O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 5
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 120)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄49-50

Pokritje izgube podružnice s sedežem v tujini

mag. Matija Vidmar, 22.12.2005

Gospodarske družbe, splošni predpisi

mag. Matija Vidmar, Pravna praksa, 49-50/2005Sodišče Evropskih skupnosti (Sodišče ES) v zadevi C-446/03 Marks ( Spencer plc / David Halsey (HM Inspector of Taxes) s sodbo z dne 13. decembra 2005 v bistvu sledi sklepnim predlogom generalnega pravobranilca M. Poiaresa Madure z dne 7. aprila 2005, da je britansko pravilo koncernskega odbitka, ki ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄49-50

O poslovniku skupščine državne skupnosti Srbija in Črna Gora in pravni naravi poslovnika

dr. Mladen Vukčević, 22.12.2005

Državni zbor in državni svet

dr. Mladen Vukčević, Pravna praksa, 49-50/2005Načelo hierarhije pravnih aktov je primarni pogoj za skladnost pravnega sistema, hkrati pa je tudi odraz hierarhije državnih organov, ki sprejemajo akte v mejah svojih pristojnosti. 1 . Uvod Zahteva pravne znanosti in družbene prakse za uresničitev celotne pravne infrastrukture v državi pridob...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄49-50

Uporabnost naglasnih znamenj

mag. Tina Verovnik, 22.12.2005

Kultura in umetnost

mag. Tina Verovnik, Pravna praksa, 49-50/2005Pred časom sem si zaman razbijala glavo, kako prebrati zvezo peti evangelij. Je peti peti po vrsti, torej prebran s širokim e, ali gre za deležnik iz glagola peti, torej tak, ki se poje, in bi v tem primeru morala besedo prebrati z ozkim e? Z nekaj raziskovanja sem ugotovila, da sta možna oba izgovo...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄49-50

Slovenisti(ka) in pravo: nekaj resnic in zmot, predvsem pa novoletnih želja

mag. Tina Verovnik, 22.12.2005

Obligacije

mag. Tina Verovnik, Pravna praksa, 49-50/2005Pravniki in jezikoslovci slovenisti? Strokovnjaki dveh zelo različnih, a v nečem vendarle prekrivnih področij. V jeziku, seveda. Slednjim je jezik predmet raziskave, poznati morajo njegovo zgodovino in sodobno podobo, obvladati morajo njegovo razčlenjenost in stilne možnosti, včasih špekulirajo o nj...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄47

Zamudne obresti za občasne denarne dajatve

dr. Luigi Varanelli, 8.12.2005

Obligacije

dr. Luigi Varanelli, Pravna praksa, 47/2005Ali lahko upnik mesečno zaračunava zakonske zamudne obresti za nepravočasna plačila, kadar v skladu z določili občinskega odloka zaračunava porabnikom vodo v obliki mesečnih akontacij? Enkrat letno upnik na podlagi odčitka na vodomeru opravi obračun dejansko porabljene vode. Odgovor na vprašanje pr...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄46

Evropska skupina za odškodninsko pravo1

dr. Milan Viršek, 1.12.2005

Obligacije

dr. Milan Viršek, Pravna praksa, 46/2005I. del.: SPLOŠNA NAČELA 1. naslov: Temeljno pravilo poglavje 1: Temeljno pravilo člen 1:101 – Temeljno pravilo Oseba mora povrniti škodo nekoga drugega, če se ji ta škoda lahko pripiše na temelju zakona. (1) Škoda se pripiše zlasti tisti osebi, a) katere krivdno vedenje jo je povzročilo; ali ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄46

Bera enega leta

Irena Vovk, 1.12.2005

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 46/2005Na tiskovni konferenci ministrstva za pravosodje 25. novembra je dr. Lovro Šturm predstavili dosežke ministrstva za pravosodje v prvem letu vlade. »S svojim delom na področju pravosodja, ki ga tudi dobro poznam in obvladam, sem zadovoljen.« Med prednostnimi nalogami, ki so si jih na ministrstvo zada...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄46

Začetnice pri imenih ustanov in naslovih pravnih aktov

mag. Tina Verovnik, 1.12.2005

Kultura in umetnost

mag. Tina Verovnik, Pravna praksa, 46/2005Pri pisanju strokovnih besedil so pisci marsikdaj v zadregi, katero začetnico izbrati pri navedbi imena neke ustanove, organizacije ali njenega sestavnega dela oz. pri sklicevanju na določen pravni akt ali katero drugo besedilo. Slovenski pravopis je na tem mestu z navodili zelo skop, iz zgledov pa ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄46

Kdo se boji evropskih informacij?

Boža Vončina, 1.12.2005

Javno obveščanje

Boža Vončina, Pravna praksa, 46/2005Ker informacijska tehnologija omogoča dostop do vedno večje količine elektronskih informacij, postaja vedno bolj aktualno vprašanje, kako organizirati takšen izjemen obseg informacij v čim bolj pregledno sliko. Zato je dandanes za ustvarjalce spletnih strani prav poseben izziv, kako uporabnikom čim ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄46

DOGODKI – IZJAVE

Irena Vovk, 1.12.2005

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 46/2005Torek, 22. 11. Poročilo o delu evropskega ombudsmana. Iz poročila za leto 2004, ki ga je na zasedanju Evropskega parlamenta predstavil Nikiforos Diamanduros, je razvidno, da se je število pritožb povečalo za 53 odstotkov. Povečanje je pripisal možnosti pošiljanja pritožb po e-pošti (teh je bilo več...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄44-45

Priznanje za razvoj mediacije

Irena Vovk, 24.11.2005

Civilni sodni postopki

Irena Vovk, Pravna praksa, 44-45/2005V organizaciji nizozemskega Inštituta za mediacije je bila 15. novembra v Apeldoomu enodnevna konferenca o prednostih reševanja gospodarskih sporov z mediacijo. Na konferenci, ki se je zaključila s podelitvijo priznanj, je predsednik ljubljanskega okrožnega sodišča Aleš Zalar prevzel posebno priznan...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄44-45

Sprememba firme pred stečajem – pravica ali zloraba?

dr. Luigi Varanelli, 24.11.2005

Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Luigi Varanelli, Pravna praksa, 44-45/2005Domišljija dolžnikov res nima mej?, zato bomo opisali nekatere domiselne načine, s katerimi se skušajo dolžniki izogniti odgovornosti za plačilo dolgov. Naj začnem s kratko predstavitvijo zakona o finančnem poslovanju podjetij (ZFPPod). ZFPPod je bil sprejet z namenom preprečevanja finančne nediscip...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄44-45

DOGODKI – IZJAVE

Irena Vovk, 24.11.2005

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 44-45/2005od 15. do 22. novembra Sreda, 16. 11. Pravosodni minister in predsednik OZS. Dr. Lovro Šturm je Miho Kozinca seznanil z okvirnim načrtom odprave sodnih zaostankov do 31. 12. 2010 in ga prosil za predloge in odgovor na vprašanje, kakšno vlogo bodo pri odpravi sodnih zaostankov imeli odvetniki. Se...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄43

Odločbe in sklepi US

Irena Vovk, 17.11.2005

Ustavno sodišče

Irena Vovk, Pravna praksa, 43/2005Prvi del štirinajste knjige Odločb in sklepov Ustavnega sodišča za leto 2005 nadaljuje zbirko, v kateri je doslej izšlo triindvajset knjig. Ustavno sodišče izdaja zbirko polletno. Tako zajema 1. knjiga XIV. letnika zbirke za leto 2005 ustavnosodno presojo od 1. januarja do 31. maja (številke 1–47). ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄43

Dogodki - Izjave

Irena Vovk, 17.11.2005

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 43/2005od 8. do 14. novembra Torek, 8. 11. Dve noveli zakonov. Za obravnavo v DZ po rednem postopku je vlada pripravila predlog zakona o društvih. Med pomembnimi novostmi predloga novele je prepoved delovanja društva izključno za pridobitno dejavnost, uveden pa je tudi inšpekcijski nadzor, ki ga bo opr...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄42

Dogodki - Izjave

Irena Vovk, 10.11.2005

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 42/2005od 25. oktobra do 7. novembra Torek, 25. 10. Enotna pravila za potrošniške kredite. Evropska komisija je predstavila popravljen predlog direktive o potrošniških kreditih, pri katerem je upoštevala pripombe EP ob prvem branju predloga. Komisija se tako v novem predlogu direktive osredotoča na potro...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄42

Simulacija pogodbe – komentar 50. člena obligacijskega zakonika

dr. Luigi Varanelli, 10.11.2005

Obligacije

dr. Luigi Varanelli, Pravna praksa, 42/2005Veliki biolog, znanstvenik in filozof Jacques Monod je v svojem klasičnem delu Le hazard et la nécessité zapisal, da imajo človeški možgani resnično edinstveno lastnost, ki jim omogoča razvoj in uporabo funkcije simuliranja. Človek je bitje, ki ima za razliko od večine živali sposobnost predstavljan...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄42

Finančna reorganizacija v prisilni poravnavi – pretrganje zastaranja

dr. Luigi Varanelli, 10.11.2005

Civilni sodni postopki

dr. Luigi Varanelli, Pravna praksa, 42/2005Prisilna poravnava v družbi je bila uvedena 1. 7. 2002, pravnomočna pa je postala 22. 11. 2002. Poplačilo obveznosti do navadnih upnikov je družba dolžna izvršiti v treh letih od pravnomočnosti. Družba je v letu 2004 želela predčasno poplačati upnike, zato je vsem upnikom (prijavljenim in neprijavl...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄42

Odločanje med prevzetim in domačim

mag. Tina Verovnik, 10.11.2005

Kultura in umetnost

mag. Tina Verovnik, Pravna praksa, 42/2005Ko pomislimo na purizem, se najprej spomnimo njegovega skrajnega pola, ki lahko jeziku bolj škodi kot koristi, saj mu s slepim zavračanjem vsega, kar le diši po neslovenskem, marsikdaj odvzema možnost izraznega razvoja. Vsi jeziki namreč prevzemajo iz drugih jezikov – eni več, drugi manj, a sprotneg...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄41

Dobesedno navajanje in povzemanje

mag. Tina Verovnik, 27.10.2005

Kultura in umetnost

mag. Tina Verovnik, Pravna praksa, 41/2005Mag. Nataša Logar je v svojih zadnjih prispevkih pisala o nekaterih zadregah in značilnostih strokovnega pisanja. Ker je tema široka in vedno znova aktualna, se ji z veseljem pridružujem. V tem prispevku bom obravnavala nekaj značilnosti dobesednega navajanja iz virov (zlasti glede rabe ločil in zač...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄41

Leta 2010 brez zaostankov

Irena Vovk, 27.10.2005

Sodišča

Irena Vovk, Pravna praksa, 41/2005Minister za pravosodje dr. Lovro Šturm je 19. oktobra obiskal Okrajno sodišče v Ljubljani. S predsednico sodišča Vesno Pavlič Pivk sta se pogovarjala o težavah sodišča, med katere sodijo odprava sodnih zaostankov, prostorska in kadrovska problematika, reševanje prekrškovnih zadev in denacionalizacij...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄41

od 11. do 24. oktobra

Irena Vovk, 27.10.2005

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 41/2005Četrtek, 13. 10. Predlog zakona o osebnem imenu. Vlada je pripravila predlog zakona o osebnem imenu za obravnavo v DZ po rednem postopku.
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄41

Vodovarstvena območja

mag. Adrijana Viler-Kovačič, 27.10.2005

Varstvo okolja

mag. Adrijana Viler-Kovačič, Pravna praksa, 41/2005Razpoložljivost čistih voda je eno najpomembnejših vprašanj, s katerimi se danes srečuje človeštvo, in bo za prihodnost postala še bolj kritična, saj naraščajoče potrebe presegajo oskrbo, onesnaževanje rek, jezer in potokov pa se nadaljuje.1 Država kot skrbnik celotnega naravnega bogastva Republike ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄39-40

Posredovanje vseh bistvenih informacij delodajalcu

Boža Vončina, 14.10.2005

Delovna razmerja

Boža Vončina, Pravna praksa, 39-40/2005Kodeks ravnanja javnih uslužbencev iz leta 2001 (Ur. l. RS, št. 8/01) zavezuje javnega uslužbenca, da mora biti lojalen do delodajalca, pri katerem opravlja javne naloge (prvi odstavek 5. člena). Pojem lojalnosti je v Slovarju slovenskega knjižnega jezika opredeljen kot poštenost in odkritost v ravn...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄37

Avtorstvo in nedoslednost pri navajanju vira

mag. Simon Vindiš, 22.9.2005

Intelektualna lastnina

mag. Simon Vindiš, Pravna praksa, 37/2005V PP, št. 35-36/2005 (str. 19), je bil objavljen prispevek mag. Bećira Kečanovića Cena sprevržene ideje o policijski avtonomiji. V njem je avtor med vzroki za pripravo svojega prispevka navedel aktualnost vsebine mojega prispevka z naslovom Razmerje med ministrstvom in organom v sestavi, objavljeneg...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 4 5 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

Pravna praksa(120)

Leto objave

< Vsi
2005(120)
> Januar(12) > Februar(15) > Marec(10) > April(12) > Maj(12) > Junij(9) > Julij(11) > Avgust(5) > September(10) > Oktober(5) > November(9) > December(10)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 8. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 12. OSTALO

Avtorji

< Vsi
ABCĆČDĐEFGHIJKLMNOPQRSŠTUV WXYZŽ

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov