v letu 2003 sta ji ostalo še dva dni neizkoriščenega dopusta. Delavka v letu 2004 in 2005 ni delala niti en dan. Do junij...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄43

Solidarnostna pomoč

mag. Nataša Belopavlovič, 17.11.2005

Delovna razmerja

mag. Nataša Belopavlovič, Pravna praksa, 43/2005Spremembe in dopolnitve Kolektivne pogodbe za kemično in gumarsko industrijo Slovenije (Ur. l. RS, št. 81/04) v 14. členu (ki spreminja 68. člen Kolektivne pogodbe za kemično in gumarsko industrijo Slovenije, Ur. l. RS, št. 9/98) določajo, da se v primeru smrti delavca, odpravnina, ki bi v skladu z ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄42

Odpoved PZ s ponudbo nove, neustrezne zaposlitve

mag. Nataša Belopavlovič, 10.11.2005

Delovna razmerja

mag. Nataša Belopavlovič, Pravna praksa, 42/2005• Ali presežnemu delavcu, ki ne sprejme ponudbe delodajalca za sklenitev nove pogodbe o zaposlitvi (PZ) za nedoločen čas za drugo neustrezno delovno mesto, po prenehanju delovnega razmerja gredo pravice iz zavarovanja za primer brezposelnosti? • Ali je treba prvotni sklep o odpovedi PZ in ponudbi n...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄42

Odpravnina v primeru odpovedi PZ s ponudbo nove pogodbe

mag. Nataša Belopavlovič, 10.11.2005

Delovna razmerja

mag. Nataša Belopavlovič, Pravna praksa, 42/2005V primeru odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga in hkratne ponudbe nove pogodbe o zaposlitvi za neustrezno novo delovno mesto ZDR v četrtem odstavku 90. člena določa, da ima delavec pravico do sorazmernega dela odpravnine v višini, ki jo dogovori z delodajalcem.
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄41

Spremembe zakona o zaposlovanju in delu tujcev

mag. Nataša Belopavlovič, 27.10.2005

Tujci, Delovna razmerja

mag. Nataša Belopavlovič, Pravna praksa, 41/2005Vlada RS je v začetku julija sprejela besedilo predloga zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o zaposlovanju in delu tujcev. Državni zbor bo zakon obravnaval po rednem postopku.1 Tako kot druge države članice EU tudi Slovenija področje zaposlovanja in dela tujcev ureja samostojno, glede na svojo...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 4 5 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

Pravna praksa(103)

Leto objave

< Vsi
2005(103)
> Januar(8) > Februar(8) > Marec(7) > April(11) > Maj(6) > Junij(9) > Julij(9) > Avgust(6) > September(6) > Oktober(9) > November(8) > December(16)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 8. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

< Vsi
AB CĆČDĐEFGHIJKLMNOPQRSŠTUVWXYZŽ

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov