O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 31)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄48

Aktualno iz zakonodaje

mag. Jasmina Cigrovski, 13.12.2012

Ostalo

mag. Jasmina Cigrovski, Pravna praksa, 48/2012Pregled slovenske zakonodaje Javno naročanje Novela Zakona o javnem naročanju (ZJN-2) v letu dni od uveljavitve predvideva vzpostavitev enotnega informacijskega sistema, ki bo na enem mestu nudil informacije o izpolnjevanju obveznih oziroma najpogostejših pogojev glede usposobljenosti ponud
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄46

Aktualno iz zakonodaje

mag. Jasmina Cigrovski, 29.11.2012

Ostalo

mag. Jasmina Cigrovski, Pravna praksa, 46/2012Pregled slovenske zakonodaje Zakonodajni bum Dne 21. novembra je začelo veljati kar osem zakonskih novel oziroma novih zakonov: - novela Zakona o mednarodni zaščiti (ZMZ-C) ukinja brezplačno pravno pomoč in podporo svetovalcev za begunce n
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄44

Aktualno iz zakonodaje

mag. Jasmina Cigrovski, 15.11.2012

Ostalo

mag. Jasmina Cigrovski, Pravna praksa, 44/2012Pregled slovenske zakonodaje Javnost zemljiškega katastra Ustavno sodišče je z odločbo U-I-98/11 z dne 26. septembra 2012 razveljavilo prvi in drugi odstavek 114. člena Zakona o evidentiranju nepremičnin (ZEN), saj dol
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄41-42

Aktualno iz zakonodaje

mag. Jasmina Cigrovski, 25.10.2012

Ostalo

mag. Jasmina Cigrovski, Pravna praksa, 41-42/2012Pregled slovenske zakonodaje Delna razveljavitev ZPP Ustavno sodišče je z odločbo št. U-I-74/12 z dne 13. septembra 2012 delno razveljavilo 98. člen Zakona o pravdnem postopku (ZPP), in sicer v delu, ki je določal, da se tožba, ki jo je odvetnik vložil b
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄38

Aktualno iz zakonodaje

mag. Jasmina Cigrovski, 4.10.2012

Ostalo

mag. Jasmina Cigrovski, Pravna praksa, 38/2012Pregled slovenske zakonodaje Zakon o dohodnini Ustavno sodišče RS je odločilo, da določba 120. člena Zakona o dohodnini (ZDoh-2), ki izjemoma določa, da se institut povprečenja uporablja le za dohodke, ki jih je davčni
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄36

Aktualno iz zakonodaje

mag. Jasmina Cigrovski, 20.9.2012

Ostalo

mag. Jasmina Cigrovski, Pravna praksa, 36/2012Pregled slovenske zakonodaje Vzdrževanje državnih cest Nova Uredba o načinu izvajanja gospodarske javne službe vzdrževanja državnih cest nadomešča staro uredbo iz leta 1998 in v skladu z Zakonom o cestah (ZCes-1) ureja
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄34

Aktualno iz zakonodaje

mag. Jasmina Cigrovski, 6.9.2012

Ostalo

mag. Jasmina Cigrovski, Pravna praksa, 34/2012Pregled slovenske zakonodaje Za vožnjo taksija je potrebna pogodba o zaposlitvi Z 20. avgustom se je začela uporabljati novela Zakona o prevozih v cestnem prometu (ZPCP-2D), ki uvaja enoten sistem ureditve subvencioniranja prevozov dijakov in študentov te
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄31-32

Modrec ali razbojnik

dr. Miro Cerar, 23.8.2012

Pravoznanstvo

dr. Miro Cerar, Pravna praksa, 31-32/2012Pravo odraža civilizacijsko stopnjo človeške organizacije. Kot tako je neločljiv del blišča in bede sodobne družbe, ki se po eni strani ne zaveda povsem dobro nekaterih svojih resničnih dosežkov, po drugi strani pa se v svoji ontološki nevednosti pogosto ponaša s praznimi in pravzaprav nepomembnimi stvarmi.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄31-32

Aktualno iz zakonodaje

mag. Jasmina Cigrovski, 23.8.2012

Ostalo

mag. Jasmina Cigrovski, Pravna praksa, 31-32/2012Pregled slovenske zakonodaje Preprečevanje zamud pri plačilih Dobro leto dni po uveljavitvi starega zakona je 28. julija začel veljati nov zakon z enakim imenom, tj. Zakon o preprečevanju zamud pri plačilih (ZPreZP-1). Novost je štetje plačilnih rokov od
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄29-30

Rejništvo in preživnina

mag. Nada Caharijaz Ferme, 26.7.2012

Zakonska zveza in družinska razmerja

mag. Nada Caharijaz-Ferme, Pravna praksa, 29-30/2012Rejništvo je posebna oblika varstva in vzgoje otrok, nameščenih v rejniško družino na podlagi zakona, ki ureja družinska razmerja, ali drugega zakona, ter je namenjeno otrokom, ki začasno ne morejo prebivati v biološki družini. Za otroka v rejništvu plačuje država rejnikom rejnino (prvi odstavek 50. člena ZIRD), starši pa so še vedno dolžni prispevati za njegovo preživljanje. Ker zakon tega izrecno ne navaja, se v praksi na tem področju odpira kar nekaj dilem.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄28

Aktualno iz zakonodaje

mag. Jasmina Cigrovski, 19.7.2012

Ostalo

mag. Jasmina Cigrovski, Pravna praksa, 28/2012Pregled slovenske zakonodaje Varstvo okolja Zaradi racionalizacije in varčevanja na področju varstva okolja sta z novelo Zakona o varstvu okolja (ZVO-1) črtana 150. in 151. člen, ki sta urejala vlogo, položaj, financiranje in naloge Sveta za varstvo okolj
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄27

Postopek zaradi insolventnosti: začetek ali konec pogajanj?

Cizelj Dženeta, Schitton Christian, 12.7.2012

Civilni sodni postopki

mag. Dženeta Cizelj, mag. Christian Schitton, Pravna praksa, 27/2012V času globalne ekonomske krize prihaja do velikih sprememb na področju gospodarskih in finančnih družb. Ta kriza ima svojo zgodovino, v njej pa so se razvili nekateri vzorci, ki se lahko ponavljajo. "Korporativna in bančna kriza za mednarodno finančno skupnost ni nekaj novega. Resnica je, da so od ustanovitve trgov posojil posojilojemalci (tako suverene države kot tudi zasebni sektor) občasno in sistematično kršili svoje finančne obveznosti in iskali drastične rešitve v prestrukturiranju." Z vsako novo gospodarsko in finančno krizo so se oblikovali dodatni pristopi za zmanjševanje škode na vseh straneh in za povračilo vloženih sredstev. Učinkovitost posameznih metod pa je treba presojati na podlagi konkretnih okoliščin podjetij in stanja bilanc.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄27

Najbolj množične kršitve povezane z delovnimi razmerji

Živa Cotič, 12.7.2012

Človekove pravice, Delovna razmerja

Živa Cotič, Pravna praksa, 27/2012"Kako bo država s svojimi mehanizmi čedalje več prizadetim ljudem omogočila pomoč in jih obvarovala pred trpljenjem, ki jih prinašajo novodobna revščina in z njo povezane težave? Videti je, da niti delovanje nevladnih humanitarnih organizacij, ki so močno povečale svojo pomoč, ne zadošča več vsem potrebam socialno ogroženih ljudi," je v sedemnajstem rednem letnem poročilu Varuha človekovih pravic Republike Slovenije za leto 2011 zapisala varuhinja dr. Zdenka Čebašek - Travnik.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄26

Aktualno iz zakonodaje

mag. Jasmina Cigrovski, 5.7.2012

Ostalo

mag. Jasmina Cigrovski, Pravna praksa, 26/2012Pregled slovenske zakonodaje Uprava za javna plačila Novi Sklep o določitvi, območju in sedežu območnih enot Uprave Republike Slovenije za javna plačila (UJP) poleg urada uprave določa še osem (prej dvanajst) območnih enot. Najpozneje do konca oktobra pre
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄23

Aktualno iz zakonodaje

mag. Jasmina Cigrovski, 14.6.2012

Ostalo

mag. Jasmina Cigrovski, Pravna praksa, 23/2012Pregled slovenske zakonodaje Uravnoteženje javnih financ Zakon za uravnoteženje javnih financ (ZUJF), ki je začel veljati 31. maja, vpliva na kar 71 zakonov. Poleg znižanja plač, regresa in števila dni dopusta javnim uslužbencem se znižuje tudi denarno na
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄22

Novi načini alternativnega reševanja sporov in možnosti za njihovo uvedbo v Sloveniji

Nataša Cankar, 7.6.2012

Civilni sodni postopki

Nataša Cankar, Pravna praksa, 22/2012V zadnjem času se v pravu vseh držav namenja vse več pozornosti alternativnemu reševanju sporov oziroma takim rešitvam sporov, ki ne zahtevajo sodnih odločitev. Pri nas sta kot obliki alternativnega reševanja sporov najbolj znani arbitraža in mediacija. Pri Gospodarski zbornici že nekaj desetletij deluje edina splošna in institucionalna arbitraža v Sloveniji. Z mediacijo pa je prvo začelo Okrožno sodišče v Ljubljani leta 2001. V zadnjih nekaj letih je bilo ustanovljenih tudi več mediacijskih centrov.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄19

Aktualno iz zakonodaje

mag. Jasmina Cigrovski, 17.5.2012

Ostalo

mag. Jasmina Cigrovski, Pravna praksa, 19/2012Pregled slovenske zakonodaje Združitve in delitve Novela Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) naj bi z zmanjševanjem administrativnih stroškov prinesla pozitivne posledice za podjetja. Med rešitvami, ki jih predvideva novela, je tudi oblikovanje osrednje
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄16-17

Aktualno iz zakonodaje

mag. Jasmina Cigrovski, 26.4.2012

Ostalo

mag. Jasmina Cigrovski, Pravna praksa, 16-17/2012Pregled slovenske zakonodaje Prenosi avtorskih del prek interneta Združenje skladateljev in avtorjev za zaščito avtorske pravice Slovenije je izdalo dve tarifi za prenose avtorskih del prek interneta. Nadomestilo za prenose več avtorskih del v enem prenos
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄15

Boj za pozornost občinstva

Kranjc Barbara, Cotič Živa, 19.4.2012

Ostalo

Barbara Kranjc, Živa Cotič, Pravna praksa, 15/2012Člani Pravniškega društva Ljubljana so se 11. aprila v ljubljanskem City hotelu sestali na občnem zboru društva. Za predsednico društva je bila vnovič izvoljena Branka Neffat. Poleg predsednice so bili v upravni odbor izvoljeni še dr. Miha Juhart, Maja Hočevar Mihelič, mag. Domen Bizjak, Gregor Krajc, mag. Uroš Škufca in Samo Roš.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄14

Aktualno v zakonodaji

mag. Jasmina Cigrovski, 12.4.2012

Ostalo

mag. Jasmina Cigrovski, Pravna praksa, 14/2012Pregled slovenske zakonodaje Investicija v tovorna vozila in avtobuse kot davčna olajšava Na podlagi novel Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2G) in Zakona o dohodnini (ZDoh-2I) je omogočeno uveljavljanje davčne olajšave za investicije v tovor
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄12

Aktualno iz zakonodaje

mag. Jasmina Cigrovski, 29.3.2012

Ostalo

mag. Jasmina Cigrovski, Pravna praksa, 12/2012Pregled slovenske zakonodaje Spremenjene pristojnosti ministrstev Z novelo Zakona o državni upravi (ZDU-1) se število ministrstev zmanjšuje s 15 na 11, zaradi zmanjšanja števila vladnih služb in uradov pa se spreminjajo tudi njihove pristojnosti. Novela n
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄12

Nerazumevanje volje strank Kolektivne pogodbe dejavnosti trgovine Slovenije

Grom Boštjan, Cerar Gregor, 29.3.2012

Delovna razmerja

Boštjan Grom, Gregor Cerar, Pravna praksa, 12/2012V prilogi PP, št. 10/2012, je objavljen prispevek Mihe Šercerja Zakaj je Kolektivna pogodba dejavnosti trgovine Slovenije nevarna za uporabo. Avtor v uvodu navaja, da je Kolektivna pogodba dejavnosti trgovine Slovenije, katere veljavnost je bila s sklepom ministrice razširjena na vse delodajalce v dejavnosti G - Trgovina, popravila motornih vozil in izdelkov široke porabe, ki velja za več kot 100.000 zaposlenih, na več mestih v nasprotju z zakonom in kot taka nevarna za uporabo.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄10

Prvi odzivi prakse na elektronsko poslovanje v postopkih izvršbe

mag. Špela Cirer, 15.3.2012

Civilni sodni postopki

mag. Špela Cirer, Pravna praksa, 10/2012S 1. januarjem 2008 je bilo možno vlagati predloge za izvršbo v elektronski obliki na portalu Centralnega oddelka za verodostojno listino (COVL) na predpisanem obrazcu. Možnost elektronskega vlaganja predlogov za izvršbo je bila omejena le na izterjavo denarne terjatve na podlagi verodostojne listine. Portal e-Sodstvo omogoča elektronsko vlaganje vlog v izvršilnih, zemljiškoknjižnih in insolvenčnih postopkih. Portal COVL se je s 27. februarjem 2012 ukinil in je preusmerjen na portal e-Sodstvo, podportal e-Izvršba. Z uveljavitvijo portala e-Sodstvo pa se je razširila možnost vlaganja tudi na druge vloge v izvršilnem postopku.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄10

Aktualno iz zakonodaje

Jasmina Cigrovski, 15.3.2012

Ostalo

Jasmina Cigrovski, Pravna praksa, 10/2012Pregled slovenske zakonodaje Zeleno javno naročanje Dne 13. marca je začela veljati Uredba o zelenem javnem naročanju, ki ureja javno naročanje blaga, storitev ali gradenj, ki imajo v primerjavi z običajnim blagom, storitvami in gradnjami v celotni življe
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄10

Delo varuhinje človekovih pravic

Živa Cotič, 15.3.2012

Človekove pravice

Živa Cotič, Pravna praksa, 10/2012"Delo varuhinje človekovih pravic je pokazati na stvari, ki niso dobre," je na tokratnem članskem sestanku Pravniškega društva Ljubljana, ki je potekalo v četrtek, 8. marca, v City hotelu v Ljubljani, pojasnila varuhinja človekovih pravic dr. Zdenka Čebašek - Travnik.
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

Pravna praksa(31)

Leto objave

< Vsi
2012(31)
> Januar(3) > Februar(2) > Marec(6) > April(3) > Maj(1) > Junij(2) > Julij(5) > Avgust(2) > September(2) > Oktober(2) > November(2) > December(1)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

< Vsi
ABC ĆČDĐEFGHIJKLMNOPQRSŠTUVWXYZŽ

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov