O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 13
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 317)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄49-50

Ob prvi obletnici projekta Lukenda

dr. Lovro Šturm, 21.12.2006

Človekove pravice, Sodišča

dr. Lovro Šturm, Pravna praksa, 49-50/2006dr. pravnih znanosti, minister za pravosodje RS Pred dobrim letom, 6. oktobra 2005, je Evropsko sodišče za človekove pravice v Strasbourgu (ESČP) v zadevi Lukenda proti Sloveniji ugotovilo kršitve pravice do poštenega sojenja in pravice do učinkovitega pravnega sredstva iz Evropske konvencije ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄49-50

Policijska uporaba prisilnih sredstev proti množici na ukaz nadrejenega

Miroslav Žaberl, 21.12.2006

Uprava

Miroslav Žaberl, Pravna praksa, 49-50/2006univ. dipl. pravnik, sekretar na Ministrstvu za notranje zadeve RS V zadnjem mesecu razburjajo slovensko in tudi širšo javnost dogajanja, povezana s preselitvijo romske družine. V ta dogajanja je nujno vpletena tudi slovenska policija, ki je v skladu s svojo vlogo dolžna zagotoviti varnost ude...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄49-50

Kdaj projekt Matko?

dr. Marko Bošnjak, 21.12.2006

Človekove pravice, Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

dr. Marko Bošnjak, Pravna praksa, 49-50/2006dr. pravnih znanosti, docent in raziskovalec na Inštitutu za kriminologijo pri PF v Ljubljani, in svetovalec na Ustavnem sodišču Mnenja, ki jih je avtor zapisal v prispevku, ne predstavljajo stališč institucij, pri katerih je zaposlen. Te dni smo upihnili prvo svečko na projektu Lukenda,...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄49-50

Preizkusni kamen demokracije

Aleš Mercina, 21.12.2006

Človekove pravice

Aleš Mercina, Pravna praksa, 49-50/2006študent PF Univerze v Ljubljani »Manjšine so preizkusni kamen demokracije,« je ob proslavi dneva človekovih pravic na PF Univerze v Ljubljani 5. decembra poudaril dr. Danilo Türk. Na slovesnosti, organizirani v obliki okrogle mize Ustavnosodna presoja položaja narodnih manjšin v Avstriji, Itali...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄49-50

Registracija verske organizacije

Katarina Zidar, 21.12.2006

Človekove pravice, Verske skupnosti

Katarina Zidar, Pravna praksa, 49-50/2006univ. dipl. pravnica, LL.M., pravna sodelavka na ESČP Mnenja, izražena v prispevku, so izključno avtoričina in niso stališča ustanove, v kateri je zaposlena. Moskovska enota »the Salvation Army« proti Rusiji, št. 72881/01, 5. oktober 2006 Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP) je...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄48

Prvih dvanajst let varuha človekovih pravic

Aleš Butala, 14.12.2006

Človekove pravice

Aleš Butala, Pravna praksa, 48/2006univ. dipl. pravnik, namestnik varuha človekovih pravic Drugemu varuhu človekovih pravic se izteka mandat. Poziv predsednika republike je zbral kar 30 možnih kandidatov za novega varuha ali varuhinjo človekovih pravic. Dva sta pozneje svojo prijavo umaknila, kljub temu pa je število možnih kan...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄48

Nedopustno opredeljevanje prednostnih kategorij

Avtor ni naveden, 14.12.2006

Ustavno sodišče, Stanovanjska razmerja, poslovne stavbe in prostori

, Pravna praksa, 48/2006Sklep US RS; št. U-I-94/05 z dne 26. 10. 2006 Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti drugega odstavka 3. člena in prvega odstavka 6. člena Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (Ur. l.
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄48

O reformi ustavnega sodišča

dr. Marko Pavliha, 14.12.2006

Ustavno sodišče

dr. Marko Pavliha, Pravna praksa, 48/2006dr. pravnih znanosti, podpredsednik državnega zbora Na spletnih straneh ministrstva za pravosodje se je nedavno pojavil osnutek predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o ustavnem sodišču, ki je nedvomno namenjen reševanju preobremenjenosti Ustavnega sodišča RS.
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄48

Domneva nedolžnosti

Matija Longar, 14.12.2006

Človekove pravice

Matija Longar, Pravna praksa, 48/2006univ. dipl pravnik, LL.M., pravni sodelavec na ESČP Mnenja, izražena v prispevku, so izključno avtorjeva in niso stališča ustanove, v kateri je zaposlen. Matjašević proti Srbiji, št. 23037/04, 19. september 2006 Srbija je, tedaj še kot Srbija in Črna Gora, postala članica Sveta Evrope ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄48

Etično upravljanje občin

mag. Iztok Rakar, 14.12.2006

Lokalna samouprava

mag. Iztok Rakar, Pravna praksa, 48/2006dr. pravnih znanosti asistent na Fakulteti za upravo Univerze v Ljubljani Priročnik Etično upravljanje občin je nova publikacija Inštituta za lokalno samoupravo pri Fakulteti za upravo Univerze v Ljubljani, ki je nastajala približno eno leto. Priročnik je po eni strani nadgradnja notranjega ra...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄48

Izzivi humanitarnega prava

Kristina Božič, 14.12.2006

Človekove pravice, Obramba

Kristina Božič, Pravna praksa, 48/2006študentka PF Univerze v Ljubljani Kakšno vlogo ima danes humanitarno pravo in kakšna je njegova prihodnost, če živimo v času, ko poskušamo vnovič uzakoniti mučenje, in ko obstajajo številni konflikti, katerih glavni protagonisti so ljudje, za katere je humanitarno pravo tako oddaljeno kot mir? ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄47

Policijsko nasilje in kazenski postopek

Polona Mozetič, 7.12.2006

Uprava, Kazenski postopek

Polona Mozetič, Pravna praksa, 47/2006univ. dipl. pravnica, mlada raziskovalka na Inštitutu za kriminologijo pri PF Univerze v Ljubljani. Že v prejšnjih številkah PP so bili objavljeni odzivi na sodbo Evropskega sodišča za človekove pravice (ESČP), ki je novembra letos Slovenijo obsodilo zaradi kršitve 3. člena Konvencije Sveta Ev...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄47

Smo kar pozabili na 44. člen ZUstS?

Vida Mayr, 7.12.2006

Ustavno sodišče, Obligacije

Vida Mayr, Pravna praksa, 47/2006odvetnica v Odvetniški pisarni Mayr & Pavlovič, o.p., d.n.o. V Uradnem listu RS št. 28/06 je bila objavljena odločba Ustavnega sodišča RS o delni razveljavitvi 1060. člena obligacijskega zakonika (OZ).1 Pri uporabi te odločbe v praksi, njenih razlagah in dilemah v zvezi z njo doslej še ni bilo ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄47

Pomen in vloga dvodomnosti

Dušan Štrus, 7.12.2006

Državni zbor in državni svet

Dušan Štrus, Pravna praksa, 47/2006univ. dipl. pravnik, asistent na Fakulteti za upravo Univerze v Ljubljani, svetovalec v Državnem svetu RS V državnem svetu je 19. oktobra potekal posvet o pomenu in vlogi dvodomnosti. Svoje poglede na dvodomnost so predstavili štirje predsedniki drugih domov evropskih parlamentov: predsednik ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄47

Nasilje večinskega prebivalstva nad Romi

Katarina Zidar, 7.12.2006

Človekove pravice

Katarina Zidar, Pravna praksa, 47/2006univ. dipl. pravnica, LL.M., pravna sodelavka na ESČP Mnenja, izražena v prispevku, so izključno avtoričina in niso stališča ustanove, v kateri je zaposlena. Moldovan in drugi proti Romuniji, sodba št. 2, št. 41138/98 in 64320/01, 12. julij 2005 Septembra 1993 je umor vaščana, ki ga je...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄47

Zavore in ravnotežja – pogoj za človekove pravice

dr. Ljubo Bavcon, 7.12.2006

Človekove pravice

dr. Ljubo Bavcon, Pravna praksa, 47/2006Ljubo Bavcon, dr. pravnih znanosti, zaslužni profesor na PF Univerze v Ljubljani Z žalostjo in obžalovanjem ugotavljam, da je Slovenija v letu 2006 padla blizu dna na lestvici držav članic Evropske unije glede spoštovanja in učinkovitega varstva človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Težko...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄47

Preprečevanje oziroma odprava diskriminacije je predvsem naloga države

dr. Jasna Murgel, 7.12.2006

Človekove pravice

dr. Jasna Murgel, Pravna praksa, 47/2006dr. pravnih znanosti, sodnica Okrajnega sodišča v Mariboru, docentka za mednarodno javno pravo na PF Univerze v Mariboru Eno najpomembnejših meril za oceno dejanske demokratičnosti države je raven zagotavljanja doslednega izvajanja načela enakega obravnavanja (prepovedi diskriminacije). Po me...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄47

Dodatek za delovno dobo

mag. Nataša Belopavlovič, 7.12.2006

Uprava, Delovna razmerja

mag. Nataša Belopavlovič, Pravna praksa, 47/2006Vprašanje smo postavili Inšpekciji za delo in ZPIZ in dobili smo različne odgovore, zato se obračamo na Vas in vljudno prosimo, da odgovorite na naše vprašanje in nas tako odrešite dvomov. Kot dom starejših nas zavezuje kolektivna pogodba za dejavnost zdravstva in socialnega varstva.
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄46

Status ogroženega okolja

Avtor ni naveden, 30.11.2006

Ustavno sodišče, Varstvo okolja

, Pravna praksa, 46/2006Odločba US RS, št. U-I-30/06 z dne 28. 9. 2006 Odlok o taksi za obremenjevanje okolja (Ur. l. RS, št. 135/03 in 23/05) se razveljavi. Odlok je razglašal status ogroženega okolja brez določitve režima posebne ureditve v zvezi s njegovo sanacijo, kot je to nalagal prej veljavni zakon o varstvu o...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄46

Status žrtve vojnega nasilja

Avtor ni naveden, 30.11.2006

Ustavno sodišče, Socialno varstvo in zavarovanje

, Pravna praksa, 46/2006Odločba US RS, št. U-I-266/04 z dne 9. 11. 2006, objavljena v Ur. l. RS, št. 118/06 Zakon o žrtvah vojnega nasilja (Ur. l. RS, št. 63/95, 8/96, 44/96, 70/97, 43/99, 28/2000, 64/01, 110/02, 3/03 in 18/03 - UPB) je v neskladju z ustavo.
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄46

Požarna varnost

mag. Andrej Ekart, 30.11.2006

Stanovanjska razmerja, poslovne stavbe in prostori, Požarna varnost

mag. Andrej Ekart, Pravna praksa, 46/2006* Kdo je po zakonu dolžan zagotavljati delovanje sistemov varstva pred požarom v večstanovanjski stavbi, ali upravnik, ali etažni lastnik, ali druga pooblaščena oseba, ki je strokovno usposobljena, in kdo je lahko odgovorna oseba po zakonu o varstvu pred požarom - ZVPoz? * Kaj je predmet ozirom...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄46

Neizvrševanje odločitev sodišča (stare devizne vloge)

Matija Longar, 30.11.2006

Človekove pravice, Devizno poslovanje

Matija Longar, Pravna praksa, 46/2006univ. dipl. pravnik, LL. M., pravni sodelavec na ESČP Mnenja, izražena v prispevku, so izključno avtorjeva in niso stališča ustanove, v kateri je zaposlen. Jeličić proti Bosni in Hercegovini, št. 41183/02, 31. oktober 20061 Bosna in Hercegovina (BiH) je članica Sveta Evrope od 24. apri...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄46

Redna slovenska molzna krava

Alenka Škrk, 30.11.2006

Splošni državni akti, simboli in prazniki

Alenka Škrk, Pravna praksa, 46/2006Alenka Škrk, univ. dipl. pravnica, LL.M., sodniška pripravnica na Višjem sodišču v Ljubljani Samo Bardutzky, univ. dipl. pravnik Četrte dneve evropskega prava, ki so potekali od 16. do 18. novembra v Kranjski Gori, sta tudi tokrat s pomočjo podjetja Planet GV skupaj organizirala Inštitut ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄46

Mednarodna kazenska sodišča in človekove pravice

dr. Damjan Korošec, 30.11.2006

Človekove pravice, Kazenski postopek

dr. Damjan Korošec, Pravna praksa, 46/2006dr. pravnih znanosti, izredni profesor na PF Univerze v Ljubljani Avstrijska nacionalna sekcija častitljivega Mednarodnega združenja za kazensko pravo (AIDP)1 in Avstrijska zveza pravnikov2 sta na Dunaju 6. oktobra vnovič organizirala zanimiv kazenskopravni simpozij z mednarodno udeležbo. Po z...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄46

Sistematična obdelava policijskega prava

Aleš Završnik, 30.11.2006

Uprava

Aleš Završnik, Pravna praksa, 46/2006univ. dipl. pravnik, mladi raziskovalec na Inštitutu za kriminologijo pri PF Univerze v Ljubljani Pri GV Založbi sta izšli publikaciji s policijsko-varnostnega področja: monografija Policijsko pravo in pooblastila: splošni del, ki so jo pripravili priznani pravni strokovnjaki, mag. Bećir Kečan...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 ... 13 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

Pravna praksa(317)

Leto objave

< Vsi
2006(317)
> Januar(16) > Februar(28) > Marec(22) > April(27) > Maj(22) > Junij(49) > Julij(28) > Avgust(18) > September(27) > Oktober(29) > November(33) > December(18)

Področja

< Vsi 1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 1.1. USTAVNA UREDITEV 1.2. ORGANI REPUBLIKE SLOVENIJE 1.3. OBRAMBA IN ZAŠČITA 1.4. LOKALNA SAMOUPRAVA 1.5. DENACIONALIZACIJA IN LASTNINJENJE

Avtorji

A B C ĆČ D ĐE F G H I J K L M N OP QR S Š T U V WXYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov